2009. aug. 20.

Szent István KirályIgen, ez a nap, és minden magyar ünnepe, az én ünnepem. Rákerestem a nevére világhálón, és a szentek életében - angolul és franciául is - megtalálható élete, méltatása, dicsérete. Más vallásúak is nagy tisztelettel emlékeznek meg róla.
De meglepően sok "ha" elmerengést is találtam: mi lett volna, ha Tar Zerindnek fia, Koppány győz. Vannak bizony Koppány pártiak! De nem hiszem, hogy Koppány győzelmével mi magyarok sokáig pogányok maradhattunk volna, mint ahogy azt sem hiszem, elvesztünk volna történelem szinpadán. A történelmet nem lehet megváltoztatni, csak firtatni.


Erdélyben nagy tiszteletnek örvend Szent István Király, és hódolnak emléke előtt. Harcos egy király lehetett, apostoli és szent.

Szent László Királyunkat is szeretjük. Minden erdélyi szíve nagyot dobban, ha nevét csak hallja vagy látja. Még van-e nemzet vajon, aki annyi szent királyt és királynőt adott volna a Katolikus Egyháznak, mint a magyarok ? Isten áldd meg a magyart!Ének Szent István Királyról

2009. aug. 19.

Míves Emberek Sokadalma

Szépen sorjáztak a Várudvaron a mesteremberek alkotásaikkal, szerszámaikkal, szép szóval, kedvességgel, jókedvvel. Hangos gyerekzsivaj és kacagás kísérte mindezt. Magyar népdal, tánc és viselet a színpadon... mindez békés hangulatban.
Annyira szép és jó volt, hogy rákérdeztem: Vajon mi lehet olyan különös itt, annyira más, mint a többi ilyen rendezvény...? Belépti jegyet kellett venni - válaszolták egyöntetűen. És ez lenne az A BIZONYOS JÓ ?! Persze, mondták, mert a tolakodó rokolyások nem fizetnek, tehát nem is jönnek.
Nem kellett tartani a lopástól, sem a gyerekek fülét befogni, hogy ne hallják a trágár beszédet, az átkozódást. Köszönet az értékteremtő rendezvényért, jövőre is ott leszünk !!!


2009. aug. 13.

Oltárfelszentelés

Hát... nem sokat láttam a tényleges felszentelésből, az előttem levőktől, a fényképezőgépet felemelve filmeztem vaktában, ez lett belőle, az eredeti hangfelvétellel együtt.

Szentséges Istenünk, buzgó lélekkel kérjük tehát tőled, hogy áldd meg templomunk oltárát, hogy Krisztus örök áldozatának legyen színhelye, az utolsó vacsora asztala, hol isteni lakomával táplálod szent népedet.

Felszentelő ima

2009. aug. 11.

Oltárfelszentelés

A csíksomlyói Klarissza nővérek Monostorának oltárfelszentelése ma,
Szent Klára napján. A szertartást dr. Jakubinyi György érsek atyánk végezte, egy szép és bensőséges szentmise keretében. Erre tíz évvel azután került sor, hogy az oltárt „Csíksomlyó Ágacskája” Monostorának építésekor elhelyezték. Jelen volt „Sion Ágacskája” Apátnője, valamint franciaországi, magyarországi és romániai nővérek, rengeteg barát, a végén agapé. Ezen alkalommal a Magyar Klarisszák leváltak a franciaországiról, önnállóak lettek. Alleluja.


Csíkszereda-i Városnapok, 2009 aug 1.