2019. jún. 11.

Boldog Taigi Anna Mária különleges adottságai

Részletek Louis Veuillot-nak 
a katolikus feleség és anya, 
különleges adottságairól szóló,
Róma illata c. könyvéből. 


  • „Intellektuális adottságait teljesen elhomályosította egy egyedülálló csodálatos képessége. Röviddel azután, hogy a tökéletesedés útjára lépett, egy arany glóbusz jelent meg neki, amely páratlan fényű nappá változott; minden feltárult benne előtte. A múlt és a jövő egyaránt nyitott könyv volt a számára.” 
  •  „Anna Mária biztonsággal meg tudta mondani egy halott sorsát. Tekintete elért a föld végső határáig és észrevett olyan embereket, akiket földi szemeivel sohasem látott, és olvasott a lelkük legmélyében. Elég volt egyetlen pillantás; ha valamire gondolatait összpontosította, az feltárulkozott előtte és az értelme számára. Úgy látta az egész világot, mint ahogyan mi látjuk egy épület homlokzatát. Ugyanígy volt népekkel és az egyes emberekkel is; látta bajaik okát és a gyógymódot, amivel kilábalhatnának belőle.” 
  • „Ennek az állandó és bámulatos csodának köszönhetően Domenico Taigi szegény feleségéből teológus, tanító és próféta lett. A csoda negyvenhét évig tartott. Az alázatos asszony egészen haláláig úgy olvasott ebben a titokzatos napban, mint egy örökké nyitott könyvben. Egészen a haláláig kizárólag Isten dicsőségére nézett bele; amikor a szeretet vagy az engedelmesség megkövetelte. Tartózkodott magyarázatot kérni azokról a dolgokról, amelyeket nem keresett vagy nem értett.”
  • „A szegények, a világ nagyjai, az Egyház vezetői egyaránt jártak hozzá tanácsot kérni. Általában házimunka közepette találták, és gyakran betegség kínozta. Nem fogadott el még egy kenyérhéját, sem ajándékokat, sem dicséreteket.
  • „Legbefolyásosabb barátai sem tudták rávenni, hogy megengedje, hogy kiemeljék a gyerekeit abból a környezetből, amibe beleszülettek. Amikor a forrásai kiapadtak, kérte Istent, hogy segítsen, és Isten megadta neki mindazt, amire szükségük volt.” „Jónak vélte napról napra úgy élni, mint a madarak. Egyszer Rómában egy menekült királynő megpróbált neki pénzt adni. 'Madame,' mondta, 'milyen naív Ön! Én Istent szolgálom, és Ő gazdagabb, mint Ön.'“
  • „Ha hozzáért egy beteghez, az meggyógyult; másokat figyelmeztetett közelgő halálukra, és szent halállal haltak meg. Nagy vezekléseket vállalt a tisztítótűzben szenvedő lelkekért, és azok, kiszabadulva, megköszönték neki ... Szenvedett testileg és lelkileg is ... Felismerte, hogy az az ő szerepe, hogy vezekeljen mások bűneiért, hogy Jézus segítségére jön a Szent Áldozatban, és hogy ő áldozat Jézus társaságában. Az Isteni Szeretet okozta fájdalmak olyan mámort okoznak, amit szavakkal le sem lehet írni. Volt úgy, hogy a Szentáldozás után magába roskadt, mint akit szélütés sújtott. Az igazat megmondva, nála az extázis folyamatos volt, mert Isten jelenlétét folyamatosan érezte. ... Minden fájdalom édes volt a számára. ... Ment az útján, véres lábakkal; ragyogó szemeivel a Királyi utat járva.” 
  • „Ráadásul micsoda látvány volt az, amit Isten Rómában az emberek szeme elé tárt azokban a viharos napokban, amelyek akkor kezdődtek, amikor a szerény Anna Mária a szentek útjára lépett!” 
  • „VI. Piusz meghalt Valence-ben; VII. Piusz fogoly Fontainebleau-ban; a forradalom újra felütötte a fejét XVI. Gergely uralkodása előtt. Az emberek ezt beszélték, hogy vége a pápaságnak. Hogy Krisztus törvénye és Maga Krisztus is fogyatkozóban van, hogy a tudomány az úgynevezett Isten Fiát hamarosan az álmok birodalmába száműzi ... Nem fog 'több csodát tenni'.” 
  •  „De pontosan ekkor, Isten felemelte ezt az asszonyt, hogy gyógyítsa a betegeket. ... Megadta neki a múlt, a jelen és a jövő ismeretét. Anna Mária megmondta, hogy VII. Piusz vissza fog térni. IX. Piusz uralkodásán túlra is ellátott. ... Anna Mária volt Isten válasza a hitetlenek kihívására.” 
További bejegyzések Boldog Taigi Anna Máriáról:
- rövid életrajza
- a titokzatos napkorong
- a háromnapos sötétség
- az Egyház védőbástyája, és Napóleon, a nagy ellenfél
- család és gyermeknevelés

Nincsenek megjegyzések: