2010. szept. 30.

Kis Szent Teréz ünnepe

 

És ma csodálatos ajándék érkezett a Lisieuxi-i Kármelből, egy képeslap és egy érem.
Köszönöm nagyon kedves Kis Szentem.

Megjegyzés: Akik szabályszerűen felvették a skapulárét, teljes búcsút nyerhetnek.

2010. szept. 29.

Kis Szent Teréz [10]

A szenvedés útja
Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz, aki Xavéri Szent Ferenccel együtt a missziók védőszentje vagy, tekints beléd vetett bizalmamra, fogadd kéréseimet és mutasd be őket a Szentháromságnak. Járj közben értem a Szűzanyánál, aki a megpróbáltatás idején, mint édesanya mosolygott rád. Hallgasd meg főleg azokat, akik többet fáradnak és szenvednek, mint én. Egyesíts engem testvéri egységben mindazokkal, akik hozzád imádkoznak. Taníts meg türelemre, kitartásra és szenvedéseim felajánlására.
      Teljesítsd be vágyaimat ( ... ), ha ez a Szentháromság akarata. Eszközöld ki számomra, hogy megerősödjem a mindennapi imádságban és segítséget kapjak halálom óráján is, hogy eljuthassak ebből a világból az Atya végtelen békéjébe és megismerhessem Isten gyermekeinek örökké tartó örömét. Amen.

      Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

A képen Lisieux-i Szent Teréz levele. Magyarul itt olvasható.
1896. február 24. Geneviéve nővér (Céline) fogadalma előestéjén a Szent Arc képével lepecsételt borítékot talált a cellájában. A borítékban Céline címerével és jelmondatával („Aki veszít, nyer.”) díszített pergamen volt, e szöveg kíséretében.

Márton Áron püspök halálának a harmincadik évfordulója

      Isten Szolgája, megboldogult Márton Áron püspök halálának a harmincadik évfordulóját üljük  szeptember 29–én, a gyulafehérvári székesegyház búcsúünnepén, főegyházmegyénk Védőszentje főünnepén.
      Mindenki, aki kapcsolatba kerülhetett Isten Szolgája, Márton Áron püspökkel, nagy élménnyel távozott. Közéleti személyiségek, írók, politikusok méltató jelzőkkel látták el, Illyés Gyula „emberkatedrális”-nak nevezte, s folytathatnám...
      Visszagondolva harminc évvel ezelőtti halálára, hadd emlékezzem meg az utolsó találkozásunkról. (...)
      Számomra az is sokatmondó volt, hogy Isten Szolgája, Márton Áron egyházmegyéje és székesegyháza védőszentje, Szent Mihály főünnepén halt meg, szeptember 29-én. Temetése pedig Szent Ferenc napjára, október 4-ére esett. Őt, aki csíkszeredai diákként lépett a Ferences Harmadik Rendbe, az Assisi Szegénykéje napján temették. De nemcsak ennek a rendnek vált tagjává, hanem 1973. október 8-án beiratkozott a Lisieux-i Papi Egyesületbe is. Ezért nem lepődtem meg, amikor egyik kispapunk boldogan mutatta, hogy a Püspök úr kiosztott ruhái közül neki egy reverenda jutott, melynek zsebében azt a Kis Szent Teréz másodlagos ereklyét találta, amelyet én hoztam neki Lisieux-ből. (...)

      A romániai tizenkét katolikus egyházmegyéből tíz egyházmegye tizennégy pert indított be és ebből tizenhárom vértanú. Csak a Márton püspök úr pere hitvalló. Az idén februárban Püspöki karunk az ötévenként esedékes „ad limina” látogatáson volt a Szentatyánál. A Szenttéavatási Kongregáció ekkor kivételt tett Márton Áron Isten Szolgája hitvalló perével. Nem várta meg a megkívánt csodát, hanem júniusban kiadta véleményezésre a hittudós bizottságnak a Positiot. Ennek alapján a Kongregáció szakemberei megvitatják, hogy Isten Szolgája Márton Áron valóban hősi fokban gyakorolta az isteni erényeket – a hit, remény és szeretet – erényeit. Döntésüket a Szentatya hagyja jóvá. Decemberre várhatjuk az ítéletet. Ha a Szentatya elismeri, hogy Isten Szolgája, Márton Áron hősi fokban gyakorolta az isteni erényeket, akkor Tiszteletreméltóvá (Venerabilis) nyilvánítja. Ám ettől függetlenül, a csoda továbbra is szükséges a boldoggá avatáshoz.

A teljes cikk:
30 éve hunyt el Isten Szolgája, Márton Áron hitvalló püspökünk.

Szent Mihály arkangyal, Főegyházmegyénk Védőszentje.

2010. szept. 28.

Kis Szent Teréz [9]

Az alázat útja
Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz, aki Xavéri Szent Ferenccel együtt a missziók védőszentje vagy, tekints beléd vetett bizalmamra, fogadd kéréseimet és mutasd be őket a Szentháromságnak. Járj közben értem a Szűzanyánál, aki a megpróbáltatás idején, mint édesanya mosolygott rád. Hallgasd meg főleg azokat, akik többet fáradnak és szenvednek, mint én. Egyesíts engem testvéri egységben mindazokkal, akik hozzád imádkoznak. Taníts meg türelemre, kitartásra és szenvedéseim felajánlására.
      Teljesítsd be vágyaimat ( ... ), ha ez a Szentháromság akarata. Eszközöld ki számomra, hogy megerősödjem a mindennapi imádságban és segítséget kapjak halálom óráján is, hogy eljuthassak ebből a világból az Atya végtelen békéjébe és megismerhessem Isten gyermekeinek örökké tartó örömét. Amen.

      Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Kis Szent Teréz festménye, 1894:
"A Gyermek Jézus álma"

2010. szept. 27.

Kis Szent Teréz [8]

Az ima útja
Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz, aki Xavéri Szent Ferenccel együtt a missziók védőszentje vagy, tekints beléd vetett bizalmamra, fogadd kéréseimet és mutasd be őket a Szentháromságnak. Járj közben értem a Szűzanyánál, aki a megpróbáltatás idején, mint édesanya mosolygott rád. Hallgasd meg főleg azokat, akik többet fáradnak és szenvednek, mint én. Egyesíts engem testvéri egységben mindazokkal, akik hozzád imádkoznak. Taníts meg türelemre, kitartásra és szenvedéseim felajánlására.
      Teljesítsd be vágyaimat ( ... ), ha ez a Szentháromság akarata. Eszközöld ki számomra, hogy megerősödjem a mindennapi imádságban és segítséget kapjak halálom óráján is, hogy eljuthassak ebből a világból az Atya végtelen békéjébe és megismerhessem Isten gyermekeinek örökké tartó örömét. Amen.

      Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Kis Szent Teréz által festett kettősoldalú szentkép:

A festmény nagy méretben is megtekinthető itt.

2010. szept. 26.

Kis Szent Teréz [7]


Imádkozás a papokért
Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz, aki Xavéri Szent Ferenccel együtt a missziók védőszentje vagy, tekints beléd vetett bizalmamra, fogadd kéréseimet és mutasd be őket a Szentháromságnak. Járj közben értem a Szűzanyánál, aki a megpróbáltatás idején, mint édesanya mosolygott rád. Hallgasd meg főleg azokat, akik többet fáradnak és szenvednek, mint én. Egyesíts engem testvéri egységben mindazokkal, akik hozzád imádkoznak. Taníts meg türelemre, kitartásra és szenvedéseim felajánlására.
      Teljesítsd be vágyaimat ( ... ), ha ez a Szentháromság akarata. Eszközöld ki számomra, hogy megerősödjem a mindennapi imádságban és segítséget kapjak halálom óráján is, hogy eljuthassak ebből a világból az Atya végtelen békéjébe és megismerhessem Isten gyermekeinek örökké tartó örömét. Amen.

      Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Kis Szent Teréz imája a papokért:

      Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud nekik ártani. Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, melyek nap mint nap érintik szent Testedet. Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága szent Véred piroslik. Őrizd meg tisztának szívüket, melyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segítsd őket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjanak. Add meg nekik a kenyér és a bor átváltoztatásának ereje mellett ahhoz is az erőt, hogy a szíveket megváltoztassák. Áldd meg munkájukat bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekik az örök élet koronáját! Amen.

Kis Szent Teréz által festett miseruha:
      Az Édesanyjuk ruhájából készült. Az anyaga nehéz brokát, színe sötétzöld. Középen a Szent Arc, körbefonva szőlőindákkal és fehér virágokkal. Az alján a két összefonódott rózsa jelképezi a Szülőket – Louis és Zélie Martin, fölöttük a két liliom a két legidősebb nővért – Marie-t és Pauline-t jelképezi, akik Kis Teréz előtt már együtt vannak a Lisieux-i Kármelben. Közvetlenül a Szent Arc alatt levő liliom Céline-t jelkipezi, aki Édesapjuk halála után lépett be szintén a Lisieux-i Kármelbe. Közvetlenül a Szent Arc jobboldalán levő liliom Leonie nővérét jelképezi - aki vizitációs apáca lett, baloldalt pedig Kis Szent Teréz önmagát örökítette meg, mintegy elfátyolozva Veronika Kendője által, nem látszik teljesen.
      A négy virágbimbó jelképezi a négy elhunyt kistestvért: Helene, Melanie, Joseph és Jean. Mindegyik gyermeknek a Mária keresztnevet is adták, függtelenül attól, hogy lány volt-e vagy fiú.
Balról jobbra: Boldog Zélie és Louis Martin, a szülők; Leonie, Celine, Szent Teréz, Pauline, Marie.

A képek nagy méretben is megtekinthetők itt.

Kis Szent Teréz [6]


A Szentírás szeretete

Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz, aki Xavéri Szent Ferenccel együtt a missziók védőszentje vagy, tekints beléd vetett bizalmamra, fogadd kéréseimet és mutasd be őket a Szentháromságnak. Járj közben értem a Szűzanyánál, aki a megpróbáltatás idején, mint édesanya mosolygott rád. Hallgasd meg főleg azokat, akik többet fáradnak és szenvednek, mint én. Egyesíts engem testvéri egységben mindazokkal, akik hozzád imádkoznak. Taníts meg türelemre, kitartásra és szenvedéseim felajánlására.
      Teljesítsd be vágyaimat ( ... ), ha ez a Szentháromság akarata. Eszközöld ki számomra, hogy megerősödjem a mindennapi imádságban és segítséget kapjak halálom óráján is, hogy eljuthassak ebből a világból az Atya végtelen békéjébe és megismerhessem Isten gyermekeinek örökké tartó örömét. Amen.
      Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Kis Szent Teréz festménye Celine nővérének, 1892.

2010. szept. 24.

Kis Szent Teréz [5]


Az Eucharisztia szeretete

Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz, aki Xavéri Szent Ferenccel együtt a missziók védőszentje vagy, tekints beléd vetett bizalmamra, fogadd kéréseimet és mutasd be őket a Szentháromságnak. Járj közben értem a Szűzanyánál, aki a megpróbáltatás idején, mint édesanya mosolygott rád. Hallgasd meg főleg azokat, akik többet fáradnak és szenvednek, mint én. Egyesíts engem testvéri egységben mindazokkal, akik hozzád imádkoznak. Taníts meg türelemre, kitartásra és szenvedéseim felajánlására.
      Teljesítsd be vágyaimat ( ... ), ha ez a Szentháromság akarata. Eszközöld ki számomra, hogy megerősödjem a mindennapi imádságban és segítséget kapjak halálom óráján is, hogy eljuthassak ebből a világból az Atya végtelen békéjébe és megismerhessem Isten gyermekeinek örökké tartó örömét. Amen.
      Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Kis Szent Teréz által festett freskó a Lisieux-i Kármel tabernákumuluma körül. Saját magát is megörökítette: ő az alvó angyal, virággal a kezében.Kis Szent Teréz [4]


A felebarát szeretete

Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz, aki Xavéri Szent Ferenccel együtt a missziók védőszentje vagy, tekints beléd vetett bizalmamra, fogadd kéréseimet és mutasd be őket a Szentháromságnak. Járj közben értem a Szűzanyánál, aki a megpróbáltatás idején, mint édesanya mosolygott rád. Hallgasd meg főleg azokat, akik többet fáradnak és szenvednek, mint én. Egyesíts engem testvéri egységben mindazokkal, akik hozzád imádkoznak. Taníts meg türelemre, kitartásra és szenvedéseim felajánlására.
      Teljesítsd be vágyaimat ( ... ), ha ez a Szentháromság akarata. Eszközöld ki számomra, hogy megerősödjem a mindennapi imádságban és segítséget kapjak halálom óráján is, hogy eljuthassak ebből a világból az Atya végtelen békéjébe és megismerhessem Isten gyermekeinek örökké tartó örömét. Amen.

      Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.
Kis Szent Teréz általa rajzolt saját címere

Oltár freskó, Kis Szent Teréz önmagát is felfestette, mint alvó angyalkát.


2010. szept. 23.

„Ó, Uram, bárcsak valamennyien életre kelnének, hiszen valóban halottak! ”

Részlet Szent Pió atya egyik leveléből:
Pietrelcina, 1915. október 17.
I.M.I.D.EC.
Szeretett atyám!
      Jézus atyai tekintete kísérje továbbra is; Urunk tartsa meg mindenkor kegyelemben, segítse a jó harcot megharcolnia, és részesítse az erős lelkek jutalmában! Úgy legyen.
      Mily szerencsétlen vagyok, atyám! Ki tudná ezt megérteni? Jól tudom, önmagam számára is megfejthetetlen rejtély vagyok; nem értem saját magamat.
      Említette, hogy a Gyermek Jézusról nevezett tiszteletreméltó Teréz nővér szokta mondogatni: „Nem magam akarom meghatározni, éljek-e vagy meghaljak; tegyen velem Jézus az ő akarata szerint.” Világosan látom, hogy ugyanez az érzület jellemzi mindazon lelkeket, akik megtagadták önmagukat, s elteltek Istennel. De jaj, mily távol van az én lelkem attól, hogy így megtagadja és elvesse Önmagát! Nem tudom megfékezni szívem hajlamait, pedig igyekszem magamon erőt venni, atyám, hogy olyanná váljak, mint amiről tiszteletreméltó Teréz nővér beszél, hiszen minden Istent szerető léleknek ilyenné kell válnia.
      A magam részéről azonban töredelmesen be kell vallanom, hogy képtelen vagyok idáig eljutni, s így e halálra szánt test rabságában kell maradnom. Ez pedig azt jelzi, hogy nincs bennem szeretet Isten iránt, hiszen ha volna, akkor, mivel egyazon lélek éltet, ugyanazt hatást kellene kiváltania. Ha az, aki bennem működik, ugyanaz, mint aki Teréz nővérben működött, akkor bennem is megvalósulna, amiről ez az áldott lélek beszélt. Mondja, atyám, tán oktalanul kételkedem magamban? Ó, ki szabadít meg a szív e kegyetlen gyötrelmeitől?
      Istenem! A világ összes szenvedését elfogadom, a nekem jutó részt valósággal kívánom, de abba nem tudok belenyugodni, hogy a szeretet hiánya elválasszon tőled. Ó, könyörülj rajtam: ne engedd, hogy szegény lelkem tévelyegjen; ne hagyd, hogy reménytelenségbe zuhanjon! Add, hogy soha el ne szakadjak tőled, s ha öntudatlanul eltávolodnék, abban a pillanatban vonzz vissza magadhoz! Vigasztald meg elmémet, ó, Istenem: add, hogy jobban megismerjem önmagamat és irántam való nagy szeretetedet, és örökké gyönyörködhessem isteni arcod mindent felülmúló szépségében!
      Ó, édes Jézus, soha ne engedd, hogy elveszítsem azt a drága kincset, aki te vagy számomra! Uram és Istenem, lelkemben oly eleven a szemedből áradó kimondhatatlan gyengédség! Oly eleven a szeretet, ó, jóságos Jézusom, amellyel kegyesen rám tekintesz, szegény nyomorultra!
      Hogyan is enyhülhetne szívem gyötrelme, tudván, hogy eltávolodtam tőled? Lelkem nem felejti, milyen ádáz küzdelmeket vívott, amikor elrejtőztél tőle, szerelmes Jézusom! Én édes Szerelmem, mily elevenen lelkembe vésődött e rettentő, viharos emlék!
      Ki vehetné el, ki olthatná el ezt a tüzet, amely lobogó lánggal ég érted a szívemben? Ó, Uram, ne kívánj elrejtőzni előlem; hisz tudod, mennyire felkavarja és felzaklatja a lélek összes képességét és érzését! Látod, hogy szegényke nem bírja elviselni az elhagyatottság keserves gyötrelmét, mivel megengedted, hogy oly nagyon megszeressen téged, ó, végtelen Szépség!
      Hiszen tudod, mily buzgón keres téged; nem kisebb buzgalommal, mint az Énekek Énekének menyasszonya. A szent menyasszonyhoz hasonlóan ez a lélek is összevissza bolyong az utcákon és tereken, és esedezve kéri Jeruzsálem leányait, mondják meg, hol van a szerelme: „Jeruzsálem lányai, kérlek benneteket, hogyha rátaláltok az én szerelmemre... Mit mondjatok neki? Hogy a szerelembe belebetegedtem.”
      Mennyire megért lelkem ebben az állapotban a zsoltáros szavait: „Deficit spiritus meus”; „Deficit in salutare tuum anima mea”.
      Uram, egyedül te látod a téged kereső lélek szenvedéseit; pedig szerelmedért békésen elviselné e gyötrelmet, ha tudná, hogy ebben az állapotában sem hagyod el, ó, örök boldogság Forrása!
      Tudod, hogy ez a lélek a vértanúság kínjait szenvedi, valahányszor látja, mily súlyos vétkeket követnek el az emberek fiai a mai keserves időkben, mily szörnyű hálátlansággal fizetnek szereteted zálogáért, s mily kevéssé törődnek azzal - ha tőrödnek egyáltalán, hiszen csakugyan elvakultak -, hogy elveszítettek téged.
      Istenem, Istenem! Méltán mondhatjuk, hogy ezek az emberek már nem bíznak benned, hiszen oly durván megtagadják a téged megillető viszontszeretetet. Ó Istenem, mikor jön el a pillanat, amikor e lélek megláthatja, hogy visszaállítod szereteted uralmát? Mikor vetsz véget gyötrelmemnek?
      Ó, szentek lelkei, kik a mennyben már minden gondtól megszabadulva élvezitek a végtelen gyönyörűség áradó folyamát, mennyire irigylem boldogságotokat! Könyörgöm nektek, kik oly közel vagytok az élet forrásához, látván, hogy elepedek a szomjúságtól ebben az árnyékvilágban, enyhítsétek szomjúságomat ama hűs víznek egyetlen cseppjével!
      Megvallom, ó, szerencsés lelkek, rosszra, nagyon rosszra fordítottam osztályrészemet; nagyon hitványul vigyáztam erre az értékes drágakőre; mégis érzem - dicsőség Istennek -, hogy e vétek még jóvátehető.
      Ó, áldott lelkek, legyetek hát jók hozzám, és segítsetek, mert sem pihentemben, sem éjnek idején nem találtam meg, akit áhít a lelkem. Fölkelek hát én is, mint a szent Ének menyasszonya, és megkeresem, akit szeret a lelkem: „Surgam et quaeram quem diligit anima mea”. Szüntelenül keresem, mindenben őt keresem, és nem adom fel, míg csak rá nem lelek országa küszöbén.
      Ó, Istenem, Istenem! Hova kalandoznak gondolataim? Mi lesz e boldogtalan gyermekeiddel, testvéreimmel, akik talán máris megérdemlik villámaidat? Tudod, ó, édes Megváltóm, hányszor felmerült előttem isteni arcod, amint haragvóan tekint e boldogtalan testvéreimre, és ilyenkor jobban megfagyott ereimben a vér a rettegéstől, mint a kárhozat örök gyötrelmének és összes kínjainak gondolatára!
      Mindig reszketve könyörögtem, s könyörgöm most is, hogy irgalmadban fordítsd el villámló tekinteted e szerencsétlen testvéreimről. Magad mondtad, ó, édes Uram, hogy „a szerelem olyan erős, mint a halál, s olyan a szenvedély, mint az alvilág”. Tekints hát kimondhatatlan gyengédséggel e halott testvéreimre, és a szeretet erős kötelékével kösd magadhoz őket!
      Ó, Uram, bárcsak valamennyien életre kelnének, hiszen valóban halottak! Ó, Jézusom, Lázár sem maga kérte, hogy támaszd fel; egy bűnös asszony imája indította meg szívedet. íme, Uram Istenem, most egy másik lélek, aki hasonlíthatatlanul bűnösebb bárkinél esedezik hozzád sok-sok halott testvéréért, akiknek eszük agában sincs imádkozni azért, hogy életre keltsd őket.
      Tudod, Uram és Királyom, mily kegyetlen kínszenvedést jelentenek számomra eme Lázárok; szólítsd őket hatalmas kiáltással, hogy életre keljenek, és parancsodra előjöjjenek bűnös örömeik sírjából!
      Tedd meg ezt, Uram, hogy mindannyian áldjuk irgalmad gazdagságát!
      Atyám, most veszem csak észre, hogy nem is beszélek, hanem írok. Kérem, bocsásson meg, és szánja meg ezt a lelket, akinek megbetegedett a szíve; annál inkább szánjon meg, mivel gyógyíthatatlan betegségben szenvedek!
Ön arra biztat, hogy ajánljam fel magam áldozatul az Úrnak a szegény bűnösökért. Egyszer már megtettem ezt a felajánlást, és azóta napjában többször is meg szoktam újítani. Hogyan lehetséges, hogy az Úr mégsem hallgat meg? Az életemet is felajánlottam üdvükért, de az Úr továbbra is életben tart.
      Vajon nem kedves az Úr előtt égőáldozatom, amelyet felajánlottam és folyamatosan felajánlok?
      Nagyon szívesen elfogadom javaslatát, atyám, hogy egyesítsük szándékainkat, és segítsük egymást. Ha rossz idő van, reggel úgy öttől fél tízig szoktam időzni az Úr előtt, azután pedig - az időjárástól függetlenül - este háromnegyed tizenegytől az Üdvözlégyig. Ezek a szokásos időszakaim; a többi a körülményektől függ. Nagyjából éretem a kölcsönös szeretet eme cselekedetét, de azért nem egészen. Legyen szíves, magyarázza meg, hogy jobban megértsem.
      (...)

      Buzgó áldását kéri minden pillanatban szegény, alázatos fiacskája,
FRA PIO KAPUCINUS

Forrás:

2010. szept. 22.

Kis Szent Teréz [3]


A Szűzanya szeretete

Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz, aki Xavéri Szent Ferenccel együtt a missziók védőszentje vagy, tekints beléd vetett bizalmamra, fogadd kéréseimet és mutasd be őket a Szentháromságnak. Járj közben értem a Szűzanyánál, aki a megpróbáltatás idején, mint édesanya mosolygott rád. Hallgasd meg főleg azokat, akik többet fáradnak és szenvednek, mint én. Egyesíts engem testvéri egységben mindazokkal, akik hozzád imádkoznak. Taníts meg türelemre, kitartásra és szenvedéseim felajánlására.
      Teljesítsd be vágyaimat ( ... ), ha ez a Szentháromság akarata. Eszközöld ki számomra, hogy megerősödjem a mindennapi imádságban és segítséget kapjak halálom óráján is, hogy eljuthassak ebből a világból az Atya végtelen békéjébe és megismerhessem Isten gyermekeinek örökké tartó örömét. Amen.

      Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Kis Szent Teréz [2]


Az Egyház szeretete

      Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz, aki Xavéri Szent Ferenccel együtt a missziók védőszentje vagy, tekints beléd vetett bizalmamra, fogadd kéréseimet és mutasd be őket a Szentháromságnak. Járj közben értem a Szűzanyánál, aki a megpróbáltatás idején, mint édesanya mosolygott rád. Hallgasd meg főleg azokat, akik többet fáradnak és szenvednek, mint én. Egyesíts engem testvéri egységben mindazokkal, akik hozzád imádkoznak. Taníts meg türelemre, kitartásra és szenvedéseim felajánlására.
      Teljesítsd be vágyaimat ( ... ), ha ez a Szentháromság akarata. Eszközöld ki számomra, hogy megerősödjem a mindennapi imádságban és segítséget kapjak halálom óráján is, hogy eljuthassak ebből a világból az Atya végtelen békéjébe és megismerhessem Isten gyermekeinek örökké tartó örömét. Amen.

      Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.2010. szept. 21.

Kis Szent Teréz [1]

A szeretet útja

      Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz, aki Xavéri Szent Ferenccel együtt a missziók védőszentje vagy, tekints beléd vetett bizalmamra, fogadd kéréseimet és mutasd be őket a Szentháromságnak. Járj közben értem a Szűzanyánál, aki a megpróbáltatás idején, mint édesanya mosolygott rád. Hallgasd meg főleg azokat, akik többet fáradnak és szenvednek, mint én. Egyesíts engem testvéri egységben mindazokkal, akik hozzád imádkoznak. Taníts meg türelemre, kitartásra és szenvedéseim felajánlására.
      Teljesítsd be vágyaimat ( ... ), ha ez a Szentháromság akarata. Eszközöld ki számomra, hogy megerősödjem a mindennapi imádságban és segítséget kapjak halálom óráján is, hogy eljuthassak ebből a világból az Atya végtelen békéjébe és megismerhessem Isten gyermekeinek örökké tartó örömét. Amen.

      Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

 Lisieux: Kis Szent Teréz szobra

2010. szept. 18.

A Szeretetláng hivatalos elismerése

      1997-ben Erzsébet asszony Szeretetláng Lelki Naplóját azzal adták a kezembe, hogy „ő is kármelita volt, mint te”. Egy szuszra kiolvastam, és a könyvet vissza kellett adni. Ma „véletlenül” beléptem a Corvina Könyváruházba, és megvettem a Lelki Napló legújabb, szerkesztett, szövegkritikai kiadását.

      A Lelki Napló sok helyen említést tesz „12 papról”, akikért Erzsébet asszonynak böjtöt és felajánlott áldozatokat kellett vállania, és kétféle vonatkozásban szerepel a „12 pap”.
      - Az Úr Jézus által néven nevezett fővárosi papok, akiknek Erzsébet lelkivezetését és az a Szeretetláng-ügyet fel kellett volna vállalniuk, de nem te(he)tték meg, mint például P. Marton Marcell atya is.
      - 12 olyan papot kellett keresnie, akik 12 héten keresztül 48 órás szigorú böjtöt vállalnak (kenyéren és vízen) csütörtökön és pénteken, s e napokon 4 - 4 órányi szentségimádást tartanak – elmélyülve az Úr Jézus kínszenvedésében és engesztelve Őt – s ezt felajánlják a Szűzanya Szeretetlángjának elterjedéséért. A 12 önkéntes pap felkérését Antalóczi Lajos egri káplán vállalta fel, aki maga is elvégezte a 12 hetes böjtöt, a tizenkét pap között volt két kármelita atya is: Zselepszki Gy. Fábián és Böcskei J. Bertold.
      1997-ben tavaszán Törökbálinton, Erzsébet asszony betegszobája helyén épült fel Magyarország első Szeretetláng kápolnája, és a misézési engedélyt dr. Takács Nándor OCD, Székesfehérvári megyéspüpök adta meg.

      A könyv előszavában Dr. Erdő Péter bíboros, fekete-fehéren írva, hivatalosan elismeri a Szeretetlángot, alleluja, íme:

      A Szeretetláng Mozgalom az utóbbi évtizedekben világszerte elterjedt; Braziliában, Mexikóban, de még Tajvanon is imaközösségek alakultak, és a hívők olyan magántársulásai, amelyeket a helyi püspök jóváhagyott. Így különös öröm számunkra, hogy ennek a lelkiségnek a születési helyén, hazánkban is elismerhetjük.
      Hosszú évekig tartott a Lelki Napló teológiai átvizsgálása. Kapcsolatban voltunk a Mozgalom külföldi vezetőivel és tagjaival is. Meghallgattuk olyan lelkipásztorok véleményét, akik tanúsíthatták, hogy milyen gyümölcsöket terem az életben ez a lelkiség. Úgy találtuk, hogy ez a mozgalom, amely a világon számos egyházmegyében püspöki elismeréssel működik, és keletkezésének helyén, itt, Magyarországon is elevenen él, hitelesen katolikus és Mária-tiszteletet hordoz.
      Így érkeztünk el – hitem szerint a Gondviselés akaratából – arra a pontra, hogy hazánkban is elismerhetjük ezt a mozgalmat.
     A Lelki Napló szavaival: „A Magyarok Nagyasszonya országa vagyunk”. Ezt ragyogtassuk szüntelenül a lelkek felé. Tartsuk ébren a Magyarok Nagyasszonya óhaját. Egész életünk „minden erejével és áldozataival” óhajtsuk szünetlenül Krisztus országának eljövetelét, hogy a Szűzanya Szeretetlángja másokban is felgyulladjon és terjedjen a „szeretet szikrái által”.
Ezt adja meg mindnyájunknak a Mindenható Isten. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Dr. Erdő Péter
Bíboros, prímás,
Esztergom-budapesti érsek.

Forrás:
SZERETETLÁNG, Lelki Napló, 1961-1983
Kindelmann Károlyné, szül. Szántó Erzsébet kéziratos Lelki Naplójának szerkesztett, szövegkritikai kiadása. SZIT 2010, ISBN 978 277 1939.


      Ez a kiadás a Lelki Napló eredeti szövegéhez hűebb, a Roth Anna-féle kiadvány több helyen módosította. A könyv függelékében olvasható dr. Kovács Zoltán mariológusnak a Szeretetláng Lelki Napló jelen szövegkritikai kiadáshoz írt teológiai értékelése (constat de supernaturalitate), valamint Erzsébet asszony rövid életrajza, és a Szeretetláng Lelkiségi Mozgalom vázlatos története.
      Erzsébet asszonnyal lezárultak a Szeretetláng-üzenetek, de ennek is van hamisítványa, vannak szórólapok és internetes honlapok 1992-2007-es üzenetekkel, ezek hamisak, ne is olvassuk őket. A magyar hivatalos honlapja:

Más nyelvű Szeretetláng-honlapok:


Tartsd meg Isten, Szentatyánkat

Merényletet terveztek a pápa ellen?
szeptember 17. 16:35
Öt 26 és 50 év közötti személyt tartóztatott le a rendőrség Londonban a pápa elleni merénylet kitervelésének gyanújával szaptember 17-én, pénteken hajnalban, háromnegyed hatkor. Az öt személy mindegyike algériai muszlim, akiket Közép-Londonban alkalmaznak utcaseprőként.

Délután kihallgatják őket és átkutatják otthonaikat. Nem változtatták meg XVI. Benedek programját, és a készültségi fokozatot sem emelték. A letartóztatásokat bejelentések alapján hajtották végre.
Wales és Anglia püspöki karának szóvivője úgy nyilatkozott: teljes bizalommal vannak a biztonságiak iránt. A szentszéki szóvivő, Federico Lombardi úgyszintén közölte, hogy nem változtatnak a pápai programokon. Azt nem lehet pontosan tudni, hogy az öt személyt a pápa személye ellen vagy a tömeg ellen tervezett terrorakcióval gyanúsítják. A pápa útjának rendőrségi biztosítása egymillió fontba kerül – írja a BBC és a Catholic Herald.
2010. szept. 17.

Ima a csíksomlyói segítő Szűz Máriához

      Üdvözlégy csíksomlyói segítő Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő jó Anyja!
      Íme kegyszobrod elé térdelve, mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas jó anyám, tekints reám, fogadj engem jóságoddal és megértéseddel.
      Bizalommal jöttem ide, mint édes jó Anyámhoz, hatalmas pártfogómhoz, életem vezércsillagához. Végy oltalmadba és nyújtsd felém kezedet, mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon.
      Hallgasd meg kérésemet, segíts minden ügyemben, vigasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmazz a veszélyben, ments meg a bűnre vezető kísértéstől.
      Légy betegségemben ápolom és halálomban vigasztalóm.
      A Te kegyes oltalmadba ajánlom nemcsak magamat, hanem szüleimet, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és mindazokat, akikért imádkozni tartozom.
      Nyerd meg mindannyiuk számára a Mennyei atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek kegyelmét, hogy testben-lélekben megszentelődve e világon, holtunk után pedig Veled együtt örvendezzünk az Örök boldogságban. Amen.

Csíksomlyói segítő Szűz Mária könyörögj érettünk!


         Ferenc Pápa eljött Csíksomlyóra 2019. június elsején, és egy arany rózsát ajándkozott A Szűzanyának.  
         P. Vértesaljai László SJ (Vatikán) írt egy imát az Aranyrózsás Csíksomlyó-i Szűzanyához.


2010. szept. 14.

Szent Kereszt búcsú

      Ma a déli búcsús szentmisén rengeteg pap és hívő volt jelen. A szentbeszédet P. Ruppert József piarista generális-helyettes mondta. A bevezetőben Szent Péter apostol második levelét idézte:
      „Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek, ahogy szeretett testvérünk, Pál írta nektek ajándékul kapott bölcsességében minden olyan levélben, amelyben ezekről a dolgokról beszél. Vannak bennük nehezen érthető dolgok.” (2Pét 3,-16). Tehát még Szent Péter is megjegyzi, hogy néhány dolog nehezen érthető. Egy ilyen nehezen érthető idézet Szent Pálnak a kolosszeiknek írt leveléből ez a rész: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára.” (Kol 1,24) Ez volt a prédikációjának a vezérfonala, és érthetővé tette számunkra, rengeteg életképpel alátámasztva. Néhány igen rövid gondolat a prédikációból:
      Az Úr Jézus Krisztus már nem bírta a keresztjét a véres keresztúton, a római katonák attól féltek, hogy meghal még mielőtt a keresztre feszítenék, ezért „az egyik arra menő embert, a cirenei Simont, Alexander és Rufusz apját, aki éppen a mezőről jött, kényszerítették, hogy vigye a keresztjét.” (Mk 15.21)
      Nem önszántából segített, igyekezett haza a családjához, fáradt is lehetett, de talán még ostorral is megfenyegették, hogy segítsen Jézusnak. Nagyon megható, hogy Jézus elfogadja ezt a kikényszerített segítséget, és hálás érte. Cirenei Simon később felismerte, hogy a Megváltó keresztjét cipelte és megtért, a fiaival együtt méltó tagja lett az ősegyháznak, Márk evangélista fel is jegyzi a fiainak is a nevét.
      A kereszt jelentése: szenvedés. Szenvednek a betegek, szenvednek az idősek. Ők is hordozzák a keresztet, ha nem is Jézus Keresztjét, mint Cirenei Simon. Akinek nincs hite, annak a szenvedés rettenetes, ezért lesznek egyesek öngyilkosok.
      Szent Pállal megmagyarázta Szent Pál bevezető idézetét: „sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként azonban tagjai vagyunk egymásnak, (Róm 12.5) ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele. (...) Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai.” (1Kor 12,26-27) Nagy kegyelem: Jézus Krisztusban egyek vagyunk, és „Ő a testnek, az Egyháznak a feje.” (Kol 1.18) Az Úr Jézus Krisztus az egész emberi nem megváltásáért szenvedett, mi tagok pedig egymásért. A szenvedés értelmet nyert, minden szenvedő részt vesz Krisztus megváltó művében, mintegy kiegészítve és folytatva azt, és elmondhatja: „Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyháznak javára.” (Kol 1,24) Mi a templomban vagyunk,  és ha el tudtunk jönni a szentmisére, akkor elmondhatjuk: mi jól vagyunk. Egyesülünk a szentáldozásban Jézussal, de ugyanakkor minden otthoni betegágy, a kórházak, az öregotthonok templommá válnak, mert Krisztusban egy test vagyunk velük, ők értünk szenvednek, ők nem tudtak eljönni a templomba.

Köszönjük a szentbeszédet Ruppert József atya, csodálatos volt.

2010. szept. 13.

A Szent Kereszt felmagasztalása

      A kereszt üzenetének tartalma [1]
      Eddig azt vettük fontolóra, hogy milyen utakon juthatott el Jánoshoz a kereszt üzenete. A következő részben azt akarjuk megmutatni, hogy ez az üzenet hogyan hatott Keresztes Szent János tanítására és életére. Szükséges, hogy az üzenetnek a tartalmát egy előzetes, tömör vázlatban világosan lássuk, úgy, ahogyan ezt a kereszt tudománya mesterétől megtanulhatjuk.
     Milyen „szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet, kevesen vannak, akik megtalálják” (Mt 7,14). Nem hagyhatjuk figyelmen kívül ennél a szentírási helynél, hogy mennyire hangsúlyozza a „milyen” szócskát. Nyomatékosan azt akarja mondani, hogy valóban nagyon keskeny az, keskenyebb, mint hinnétek... A tökéletesség magas hegyére vezető útra csak azok a vándorok léphetnek, akiknek már semmi terhük sincs, ami lefelé húzná őket... És minthogy egyedül Isten lehet a Cél, akit keresnünk kell, ezért az embernek csak Istent szabad keresnie és érte érdemes küzdenie.
      Az Úr ezt az utat akarta megmutatni nekünk. Elénk tárta csodálatos tanítását, amelyet a szellemi lelkek is - szinte felfoghatatlan módon - annál kevésbé követnek, minél nagyobb szükségük volna rá... - ,,Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszti. Aki elveszti értem és az evangéliumért... az megmenti életét” (Mk 8,34kk). Bárcsak helyesen tudnánk fölfogni ezt a nagyszerű tanítást, megvalósítanunk és megízlelnünk... Megfosztottság az Istentől kapott minden édességtől, ... szárazság, undor és fáradtság... Ez az igazi lelki kereszt, a szegénység kifosztottsága Krisztus szellemében... A helyes lelkületű ember inkább azt keresi Istenben, ami nem ínyére való, mintsem a kellemeset; inkább hajlandó a szenvedésre, mint a vigasztalásra; inkább lemond Isten kedvéért minden jóról, minthogy azokat megszerezze. A szárazság és a szorongattatás kedvesebb az ilyen embernek, mint a boldog érintkezés Istennel, hiszen tudja, hogy ebben a lemondásban áll Krisztus követése és az önmegtagadás -, míg a másik, boldogságkeresés semmi más, mint önmagunk keresése Istenben... Istent Istenben keresni annyit jelent, hogy Krisztus kedvéért készek legyünk elfogadni Istentől és a világtól mindazt, ami kellemetlen.
      Az Üdvözítő akarata szerinti lemondásban haljon meg és semmisüljön meg mindaz, amit az emberi akarat nagyra tart, - akár az időleges és természetes, akár pedig szellemi értelemben. - Aki ilyen módon viseli a keresztet, az megtapasztalja, hogy az édes iga és könnyű teher (vö. Mt 11,30), mert minden dologban nagy megkönnyebbülést és édességet fog találni. Csak akkor jön létre igazi lelki egyesülés Istennel,... ha a lélek a legmélyebb megaláztatásban szinte teljesen semmivé vált... „Ez az egyesülés annyi, ... mint élő testben, érzékiekben és szellemiekben, külsőleg és belsőleg keresztre feszíttetni.”
      Nem történhet másként, mivel Isten csodálatos üdvösségi terve szerint Krisztus a lelket ugyanazzal az eszközzel váltja meg és jegyzi el magával, mint amelyik az emberi természetet romlásba vitte. Amint a paradicsomban a tiltott fa gyümölcsének élvezete juttatta romlásra és pusztulásra az emberi természetet, azonképpen Krisztus a kereszt fáján váltotta meg és állította helyre az emberiséget. Aki részesedni akar Krisztus életében, Vele együtt kell átmennie a kereszthalálon, Hozzá hasonlóan keresztre kell feszítenie természetét az önlegyőzés és önmegtagadás életével és így kell kiszolgáltatnia magát a szenvedésre, a megfeszítésre és a halálra, amint azt Isten elrendeli vagy megengedi. Minél tökéletesebb ez az aktív egyesülés és a passzív keresztre feszítés, annál bensőségesebbé válik az ember egyesülése a Megfeszítettel és annál bőségesebb lesz részesedése az isteni életben. Így szólaltattuk meg a kereszt tudományának a főbb motívumait.


Edith Stein: A Kereszt felmagasztalása
1939.09.14
      Ave Crux, Spes unica! Üdvözlégy szent Kereszt, egyetlen reményünk! így mondatja velünk az Anyaszentegyház a Passió idején, amely Jézus Krisztusnak, a mi Üdvözítőnk keserű szenvedéseinek szemlélésére szentelt idő. Húsvétkor az Alleluja ujjongása csendbe fordul, a kereszt súlyos éneke hangzik, de ez az ének, amellyel üdvösségünk jelét köszöntjük, visszatér a húsvéti idő alatt, májusban, mikor megemlékezünk a Kereszt megtalálásáról [2], és végül a Szent Szív főünnepén. Most, hogy a liturgikus év a végéhez ér, felmagasztaltatik előttünk a Kereszt, s folyamatosan magához vonja tekintetünk, míg végül is az új Húsvéti Alleluja meghív minket arra, hogy elfelejtsük egy kis időre azt, ami földi, és örüljünk a Bárány menyegzőjének.
      A mi Szent Rendünk Regulája meghív minket, hogy az előírt böjtöt a Kereszt Felmagasztalásának napján kezdjük. Ugyanezen a napon vezetnek oda bennünket a Kereszthez, hogy megújítsuk szent fogadalmainkat. A Megfeszített ránk szegezi pillantását és megkérdez bennünket, hogy határozottak vagyunk-e még annak hűséges megtartásában amit ígértünk neki, a kegyelemnek egy órájában. S nem motívum nélkül kérdez minket. Ma, jobban mint valaha, a Kereszt az ellentmondás jelévé vált. Az antikrisztus követői súlyosabban támadják, mint amennyire tették azt a perzsák, amikor elrabolták. Meggyalázva a Megfeszítettet, elkövetnek mindent, hogy kitépjék a keresztet a keresztények szívéből és túl gyakran sikerül szándékuk velünk szemben is, akik egy nap fogadalmat tettünk, hogy Krisztust követjük, elfogadva az ő Keresztjét. Ezért az Úr kutatja tekintetével mindegyikünket és faggat minket: meg akarod tartani hitedet a Megfeszítettben? Gondolkozz el rajta! Lángokban áll a világ: Krisztus és az antikrisztus közötti harca nyíltan kirobbant, ezért, ha te Krisztus mellett döntesz, elkérhetik az életed feláldozását is. Gondold meg jól, amit ma megígérsz. Fogadalmat tenni és megújítani azokat rettentően komoly dolog. Az ég és föld Urának teszel fogadalmat. Ha nem kötelezed el magad egész akaratoddal, hogy megtartsd ígéreted, az élő Isten kezébe esel. Szemléld az Urat, aki ott függ előtted a fán, mert engedelmes volt egészen a kereszthalálig. Ő nem azért jött a világba, hogy a saját akaratát tegye, hanem hogy az Atyáét. Ha akarsz a Megfeszített jegyese lenni tökéletesen le kell mondanod akaratodról s ne legyen más törekvésed, mint hogy az Isten akaratát teljesítsd. Ő beszél neked Rendünk Regulája és Konstitúciói által, beszél neked szíved bensejében a Szentlélek gyöngéd fuvallata által. Ha hűséges akarsz maradni az engedelmesség fogadalmához, ezt a hangot kell hallgatnod éjjel és nappal és követni sugallatait. Ez azt jelenti, keresztre feszíteni az akaratot és az önszeretetet minden nap és minden órában.
      Veled szemben ott függ a Keresztről Megváltod ruháitól fosztottan, meztelenül, mert a szegénységet választotta. Aki követni akarja le kell mondjon minden földi birtoklásról. Nem elég, hogy te egyszer elhagytál mindent és beléptél a kolostorba, most is el kell kötelezned magad, komolyan: hálásan elfogadni mindazt, amit az isteni Gondviselés küld neked; hiányt szenvedni valamiben, ha valamiről való lemondásra kérnek; nem gondolni sem a testedre, kis szükségleteidre és előnyeidre, hanem totálisan ráhagyatkozni annak gondoskodására, akinek az a feladata, hogy foglalkozzon veled, odafigyeljen rád, anélkül, hogy a holnapért aggódnál.
      Ott vagy az Úr előtt, aki megnyitott szívvel függ a Keresztről, ő kiontotta szívének vérét, hogy megnyerje a tiédet. Hogy követhesd őt szent tisztaságban, szívednek szabadnak kell lennie, minden földi vágyakozástól; a keresztre feszített Jézus kell, hogy tárgya legyen minden epedésednek, minden óhajodnak, minden gondolatodnak.
      Most megijedsz a követelményektől, amelyeket a szent fogadalmak kérnek tőled? Természetesen a fogadalmak amelyekkel te elkötelezted magad, felülmúlják a te gyenge emberi erődet, de nem múlják felül a Mindenható erejét; és a tieddé válik, ha egészen bízol benne amikor ő megkapja a te hűségesküdet, azt az esküt, amelyet elfogadott szent fogadalomtételed napján, s amelyet ma újra elfogad. Megváltód szerető Szíve az, amely meghív téged követésére és kéri engedelmességedet. Az emberi akarat gyenge és vak s csak akkor válik képessé arra, hogy az igaz utat magáévá tegye, ha teljesen az isteni akaratra hagyatkozik. A Megfeszített szegénységet kér tőled, mert kezednek a föld minden javától üresnek kell lennie, hogy elfogadhasd az égi javakat. Kéri tőled a tisztaságot, mert csak minden földi érzéstől való elszakadáson keresztül, válik szíved szabaddá Isten szeretetére. Karjai ki vannak tárva, hogy Szívére szorítson téged. Ő kéri a te életedet, hogy neked adhassa az övét.
      A világ lángokban áll: a tűzvész felgyújthatná a mi házunkat is, de minden láng fölött felemelkedik a Kereszt, amelyet nem lehet elégetni. A Kereszt az út, amely a földről az Égbe vezet. Aki ezt átöleli hittel, reménnyel és szeretettel, a magasba ragadtatik, egészen a Szentháromság keblére.
      A világ lángokban áll: szeretnéd eloltani? Szemléld a Keresztet: a nyitott Szívből kiomlik a Megváltó vére, vér amely képes a pokol lángjait is eloltani. Fogadalmaid hűséges megélése által szabaddá és nyitottá teszed a szíved; akkor kiáradhatnak abban az isteni szeretet hullámai, túlárad, kicsordul, s termékennyé teszi egészen a föld végső határáig.
      Hallod az északi és keleti harctér (frontok, csataterek) sebeinek nyöszörgését? Nem vagy orvos vagy ápolónő, nem tudod bekötözni sebeiket, be vagy zárva a szobádba, s nem tudsz eljutni hozzájuk. [3] Hallod a haldoklók aggodalommal teli kiáltását? Szeretnél pap lenni, hogy lehess mellettük és ellásd őket. Megindít az árvák és özvegyek könnye? Vágysz arra, hogy vigasztaló angyal legyél, s segíts nekik. Szemléld a Megfeszítettet: te az ő jegyese vagy. Szorítsd őt magadhoz a szent fogadalmak megtartásával, s az ő drága vére a tieddé válik, vele egyesülve te is, mint ő, mindenütt jelenvalóvá leszel. Nem leszel korlátozva, hogy itt vagy ott segíts, mint orvos, ápolónő, pap, hanem a Kereszt hatalmán keresztül, minden fronton jelen tudsz lenni, a szenvedés minden helyén, bárhová elvisz együtt érző szereteted. Az a szeretet, amely az isteni Szívből merít, s amely képessé tesz téged arra, hogy mindenhová odahintsd az ő drága Vérét, hogy enyhíts, megments, gyógyíts, megválts.
      A Megfeszített szemei rajtad függenek faggatva téged, kérdezve téged. Akarod újra, teljes komolysággal, szorosra fűzni Vele a szövetséget? Mi lesz a válaszod? “Uram, hová mennénk? Az örök élet igéi egyedül nálad vannak.” Ave Crux, Spes unica!

    


_______________________________________________
[1]       Forrás: Edith Stein: A kereszt tudománya, SZIT 1981.
[2]      Ez az ünnep a II. Vatikáni Zsinat liturgikus megújulásával megszűnt.
[3]      Edith Stein az első világháborúban mint ápolónő szolgált!

2010. szept. 12.

Szűz Mária szent neve

      Az Atyaisten egybegyűjtötte a vizeket és elnevezte őket Máriá-nak[1]. Ugyancsak egybegyűjtötte minden kegyelmét és elnevezte Máriának. Ennek a nagy Istennek van egy igen gazdag Kincstára, amelybe elzárt minden létező szépséget, drágaságot, ritkaságot és értéket, sőt még a saját Fiát is; és ez a megmérhetetlen nagy kincstár nem más, mint Szűz Mária, akit a szentek az “Úr kincsének” neveznek és akinek teljességéből az emberek meggazdagodnak.

Grignon Szent Lajos: A tökéletes Mária-tisztelet, II. fej. 23.
____________________
[1]      A tenger latin neve.

2010. szept. 9.

