Inspiráló

Az oldal tartalma:

- Szent Filoména élete és csodái
- Anthony Bloom: Az élő ima
- Szárovi Szent Szerafim élete és tanítása (Barsi Balázs OFM előszavával)
- Sulpicius Severus: Tours-i Szent Márton élete
Nagy Szent Gergely pápa: Szent Benedek élete és csodái
- Suszterszék (elmélkedések az imáról, az alamizsnáról, a böjtről)
- Lectio divina
- Boldog Taigi Anna Mária
- Tíz elmélkedés a Szűzanyáról

Szent Filoména élete és csodái
- Litánia (szerzője: Vianney Szent János), videó
- első rész
- második rész
- harmadik rész
- negyedik rész
- ötödik rész
- hatodik rész
- hetedik rész
- nyolcadik rész
- kilencedik rész
- tizedik rész
- Szent Filoména Magyarországon

Anthony Bloom: Az élő ima


 1. Az élő ima: kaland az Úrral
 2. A szeretet egyesít szeretetünk tárgyával
 3. Békesség minden rosszakaratú embernek!
 4. „Szabadíts meg a gonosztól”
 5. „Ne vígy minket kísértésbe”
 6. „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk”
 7. „Mindennapi kenyerünket”
 8. „Legyen meg a te akaratod”
 9. „Jöjjön el a te országod”
10. „Mi Atyánk”
11. Bartimeus imája
12. Értelmünket nevelhetjük
13. Az elmélkedés gondolati tevékenység
14. Spirituális életünk alapja a hit és az elhatározás
15. A megtérés elkezdődik, de soha nem ér véget
16. A templom Isten lakhelye
17. A csoda Isten országa törvényeinek visszaállítása
18. A test a lélek munkatársa
19. Isten országa alázatra épül
20. A Jézus-ima
21. Aszketikus imádság
22. A csend imája

Szárovi Szent Szerafim élete és tanítása


 1. A „Puszták Egyeteme”
 2. Szent Szerafim és Isten Anyja
 3. Remeteélet az erdei cellában
 4. Három évig némaságban
 5. A sztárec előrelátása
 6. Szerafim atya imájára betegek gyógyultak meg
 7. Szent Szerafim búcsúja és halála
 8. Szárovi Szent Szerafim: Az Istenről
 9. Szárovi Szent Szerafim intelmei
10. Szent Szerafim az Istenfélelemről
11. Ha eljutsz a hallgatás állapotára, akkor nincs mitől félned
12. Mit adhatna az ember cserébe lelkéért
13. A lelki békéről és annak megőrzéséről
14. Kitartani az erényekben
15. A bűn megbánása
16. Böjtölés
17. Ha a szívet gondosan őrizzük
18. Elménk összecsengjen szívünkkel és ajkunkkal
19. Szeressük az alázatot
20. A felebaráti szeretetről
21. Aggódásról, szomorúságról, kétségbeeséséről
22. Úgy szerette Isten a világot...
23. A tevékeny és szemlélődő életről
24. Imaszabályzat
25. A keresztény élet célja
26. „Téli Húsvét” Oroszföldön
27. Egy orthodox imádság a római katolikus hagyományban


Sulpicius Severus: Szent Márton élete


         - első rész
         - második rész
         - harmadik rész 
         - negyedik rész
         - ötödik rész
         - hatodik rész
         - hetedik rész
         - nyolcadik rész
         - kilencedik rész
         - tizedik rész
         - tizenegyedik rész

Nagy Szent Gergely pápa: Szent Benedek élete és csodái


         - első rész
         - második rész
         - harmadik rész
         - negyedik rész
         - ötödik rész
         - hatodik rész
         - hetedik rész
         - nyolcadik rész
         - kilencedik rész
         - tizedik rész
         - tizenegyedik rész
         - tizenkettedik rész
         - tizenharmadik rész


Suszterszék


- Suszterszék [1] - Az ima, az alamizsna és a böjt
- Suszterszék [2] - Adakozás
- Suszterszék [3] - Jót tenni
- Suszterszék [4] - Mások szolgálata
- Suszterszék [5] - Az imádság célja
- Suszterszék [6] - Külső és belső békesség
- Suszterszék [7] - Aszkétika és misztika
- Suszterszék [8] - Természetfölötti erények
- Suszterszék [9] - Részesedés Isten életéből
- Suszterszék [10] - Megtisztulás útja
- Suszterszék [11] - Erkölcsi erények
- Suszterszék [12] - Egyesülés útja
- Suszterszék [13] - Természetfölötti ima
- Suszterszék [14] - A böjtről


Lectio divina


         A lectio divina elmélkedés, és a szemlélődés kapuja.
         Enzo Bianchi magyarázata a lectio divina-ról letölthető innen.
         „Nem a sok gondolkodás, hanem a szeretet segíti át az embert” (Avilai Szent Teréz, Belső Várkastély, IV. lakás. 1. f.).
         Szentírásolvasás közben az Istenről való megfontolás (elmélkedés) átcsap az Istennel való társalgásba, egy mély szeretetkapcsolatba Istennel, megtapasztalhatjuk Isten jelenlétét.
         Magyarul a lectio divina: lelki szentírásolvasás, a Szentlélekben olvasni a Szentírást, vagyis imádság.  Szentlélek hívása nélkül a szentírásolvasás csak emberi tevékenység lesz, emberi bölcsesség, és nem Isten átalakító Bölcsessége.
Ez a kifejezés Szent Pál leveléhez kötődik: 1Tessz 2, 13:
  •  Szüntelenül hálát adunk tehát Istennek, hogy ti, akik Isten igéjének hirdetését tőlünk hallottátok, azt nem úgy fogadtátok, mint emberek szavát, hanem mint ami az valójában: mint Isten igéjét, amely munkálkodik is bennetek, akik hisztek. 
- A betszaidai vak meggyógyítása (Mk 8, 22-26)

Boldog Taigi Anna Mária


- rövid életrajza
- különleges adottságai
- a titokzatos napkorong
- a háromnapos sötétség
- az Egyház védőbástyája, és Napóleon, a nagy ellenfél
- család és gyermeknevelés

Elmélkedések a Szűzanyáról


- tíz elmélkedés, szerző: P. Lucián OCD († 1976)

Nincsenek megjegyzések: