Örömünk oka

Szeghy Ernő kármelita atya (1872-1952) elmélkedései a lorettói litániáról: 


Isten Anyja, a szemlélődés ikonja
 1. Szentséges Szűz Mária
 2. Istennek szent Anyja
 3. Szüzeknek szent Szüze
 4. Krisztus Szent Anyja
 5. Isteni kegyelem Anyja
 6. Tisztaságos Anya
 7. Szeplőtelen Szűzanya
 8. Sérelem nélkül való Anya
 9. Szeretetreméltó Anya
10. Csodálatos Anya
11. Teremtőnk Anyja
12. Üdvözítőnk Anyja
13. Nagyokosságú Szűz 
14. Tisztelendő Szűz
15. Dicsérendő Szűz 
16. Nagyhatalmú Szűz 
17. Irgalmas Szűz 
18. Hűséges Szűz
 19. Igazság tükre
 20. Bölcsesség széke I.
 21. Bölcsesség széke II.
 22. Bölcsesség széke III.  
23. Örömünk oka
24. Lelki edény 
25. Tiszteletes edény
26. Ájtatosság jeles edénye
27. Tikos értelmű rózsa
28. David király tornya
29. Elefántcsontorony 
30. Mária aranyház
31. Frigynek szent szekrénye
 32. Mennyország ajtaja
33. Hajnali csillag
34. Betegek gyógyítója
35. Bűnösök menedéke 
36. Szomorúak vigasztalója 
37. Keresztények segítsége 
38. Angyalok királynéja 
39. Pátriárkák királynéja
40. Próféták királynéja
41. Apostolok királynéja
42. Vértanúk királynéja 
43. Hitvallók králynéja
44. Szüzek királynéja
45. Minden szentek királynéja
46. Eredeti bűn nélkül fogantatott királynő
47. Szentolvasó királynéja
48. A béke királynéja
49. A Kármel ékessége és királynéja
50. Magyarország Nagyasszonya   

Nincsenek megjegyzések: