2010. aug. 30.

Suszterszék [14]


     
„Amikor tehát alamizsnát adsz...” (Mt 6.2) „Te amikor imádkozol...” (Mt 6.6) „Te, amikor böjtölsz...” (Mt 6.17)

     
      Ez a sorozat utolsó és befejező része, a böjtről szól, a suszterszék harmadik lábáról.
     Az Úr Jézus elvárja követőitől a böjtöt, és a böjtölés ideje alatt a vidám arcot. Az Ószövetségben a törvény írta elő mikor és hogyan böjtöljön a választott nép. Jónás próféta negyvennapos böjtöt hirdetett Ninivében. Jézus negyven napos böjttel készült messiási küldetésére.
      Az Egyházunk előírja a böjti napokat, különösen a Nagyböjt és az Advent időszakára. Évközben a pénteki hústilalom felcserélhető az irgalmasság cselekedeteivel.

      Mi NEM a böjt?
            - nem fogyókúra
            - nem diéta
            - nem az egészség megőrzését vagy visszanyerését szolgáló önsanyargatás.
      Az orvosok, a természetgyógyászok a böjt jótékony hatását fejtegetik, és valóban van ilyen a hatása is. A pogányok is böjtölnek, nem csak a keresztények.
      A böjt csak eszköz és vallásos célja van: Isten.
      A böjt ima nélkül nem ér semmit.     

      Böjtölni azt jelenti:
            - megvonjuk magunktól a táplálékot, a folyadékot.
            - megvonjuk mindazt, ami a testnek és az érzékeknek örömöt okoz;  mindent, ami káros szenvedély
            - a szavak böjtje, vagyis a hallgatás
            - nem internetezünk, nem nézünk tévét, vagyis a látás böjtje
            - a házasoknál szexuális önmegtartoztatás közös megegyezéssel

