2011. jún. 29.

Elhunyt a szőkefalvi látnok

         2011. június 27-én elhunyt Marián Rózsika, a szőkefalvi állítólagos Mária-jelenések látnoka. A dicsőszentmártoni származású szőkefalvi asszony az utóbbi években súlyos betegségeket viselt, kétnaponta járt dialízisre Marosvásárhelyre, míg június 27-én, reggel 7 óra után tíz perccel szíve felmondta a szolgálatot, a helyszínre érkező rohammentők nem tudtak már segíteni rajta – közölte lapunkkal György István szőkefalvi plébános.
      Marián Rózsika földi maradványait a templomban ravatalozták fel, a temetés napjáig minden este fél 8-tól rózsafüzért imádkoznak a hívek, nyolc órától pedig szentmisét végeznek az elhunytért.
      Az állítólagos jelenések látnokának temetése június 30-án, csütörtökön, a du. 1 órától kezdődő szentmise után lesz, testét – végakarata szerint – a templom kertjében helyezik nyugalomra. A szertartásra, amelyet dr. Jakubinyi György érsek vezet, több papot és hívőt is várnak más helységekből.
      A szőkefalvi jelenésekkel kapcsolatban hivatalosan nem nyilatkozott még az egyház, ez általában hosszabb ideig tartó vizsgálat eredménye szokott lenni. Jelenleg a hat éve lezárult jelenések ügye egyházi megfigyelés alatt áll, egy jövőbeni hivatalos megnyilatkozás közzétételéig az „állítólagos szőkefalvi jelenések” megnevezést alkalmazzuk.

Szőcs Csaba, Vasárnap

Forrás:                     

2011. jún. 24.

Kilenced az erdélyi magyarságért: június 24 - július 2

      A kinyilatkoztatásból ismerjük, hogy Isten a megváltás rendjében az Istenszülő Szűz Máriát különös feladatra kiválasztotta, alkalmassá tette és megdicsőítette. Jézus Krisztus teljes megismerésének igénye magával hozta a vele kapcsolatos személyek jobb megismerését is. Szűz Máriát, egyedülálló üdvtörténeti rangja, Istenanyasága miatt megkülönböztetett tiszteletben részesítjük, az efezusi (III. egyetemes) zsinat 431-ben megfogalmazta igaz tanítás szerint. Az efezusi nép, amikor tudomást szerzett a zsinat határozatairól, örömujjongással fogadta a Mária Istenanyaságával kapcsolatos döntést, és a 160 püspököt fáklyás menettel kísérte szállására, ezt imádkozva: „Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért.” Már azt megelőzően a II. századból ránk maradt a Mária oltalmát kérő imádság, az Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője. Egyházunk azóta is ünnepekkel, a művészet eszközeivel és névadással is hirdeti Szűz Mária Istenanyaságát.
      Szent István király 1038. augusztus 15-én, koronáját népét és országát a Boldogságos Szűzanyára hagyta. A világ első uralkodója volt, aki népét Máriára bízta, ezzel az indokkal, hogy jobbra nem bízhatja, mint akire a mennyei Atya egyszülött Fiát bízta.
      Szent István végrendeletével Magyarország Szűz Mária országa lett új küldetéssel és feladattal. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként származtatták át nemzedékről nemzedékre, és veszély idején Szűz Mária különös anyai pártfogását kérték. Szűz Mária palástja alatt így maradtunk meg ezer éven át, akinek első szent királyunk ajánlott. A Szentszék is elismerte a Mária-tiszteletnek ezt a nemzeti jellegét, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletét.

      Az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú jelmondata volt „Mária által Jézushoz!” Ez mintegy előre vetítette számunkra, hogy népünk sorsáért felelősek vagyunk, és ahhoz hogy jó döntéseket hozhassunk járuljunk Mária által Jézushoz. Napjainkban, amikor az állam részéről az erdélyi magyarság sorsát számos veszély fenyegeti, mivel nincsenek tekintettel évszázados hagyományainkra, jogainkra, és élethelyünk szétdarabolásával meg akarnak osztani. Éppen a csíksomlyói búcsú jeligéje alapján híveimmel közösen kezdeményezzük, hogy kilenc napon át őseink hitével és bizalmával folyamodjunk újra Nagyasszonyunkhoz, a csíksomlyói Máriához. Kérjük az Ő közbenjárását, hogy esdje ki népünknek és képviselőinknek a kellő bölcsességet és erőt, hogy együtt maradhassunk és munkálkodhassunk; a közhatalom gyakorlóinak pedig igazságérzetet és méltóságot, hogy igazságosságban és szeretetben szolgálják az ország polgárainak boldogulását és békéjét.
      A történelemben számtalanszor beigazolódott XII. Pius pápa mondása: „Nagy a hatalma annak a hadseregnek, amelyik a kard helyett a rózsafüzért tartja kezében.”
      Imádkozó nép vagyunk, ezért a Boldogságos Szűz Mária vezetésével június 24-től július 2-ig, első szombat estig, nevezetesen a csíksomlyói Mária-köszöntőig naponta imádkozzunk minden helységben a rózsafüzért vagy az Úr imáját, hogy sorsunk jobbra forduljon és a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelmével, az Atyaisten szeretetével és a Szentlélek egyesítő erejében tudjunk élni.

A kilenced elindítására főpásztorunk áldását adta.

DKJ,
Esperes-plébános

Babits Mihály: Eucharistia

Az Úr nem ment el, itt maradt. 
Őbelőle táplálkozunk.
Óh különös, szent, nagy titok!
Az Istent esszük, mint az ős

törzsek borzongó lagzikon
ették-itták királyaik
húsát-vérét, hogy óriás
halott királyok ereje

szállna mellükbe - de a mi
királyunk, Krisztus, nem halott!
A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem.
 
A Megváltó nem törzsvezér.
Ereje több, ereje más:
ő óriásabb óriás!
ki két karjával általér

minden családot s törzseket.
Egyik karja az igazság,
másik karja a Szeretet...
Mit ér nekünk a Test, a Vér,

ha szellemében szellemünk
nem részes és úgy vesszük Őt
magunkhoz, mint ama vadak
a tetemet vagy totemet?

Áradj belénk hát, óh örök
igazság és szent szeretet!
Oldozd meg a bilincseket
amikkel törzs és vér leköt,

hogy szellem és ne hús tegyen
magyarrá, s nőjünk ég felé,
testvér-népek közt, mint a fák,
kiket mennyből táplál a Nap.

Maroknyi székely:)

2011. jún. 14.

Litánia Boldog II. János Pál tiszteletére

Uram, irgalmazz!
Uram irgalmazz!
Krisztus, Kegyelmezz!
Krisztus kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram irgalmazz!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten – Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk!

Boldog János Pál – Könyörögj érettünk!
Az Atyában elmerülő - Könyörögj érettünk!
Irgalomban gazdag - Könyörögj érettünk!
Krisztussal egyesült, az ember Megváltójával - Könyörögj érettünk!
Szentlélekkel teljes, Urunkkal és Életadónkkal - Könyörögj érettünk!
Teljesen Máriának szentelt - Könyörögj érettünk!
Szentek és boldogok barátja - Könyörögj érettünk!
Szent Péter utóda és Isten szolgáinak Szolgája - Könyörögj érettünk!
Az Egyház védelmezője - Könyörögj érettünk!
A hitigazságok Tanítója - Könyörögj érettünk!
A Zsinat atyja és a meghozott döntések végrehajtója - Könyörögj érettünk!
A keresztények és az egész emberi család egységének pillére - Könyörögj érettünk!

Az Eukarisztia lánglelkű imádója - Könyörögj érettünk!
A Föld fáradhatatlan zarándoka - Könyörögj érettünk!
Minden népek misszionáriusa - Könyörögj érettünk!
A hit, a remény és a szeretet tanúja - Könyörögj érettünk!
Krisztus szenvedéseiben kitartó részese - Könyörögj érettünk!
Az egység és a béke apostola - Könyörögj érettünk!
A szeretet civilizációjának előmozdítója - Könyörögj érettünk!
Az új evangélizáció prédikátora - Könyörögj érettünk!
Mester, aki a mély vizekre biztat - Könyörögj érettünk!
Tanító, aki az életszentséget a keresztény élet mértékeként mutatja - Könyörögj érettünk!
Az Isteni Irgalmasság pápája - Könyörögj érettünk!
Főpapja azoknak, akik az Egyházban egyesültek áldozatbemutatásra - Könyörögj érettünk!

A papok testvére és mestere - Könyörögj érettünk!
Az Istennek szentelt személyek atyja - Könyörögj érettünk!
A keresztény családok védelmezője - Könyörögj érettünk!
A házastársak támasza - Könyörögj érettünk!
A magzatok védnöke - Könyörögj érettünk!
A gyereke, az árvák és az elhagyottak védelmezője - Könyörögj érettünk!
A fiatalok barátja és nevelője - Könyörögj érettünk!
A szenvedők irgalmas szamaritánusa - Könyörögj érettünk!
Az idősek és a magányosok támogatója - Könyörögj érettünk!
Az emberi méltóság igazságának prédikátora - Könyörögj érettünk!
Istenben elmerült imádság embere - Könyörögj érettünk!
A liturgia szerelmese, amely lehozza az Áldozatot a világ oltáraira - Könyörögj érettünk!
A kemény munka megtestesítője - Könyörögj érettünk!
Krisztus Keresztjének szerelmese - Könyörögj érettünk!
A hivatások példás segítője - Könyörögj érettünk!
A szenvedésben türelmes - Könyörögj érettünk!
Az Úrban való életnek és halálnak a példaképe - Könyörögj érettünk!

Te, a bűnösök figyelmezője - Könyörögj érettünk!
Te, aki tévelygőknek utat mutatsz - Könyörögj érettünk!
Te, aki az ellened vétőknek megbocsátottál - Könyörögj érettünk!
Te, aki az ellenségeid és az üldözőid szeretted - Könyörögj érettünk!
Az üldözöttek ügyvédje és védelmezője - Könyörögj érettünk!
A munkanélküliek támogatója - Könyörögj érettünk!
A hajléktalanok gondoskodója - Könyörögj érettünk!
A foglyok meglátogatója - Könyörögj érettünk!
A gyengék támasza - Könyörögj érettünk!
Te, aki mindenkit a szolidaritásra tanítottál - Könyörögj érettünk!


Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit – Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk boldog II. János Pál!
Hogy életünk és szavaink által hirdessük a világnak Krisztust, az emberi nem Megváltóját!

Könyörögjünk:
Irgalmas Isten, köszönjük neked Boldog János Pál apostoli életének és küldetésének ajándékát, és az ő közbenjárása segítsen bennünket növekedni az Irántad való szeretetben, és hogy bátran hirdessük Krisztus szeretetét minden embernek. Krisztus a mi Urunk által. Amen.

(Egyházi engedéllyel:
Stanislaw Dziwisz bíboros, Krakkó püspöke, 2011. április 12.)

Két forrást használtam fel a litánia lefordítására:
Lengyel: archidiecezja.warszawa.pl
Román: www.infosapientia.ro
Szívesen veszek bármilyen észrevételt, helyesbítést!

2011. jún. 11.

Csíksomlyói pünkösdi búcsújárás


      Az idén nedves búcsújárás volt Csíksomlyón, és mintha a gyónó is több lett volna, mint más években. Kimenet szép idő volt, a templomkertben gyóntattak, és beálltam a sorba ehhez az atyához:


     A sor igen hosszú volt, megkértem a hátam mögött levő idősebb férfit (közben kiderült: New Yorkból jött, és miskolci származású), hogy tartsa a sorom, amíg néhány fényképet készítek a kápolnában. Kijövet megkérdeztem az egyik ferences barátot: Kinek a tiszteletére van szentelve a kápolna? - Szent János tiszteletére. - Melyik Szent János? - Az evangélista.

      Mikor aztán sorra kerültem, a gyóntató atya kétszer is gratulált, hogy milyen szépen mosolygok, egészen megvidámodott tőlem. Csak hát én a bűneimet soroltam – erre már menetközben felkészültem szerencsére -, és nem mondtam el neki, hogy a kápolna oltárképén egyik szereplő sem hasonlít Szent János evangélistához, de ha a barát azt állítja, akkor valahol ott van, csak én nem tudom  felismerni, innen ez a nagy derű:)))
Oltárkép
Képrészlet

A többi fotók a búcsúról megtekinthetők itt.

       Hosszú az út kifelé... volt időm imádkozni érted is kedves blogolvasóm, legyél ismerős vagy ismeretlen, barát vagy ellenség, kértem számodra a Szentlélek megtapasztalását.

2011. jún. 8.

Csíksomlyói búcsú: „Mária által Jézushoz!”

      Az idén is több százezer zarándokot várnak a Csíksomlyói búcsúra, amelyet az idén június 11-én tartanak. A Kissomlyó- és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben található Hármashalom oltárnál megtartott szabadtéri szentmise ünnepi szónoka Spányi Antal székesfehérvári püspök lesz.
      Az idei búcsú mottója: „Mária által Jézushoz!” Az előző évekhez hasonlóan most is fontosnak tartjuk hangsúlyozni: a csíksomlyói pünkösdi búcsú elsősorban zarándoklat, és szeretnénk, ha – történelmi múltjához hűen – vallási cselekmény is maradna.
      A legfontosabb tehát az, hogy a Csíksomlyóra zarándokolók az Isten imádását, a boldogságos Szűz Mária tiszteletét tartsák szem előtt, és tudatosítsák magukban, hogy a bűnbánati gyakorlatok, a gyónás, az áldozás és a szentmisén való részvétel mellett a zarándoklatnak az áldozatvállalás is része.
      Évről évre megtapasztalhatjuk azonban, hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsúsok között sokan vannak olyanok, akik nem a lelki-vallásos tartalmat és lelkületet keresik, hanem annak alkalmaként használják fel, hogy a keresztény értékrendtől merőben eltérő csoportidentitásukat mutogassák. Ennek a több éve megfigyelhető jelenségnek a megemlítésével nem szeretnénk senkit bántani, de mint a kegyhely őrei úgy gondoljuk, hogy ezek a megnyilvánulások nem találkoznak a búcsús zarándoklat alapvető értelmével, szerepével, amely a bűnbánatban, az Istennel való közös találkozásban, a Mária-tiszteletben keresendő.
      Törekedjünk tehát a búcsújárás szerepének megőrzésére úgy egyénileg, mint közösségi szinten, hogy keresztényekként megfelelő magatartásunkkal méltó folytatói lehessünk és maradhassunk őseink hitének, a csíksomlyói búcsújárás hagyományainak! Meggyőződésünk, hogy a közös imádkozásban és a közös Szűzanya-tiszteletben megnyilvánuló tiszta hit az Istenre való rátalálás mellett minden magyar egymásra találásának a kegyelmévé is válik. (Fr. Péter Arthur OFM csíksomlyói ferences házfőnök)

A búcsú liturgikus programja

      Június 10-én, péntek este a 7 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a 2011-es csíksomlyói pünkösdi búcsút, amelyet a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás követ.
      Június 11-én, szombaton fél 6-tól folyamatos gyóntatás és áldoztatás lesz a kolostor négyszögletű udvarában. A szentmisék reggel 7-kor, 8-kor és este 7 órakor lesznek a kegytemplomban.
      Az ünnepi szentmise, amelyet a Duna Televízió élőben közvetít, fél 1-kor kezdődik a Kissomlyó- és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben található Hármashalom oltárnál. A szentmise szónoka Spányi Antal székesfehérvári püspök lesz. A kordon a papsággal fél 11-kor indul a Csíksomlyói Ferences Kolostor elől. Éjszaka a kegytemplomban reggelig tartó virrasztásra kerül sor.
      Június 12-én, vasárnap pünkösd ünnepe. A szentmisék reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.
      Június 13-án, hétfőn, pünkösd másodnapján a szentmisék szintén reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.

A búcsú szónoka Spányi Antal székesfehérvári püspök

Spányi Antal püspök címere
      Spányi Antal székesfehérvári püspök Budapesten született 1950. november 13-án. Az Esztergomi Papnevelő Intézetben folytatott tanulmányok után szentelték pappá 1976. június 19-én. Az esztergomi főegyházmegye papjaként káplánként szolgált Ludányhalásziban (1976–1977), Szécsényben (1977–1983), Budapest-Középsőferencvárosban (1983–1988), majd plébánosként ugyanitt. 1992–2003 között Budapest-Erzsébetváros (Rózsák tere) plébánosaként az Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplomban szolgált, ahol nagyszabású templomrekonstrukciós munkákat végzett. 1994-ben pápai kápláni címet kapott, 1995-ben érseki általános helynök és főszentszéki bíró lett.
      1998-ban tharrosi címzetes püspökké és az Esztergom-Budapest Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki II. János Pál pápa. 1998. március 28-án Budapesten Paskai László bíboros püspökké szentelte. A Szentatya Székesfehérvár püspökévé 2003. április 4-én nevezte ki. Beiktatására 2003. május 24-én került sor.
      A Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia megbízásából a 2004 pünkösdjén indult Katolikus Rádió vezérigazgatója.
      A műemlékek példaértékű felújításáért, nagyszabású kultusztörténeti, művészettörténeti konferenciák, kiállítások szervezéséért, valamint műtárgyvásárlások és restaurálások támogatásáért Spányi Antal püspököt 2009-ben a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Henszlmann Alajos Díjjal tüntette ki.
      Jelmondata: Laudetur Jesus Christus! (Dicsértessék a Jézus Krisztus!)

A csíksomlyói kegytemplom liturgikus programja 2011-ben

      Június 13-án Szent Antal ünnepe. A szentmisék a kegytemplomban reggel fél 8-kor, fél 11-kor és este 7 órakor lesznek. Az esti szentmise keretében megáldják a gyermekeket. A fél 11-es ünnepi szentmisére jó idő esetén a Szent Antal kápolnánál, kedvezőtlen időjárás esetén a kegytemplomban kerül sor.
      Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén van a kegytemplom búcsúnapja. Szentmisék reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.
      Szeptember 11–12-én kerül sor az őszi Mária neve búcsúra. A szentmisék időpontja mindkét napon: reggel 8, délelőtt fél 11 és este 7 óra.
      Október 3-án az este 7 órakor kezdődő szentmise keretében emlékezünk meg Assisi Szent Ferenc boldog haláláról, a Tranzitusról.

Borsodi L. László ferences sajtóreferens
2011. jún. 6.

Spiritizmus: „Jules, álljon meg!”

      Abban az időben történt, amikor sokan foglalkoztak spiritizmussal, és vettek részt ilyen összejöveteleken, hogy kapcsolatba lépjenek a halottak lelkével. A jobb társaságokban ez szinte hozzá tartozott az illendőséghez. A következő beszámoló megmutatja, hogy mit kell tartanunk az ilyenfajta játszadozásokról. Jules de Maubou gróf, akinek Villefranche-ban voltak birtokai, az év egy részét Párizsban töltötte. Világfi létére jó keresztény volt. Valahányszor Ars-ba jött, felkereste a plébánost, és gyónt nála. Ismét Ars-ba indult, és már előre örült neki, hogy lelki vezetőjét, tiszteletreméltó szent barátját viszontláthatja. Jókedvűen egyenesen a templomhoz megy. Micsoda szerencse! A jó plébános ott áll az ajtaja előtt. Úgy tűnik, mintha két gyóntatás között egy kis friss levegőt szeretne szívni. Láttára a gróf meggyorsítja lépteit, és mosolyogva nyújtja feléje a kezét. De mekkora a meglepetése, a plébános nem fogadja el, hanem egy kézmozdulattal szinte a földbe szögezi szomorú, ugyanakkor szigorú hangon mondván: „Jules, álljon meg! Ön tegnapelőtt az ördöggel társalkodott. Gyónja meg!” A gróf elképedve állt ott, némán, lába gyökeret vert, és elgondolkodott azon, mit is követhetett el. Már nem is emlékezett arra, hogy részt vett egy spiritiszta összejövetelen. Vianney szelíd szavakkal felszólította, hogy kövesse őt. A férfi engedelmesen letérdelt a gyóntatószékben, és csak hallgatta, amint a pap elmondta, mi történt két nappal azelőtt a grófnő szalonjában. Egyetlen apró körülményt sem hagyott ki. Végül elmagyarázta, hogy az ilyen dolgok az ördögtől valók, és megígértette, hogy a jövőben ezektől távol marad.
      Nemsokára Párizsba visszatérve egy másik társaság látta vendégül. Arra kérték ezúttal is, hogy vegyen részt az asztaltáncoltatásban. De Vianney-nek tett ígéretét nem szegte meg. A többiek elhatározták, hogy nélküle is megtartják ezt a számukra vonzó programot. Az aggodalmaskodó ifjú arisztokrata magára maradt. Az elkövetkező percekben lelke mélyén még határozottabban tiltakozott e játék ellen. A szeánszot elkezdők nem sok örömet találtak a várt szórakozásban, mert a médium határozottan így vallott:
      „Nem értem, itt egy felsőbb hatalom működik, aki meggátolja tevékenységünket.”

Forrás:

2011. jún. 2.

Jézus a mi számunkra hátra hagyja ajándékait

      Ez egy ősi kolostori gyakorlat: felírják Jézus ajándékait, mint jelenlétének egy-egy horgonyát a mi életünkben, a lapot felvágják, összehajtogatják, kisorsolják. Ha többen vannak, akkor sokszorosítják; egy részvételi módja lehet annak, hogy Jézus itt a Földön továbbra is köztünk maradjon. 


*
Én a mennybe emelkedem.
Mint szeretetem zálogát rád hagyom a KERESZTEM,
hogy minden pillanatban felfedezhesd annak a titkát,
hogyan ajándékozd önmagad feltétel nélkül.
*
Én a mennybe emelkedem.
Mint szeretetem zálogát rád hagyom a SZEGEIM,
hogy mások iránti szeretettől sebzetten,
megízlelhesd Isten szeretetét a mindennapi életedben.
*
Én a mennybe emelkedem.
Mint szeretetem zálogát rád hagyom ÉDESANYÁM,
hogy életed legyen az ő Szavának kebel
és a világ fájdalmainak oltár.
*
Én a mennybe emelkedem.
Mint szeretetem zálogát rád hagyom a TÖVISKORONÁM,
hogy a te gondolataid az Én gondolataim legyenek,
különösen, ha szúrják énedet.
*
Én a mennybe emelkedem.
Mint szeretetem zálogát rád hagyom APOSTOLAIM,
hogy őrizd őket imádsággal,
és közelükben legyél, ha fáradtak.
*
Én a mennybe emelkedem.
Mint szeretetem zálogát rád hagyom a RUHÁMAT,
hogy a te ruhád a Szentírás legyen,
amellyel a világban élsz.
*
Én a mennybe emelkedem.
Mint szeretetem zálogát rád hagyom az IGÉMET,
hogy beszélj az embereknek Istenről,
és a testté lett Ige életéről.
*
Én a mennybe emelkedem.
Mint szeretetem zálogát rád hagyom az EGYHÁZAM:
az utak, melyeket az evangélium von az emberi szívekben,
védve legyenek az ember iránti szenvedélyeddel.
*
Én a mennybe emelkedem.
Mint szeretetem zálogát rád hagyom a HALLGATÁSOM,
hogy ahol már nincsenek szavaid a történő dolgokat megmagyarázni,
tudd hallgatni az életet.