Hamis próféták

      A ma emberének az egyik legnagyobb betegsége, hogy nem tud a JELENBEN élni, nem tud szembenézni a jelen kihívásaival, fél a jövőtől, a múltat sem tudja helyesen értékelni. Akik a múltba menekülnek, önmagukat áltatják azzal, hogy akkor jobb volt, ehhez mindenféle pogány és szélsőséges politikai eszmét magukévá tesznek, és még a vallást is belekeverik sajnos. Szüntelenül összehasonlításokat tesznek a jelen rovására, kritizálják és vádolják az Egyházat. Hamis próféták.
      Sokan okkult praktikákkal fürkészik a jövőt, horoszkópokat tanulmányoznak, vagy a jövőbe menekülnek, apokaliptikus üzeneteket hajhásznak, valóságos drog számukra az újabb és újabb üzenetek és látomások olvasása, már nem tudnak élni a napi adag nélkül, hamis prófétákat követnek. Az ilyen lelki beállítottság mögött önzés, gőg, kegyetlenség húzódik: a világ elpusztul, de az üzenetek olvasója és megszállottja megmenekül. Az ilyen ember a lelke mélyén valójában gyűlöli Istent és a felebarátját, az Egyházat, és csak akkor érzi jól magát, ha arról olvashat: hamarosan jön a nagy büntetés, jön a végítélet!!! természetesen mindig csak MÁSOK fogják megjárni, főleg azok, akik nem hisznek a hamis prófétáknak és rajongóiknak.

      Ha közelebbről megismerkedünk egy-egy ilyen lélekkel, legyen az a múltba vagy a jövőbe menekülő, akkor kiderül, hogy komoly pszichikai zavarokkal küzdenek. Az ilyen zavarok hátterében legtöbbször démoni befolyás áll (mi a befolyás lásd az [1] lábjegyzetben), egyre gyakoribb a pánikbetegség, a depresszió. Az embernek szabad akarata van, és küzdenie kell, hogy ellene mondjon a sátán kísértése ellen, és Jézus Krisztus mellett döntsön, Aki kereszthalálával és feltámadásával mindörökre legyőzte a sátánt. Ha Jézust követjük szívünkben, értelmünkben és akaratunkkal, akkor nincs okunk félni: „Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, s minden ellenséges hatalmon, és semmi sem fog ártani nektek” (Lk 10,19). Ahogy Szent Ágoston írta valahol: a sátán olyan, mint egy láncra vert kutya, nem kell közel menni hozzá, és akkor nem harap meg.

      A sátán az emberiséget kezdetektől tanulmányozza és megfigyeli, minden egyes lelket külön-külön, aki csak a földön élt és él, egy halhatatlan természetfölötti perverz intelligenciával rendelkező személyről van szó. Nem tehet meg akármit, de Isten néha megengedi, hogy „kikérjen” minket, Jóbot is alaposan megfigyelte:

  • Egy napon az történt, hogy az Isten fiai fölkerekedtek, és az Úr elé járultak. A sátán is megjelent köztük. Az Úr így szólt a sátánhoz: „Honnét kerülsz ide?” A sátán ezt felelte az Úrnak: „Szerte bebarangoltam a földet és bolyongtam rajta.” Akkor az Úr így szólt a sátánhoz: „Felfigyeltél-e szolgámra, Jóbra? Mert nincs hozzá fogható a földön: feddhetetlen, derék ember, féli az Istent és kerüli a rosszat.” A sátán azt válaszolta az Úrnak: „Talán bizony ingyen olyan istenfélő az a Jób? Nem magad emeltél-e sövényt köré, háza és minden vagyona köré? Megáldottad keze munkáját, úgyhogy birtoka egyre gyarapszik a földön. Csak nyújtsd ki egyszer a kezedet és nyúlj hozzá egész vagyonához! Szavamra, szemtől szemben fog majd káromolni!” (Jób 1,6-11)

      Egy ilyen „kikért” hamis próféta: Vassula Ryden asszony. Tele van az internet az üzeneteivel, a rajongók csak úgy teszik fel a blogjukba, honlapjukra, küldözgetik emailben. Eltérítenek a szent, katolikus és igaz hitünktől. De nem csak az ő üzeneteit, hanem minden egyéb „az utolsó idők” hamis prófétái által „sürgős” címkével ellátott üzenetet, mint amilyen a Fénylánc, amely vihart kavart a blogomon. „Őt (Isten) előre, már a világ teremtése előtt kiválasztotta, de csak az utolsó időkben jelent meg, miattatok.” (1Pét 1.20) Jézus Krisztus halála és feltámadása óta szüntelenül az „utolsó időkben” élünk, amíg Jézus újra el nem jön. De valójában mikor lesz az „az utolsó idő” nem lehet tudni, azt az „utolsó napot és órát” senki sem tudja, még az ég angyalai se. Mégis akadnak millenaristák, és vannak követőik minden időben, pedig ez eszkatologikus eretnekség [2].
      Az interneten komoly megkülönböztető cikkek is találhatók az IÉI-ről, (a forrásokat a bejegyzés végén megadom), de akiket már elkábított az IÉI sajnos nem tudják elolvasni a kontra írásokat, de ha el is olvassák, nem értik meg, már „megharapta” őket, értelmüket elhomályosította. Egyik leggyakoribb gyümölcse az IÉI-nek: összeférhetetlenség az Egyházzal és más keresztényekkel, elmarad a Szentírás olvasása, a szentgyónás és a szentáldozás.
      Isten és az Anyaszentegyház mindig is figyelmeztett, óvakodjunk a hamis prófétáktól:
  • „De akadtak a nép körében hamis próféták is, ahogy a ti körötökben is föllépnek majd hamis tanítók, akik romlásba döntő tévtanokat terjesztenek, s még megváltó Urunkat is tagadják, s ezzel gyors pusztulást vonnak magukra.” (2Pét 2.1)
  • „De a Seregek Ura, Izrael Istene ezt mondja: Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket a köztetek lakó próféták és jövendőmondók, se álmaikra ne figyeljetek, amelyeket álmodnak, mert hazugságot jövendölnek nektek, az én nevemben, noha nem küldtem őket - mondja az Úr.” (Jer 29,8-9)
      Sőt még a testük megfertőzte ruhát is gyűlöljük:
  • „Szeretteim, gondoljatok arra, amit Urunknak, Jézus Krisztusnak apostolai megjövendöltek. Megmondták nektek, hogy az utolsó időben lesznek majd, akik gúnyolódnak, akik istentelen szenvedélyeiktől vezettetve élnek. Ezek azok, akik szakadást okoznak, akik érzékiek, akikben nem él a Lélek. De ti szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben, tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerző irgalmára. Némelyeket utasítsatok rendre, mert még bukdácsolnak; másokat mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből; a többieket pedig rettegve szánjátok, s még a testük megfertőzte ruhát is gyűlöljétek. Annak, akinek hatalma van, hogy megóvjon benneteket a bűntől, bűntelen és örömtől ujjongó lélekkel odaállítson dicsőségének színe elé, a mi egyedül üdvözítő Istenünknek legyen Urunkban, Jézus Krisztusban dicsőség, magasztalás, erő és hatalom minden idő előtt, most és mindörökké! Amen.” (Júd 1,17-25)
      Az IÉI elfogadhatatlan volt és marad, már csak a módszerek gyanús jellege miatt is, amelyekkel ezen állítólagos kinyilatkoztatások történtek. Nézzük, hogyan is működik az üzenetek továbbítása.[3]
      A kinyilatkoztatások kezdetét maga Ryden asszony ismerteti egy videokazettán, az egyik találkozójáról a kanadai zarándokok egy csoportjával 1991-ben, Svájcban:
  •       Aznap estére éppen egy újabb koktélparti költségeiről készítettem egy listát. Egy adott pillanatban vettem a papírlapot, és írni kezdtem, mit is kell megvennem délután. Miközben a kezem a ceruzával a papírra tettem, hirtelen úgy éreztem, hogy az egész testem eltölti egy elektromos energia, amely az ujjaimon áradt belém, különösen a jobb kezemen át. Minden, ami birtokomban volt, mintha leragasztották volna. A ceruza többé nem vált el az ujjaimtól. Még ha meg is akartam szabadulni tőle, nem tudtam felemelni, többé már nem tudtam kinyitni a kezem. És a papírlap olyan lett újra, mint egy mágnes. Mintha a kezem oda lett volna ragasztva, nem tudtam már felemelni, mintha a kezem 100 kilós lett volna, én nem voltam képes többé felemelni. Hirtelen egy láthatatlan erő meglökte a kezem. Én nem féltem, nem tudom, miért. Lazán hagytam a kezem, hogy lássam mi fog történni, és néhány szó jött, de már nem az én írásommal, és ők azt mondták: „Én vagyok a te angyalod (...). A nevem Dan (Dániel)”. Hamarosan a helyébe Jézus Krisztus, az Atya, Szűz Mária vagy más szentek kerültek.
      Ezt az első szakaszt, amit az önmagától író kéz jelensége jellemzett az értelem kizárásával, követi egy olyan második szakasz, amikor a főszereplő hall egy belső hangot, amely szavakat ejt ki, és ezeket a keze önmagától leírja, általában akarati és értelmi ellenőrzés nélkül.
      Az üzenetek közvetítésének ilyen módjai a spiritizmus jellegzetes formái voltak és maradnak, egyaránt jelen vannak a spiritiszta körökben gyakran „imacsoportnak” álcázva, azt állítva, hogy a túlvilággal kommunikálnak; és jelen vannak a neo-spiritiszta New Age körökben, ahol a csatornákról vagy a „magasabb” szellemekkel való kommunikációról beszélnek.
      Vassula Ryden rajongói úgy beszélnek az írásáról, mint „szent”, „ihletett”, „irányított”, és ugyanaz a „Jézus” úgy tűnik, veszi magának a fáradságot, hogy megnyugtassa a jósnőt, hogy elmondja és megmutassa neki, hogy „ez nem automatikus írás” (vö. R. LAURENTIN, When God Manifests, ed. Dehoniane, Róma, 1993, 51. o.).
      Ugyanakkor az üzenetek közvetítésének ilyen módjai pontosan megfelelnek New Age által felkínált automatikus írás meghatározásának: az írásra „tudatos kontroll nélkül kerül sor, amelynek forrása nyilvánvalóan nem az a személy, aki ír” (J. KLIMO , CHANNELING – Investigations on Receiving from Paranormal Sources, 1987).
      Nem lehet egy „próféta” egyszerre Istené és az ördögé, vagy-vagy. Íme egy példa az üzenetekből, ahol az ördög beleavatkozik az Istennek tulajdonított „szent” automatikus írásba, lásd onnantól, hogy: „Aha its her again...”

      Ennek az automatikus írásnak semmi köze Avilai Szent Teréz elragadtatásaihoz, mert Isten tiszteletben tartja az embert, és nem erőszakos, mint Vassula Ryden asszony belső vezetői. Szent Teréz engedelmes volt és alávetette magát mindenben az Anyaszentegyház ítéletének, mert valóban szeretette Istent, és lábbal tiport minden földi dicsőséget és hasznot. És SOHA nem az ördög ragadta el, mert  Szent Teréz Istené volt. Vassula azzal védekezik, hogy akkor az ő kezét is elragadtathatja Isten, ha már Szent Terézt elragadta annak idején (sic!). Csak az a gond, hogy nyilvánvalóan nem Isten vette birtokba Vassula kezét.
      A New Age egyik felkapott praktikája: kapcsolattartás az állítólagos „halottakkal”, akik üzeneteket közvetítenek a médiumokon keresztül automatikus írással, sőt zene vagy festészet által [4]. A médiumok olyan emberek, akik az ajtót-ablakot tágra nyitották a démonok előtt.
      Isten mindig meghagyja az ő gyermekeinek a szabadságát, értelmének használatát, és nem vesz rajta erőszakot, mint például az automatikus írás.

      Amorth atya felteszi a pontot az „i”-re: vagyis az automatikus írás spiritizmus: [5]
  • Kérdés: Mi az Ön véleménye, aki szinte szemtanú, terjed ma a sátánizmus?
  • Amorth atya: Igen, egyre inkább. Amikor csökken a hit, terjed a babona. Bibliai nyelven ezt úgy mondanám, hogy az ember elfordult Istentől és odafordult a bálványistenekhez, modern nyelven pedig: aki elhagyja Istent, az megadja magát az okkultizmusnak. Az egykor katolikus Európából félelmetes méretekben tűnik el a hit, s ennek a következménye, hogy a varázslók, kártyavetők, sátánista szekták virágkorát éljük. A sátánkultuszt olyanok, mint például Marilyn Manson, a sátánista rockon keresztül terjesztik. De a gyermekeket sem kímélik, az olyan folyóiratok, mint például a Comic-füzetek, varázslásra és sátánizmusra tanítják őket. Nagy közkedveltségnek örvendenek a spiritiszta szeánszok, amelyeken halottakat idéznek. Ma már tartanak ilyeneket telefonon, tévén, rádión keresztül, jellemző módja ennek az automata írás. Már médiumra sincs szükség, az ember maga válhat médiummá, ez érvényes a spiritiszta szeánszokra is. A tanulók 37%-a legalább egyszer részt vett asztaltáncoltatáson, s mi más ez, mint spiritiszta szeánsz? Az egyik iskolában, ahová előadni hívtak, mondták a diákok, hogy hittanórán is csinálták a hittantanárnő szeme előtt, s az nem talált rajta kivetni valót.
      A spiritizmus (a lat. spiritus 'szellem, lélek' szóból): az →okkultizmus egyik ága, vallási jellegű szinkretizmus, amely meglehetősen kiterjedt mozgalmat hozott létre; nem függetleníthető a népies babona szintjén ősidőktől élő ún. kísértet-hittől, mely szerint egyes elhunytak megjelenhetnek. (...) A mai ifjúsági spiritiszta cselekmények körében nem ritka az ördög megidézése, így ezek a fiatalok nem védettek attól, hogy átmenetet találjanak a →sátánizmus felé. stb. [6]

      Egy igazi misztikus belső vezetője maga a Szentlélek, és ezáltal felismeri a gonosz jelenlétét. A megkülönböztetés kegyelme minden megkeresztelt emberben működik, ha az életszentség útját választja. Vianney Szent János például a spiritizmus szellemét is rögtön felismerte-megkülönböztette[7]:

  • „Jules, álljon meg!” – fogadta egyízben tiltó mozdulattal Vianney Szent János a fiatal Maubou grófot, aki örömmel sietett szeretett lelkiatyja felé. – „Tegnap este társalkodott a sátánnal. Most jöjjön, gyónja meg a bűnét.” A fiatal grófnak eszébe jutott, hogy előző este nem tudott kitérni az unszolás elől, amellyel spiritiszta ülésre biztatták. Szépen szótfogadott, meggyónt, és a következő alkalommal kőkeményen ellenállt a szeanszra való hívogatásnak. „Ma este nem működik” – mondták a többiek. A Jules grófban jelenlévő Szentlélek megbénította a démoni hatalmakat. Mindebben az az érdekes, hogy Vianney Szent Jánosnak nem volt emberi tudomása arról, mivel töltötte az ifjú gróf az estéjét, tehát az ismeret szavának karizmája működött benne; de az is, hogy akkor még az Egyház nem emelte föl tiltó szavát a spiritiszta szeanszok ellen, vagyis Vianney nem a tankönyvekből, hanem a Szentlélek belső vezetéséből merítette bizonyosságát, mely szerint a szeánszon gonosz lelkek működnek. Ez a belső vezetés a lelkek megkülönböztetésének karizmája.

      A hit nem csak azt jelenti, hogy hisszük, van Isten. „Hiszed, hogy csak egy Isten van, s jól is teszed. Ám ezt a gonosz lelkek is hiszik, mégis remegnek.” (Jak 2.19), sőt a gonosz lelkek kívülről ismerik a Bibliát, csodálatosan magyarázzák és „teológiailag” fejtegetik, és templomba járnak [8].

      A hit nem mindenkié, nem mindenki fogadja el ugyanis a kinyilatkoztatást, amely Jézus Krisztussal lezárult. Isten mindenkinek felajánlja a kegyelmet, de azt vissza lehet utasítani. A hitünket tanulni kell, ezért adott eszet és értelmet nekünk az Isten. A hitbeli tudatlanságot ki lehet használni arra, hogy Istentől és az Egyháztól elfordítsák az embereket. Csakis az lehet a hit tárgya, amit Isten kinyilatkoztatott, az apostolok mint ilyet hirdettek, és ma is hirdeti az Egyház. 
      Egyházi véleményt Vassula Ryden asszonyról, sőt tanúságtételt is az IÉI káros befolyásáról, a HAGIOSZ honlapon lehet bővebben olvasni. [9]

Internetes források:

[1] Démoni befolyás

[2] Millenarizmus

[3] Automatic writing

[4] Automatic Writing: Another Form of Channeling

[5] A Sátán füstje az Úr házában, Stefano Maria Paci interjúja Don Gabriele Amorth exorcistával 2001.

[6] A spiritizmus, Magyar Katolikus Lexikon:

[7] Megkülönböztetés

[8] Keresztes Szent János, mint ördögűző

[9] Vassula katolikus szemmel.