            - nem hallgatunk meg szükségtelen panaszkodást, zúgolódást, vagyis a hallás böjtje
            - kevesebbet alszunk
            - keressük a magányt, az egyedüllétet.
      „A mi ősi Szabályunk azt köti szívünkre, hogy szünet nélkül imádkozzunk. Hogy pedig ennek a rendkívül fontos kötelezettségnek a lehető legjobban megfelelhessünk, legyen gondunk a böjtökre, az önsanyargatásokra és a hallgatásra, amit a Rend előír. Mert hiszen azt már magatok is tudjátok, hogy igazi imádság ezen segítő eszközök nélkül nem képzelhető. Kényelem és imádság, ez a kettő nem fér össze.” (Avilai Szent Teréz: A tökéletesség útja, IV. fejezet)
      „Tény, hogy életünk meglehetősen szigorú, amennyiben szükség esetén kívül sohasem eszünk húst; nyolc hónapig böjtölünk, és más egyéb dolgokat tartunk meg, amint azt az Eredeti Szabály előírja.” (Avilai Szent Teréz, Önéletrajz, XXXVI. fejezet)
      Van a belső és külső hallgatás, ami sokféle vonatkozásban kihat a lelki életre. A külső hallgatás a szavak böjtje és a szemek böjtje, enélkül a belső hallgatás elképzelhetetlen. Néha ima közben is a lélek túl sokat beszél, áldozatot jelent egyszerűen hallgatni az Úr színe előtt, és csak a jelen pillanatban élni. A böjt összefügg a Kereszttel, amelyet elnémulással, áldozattal és imádással lehet a legjobban tisztelni. „Az igazi böjt az állandó éhség” – tartották a pusztai remeték, olyan éhség, amely csak növeli Isten utáni éhségünket.
      Egy világban élő kereszténynek, böjt és a jótékonykodás nélkül el sem képzelhető a kitartó és szüntelen ima. Egy hasonlat talán jobban kifejezi, hogy mennyire összefügg ez a három: Izrael harcolt az amalekiták ellen,  mint ahogy az Egyház és minden egyes lélek  is harcol a bűnök ellen. Mózes égre emelte kezét és a népe nagyszerűen helyt állt a harcban. De egy idő múlva elfáradtak a karjai és lejjebb engedte. Ebben a percben előretörtek az ellenséges seregek és Izrael súlyos szorongatott helyzetbe került. Mózesnek újra fel kellett emelnie a kezét, és akkor a hadiszerencse újra Izraelnek kedvezett. Ez többször megismétlődött, míg végül Áron és Hur tartotta Mózes imádkozó kezeit, hogy ne tudjanak lehanyatlani mindaddig, amíg csak győzelmet nem arattak. Áron és Hur a böjt és a jótékonykodás szimbóluma, ezek nélkül Mózes karja lehull, az imát Mózes szüntelenül kitárt karja jelképezi: „az Úr hadijelvénye a kézben!, az Úr háborút visel Amalek ellen nemzedékről nemzedékre”. (vö. Kiv 17,10-16), ez háború a bűn ellen.
      A böjt lehet vezeklés a már megbocsátott bűneinkért. Felajánlhatjuk egy lélek megtéréséért, gyógyulásért, egy nemes célért, a pápáért, egy papért, egy misszionáriusért, stb. Ha egyszerűen étkezünk és odahaza, nem luxus étteremben, az így megspórolt fölösleget a szegényeknek adhatjuk. Sokszor egy halfélékből készített menü felér egy egész hétre való egyszerű ebéd árával.
      Böjtölhetünk kenyéren is vízen szerdánként és péntekenként. Tarthatunk fekete böjtöt is: nem eszünk és nem iszunk semmit. Lehet például böjtölni este 8-tól másnap délig, vagy reggeltől napnyugtáig, és ebben az időszakban csak vizet iszunk. A böjtöt nem hatalmas evés-ivással törjük meg, mintha be akarnánk pótolni, amit megvontunk magunktól. A böjtben a szükséglet a döntő, egészséges embernek a kenyér és a víz elegendő. Ha hosszú és kemény böjtöt akarunk tartani, azt csakis egy pap, egy lelkivezető engedélyével szabad, aki ismeri életkörülményeinket, mert az ilyen rendkívüli böjt vágya eredhet az ördögtől is, hogy tönkre tegyen minket, és ne Isten akaratát tegyük a mindennapi életben.
      Milyen böjt kedves az Úr előtt? (Ma is divat például az ujjal mutogatás, az ítélkezés.)
      „Veszekedés és perlekedés közt böjtöltök, és ököllel ütitek le a szegényt. Bizony, mostani böjtöléstek soha nem szerez nektek meghallgatást a magasságban. Talán az ilyen böjt tetszik nekem, és ilyen az a nap, amelyen az ember megsanyargatja magát? Lehajtjátok fejeteket, mint a káka, és zsákot meg hamut teríttek magatok alá: ezt nevezitek ti böjtnek, olyan napnak, amely tetszik az Úrnak? Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az iga köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded. Akkor, ha szólítod, az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: Nézd, itt vagyok! Ha eltávolítod körödből az igát, az ujjal mutogatást és a gonosz beszédet, ha odaadod az éhezőnek kenyeredet, és jóllakatod az elnyomottat, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod déli verőfényre változik. (Iz 58,4-10).

Vége
 * * *
A teljes Suszterszék sorozat letöltése PDF-ben itt.

* * *
-----------------------------------------------------------
- Suszterszék [1] - Az ima, az alamizsna és a böjt
- Suszterszék [2] - Adakozás
- Suszterszék [3] - Jót tenni
- Suszterszék [4] - Mások szolgálata
- Suszterszék [5] - Az imádság célja
- Suszterszék [6] - Külső és belső békesség
- Suszterszék [7] - Aszkétika és misztika
- Suszterszék [8] - Természetfölötti erények
- Suszterszék [9] - Részesedés Isten életéből
- Suszterszék [10] - Megtisztulás útja
- Suszterszék [11] - Erkölcsi erények
- Suszterszék [12] - Egyesülés útja
- Suszterszék [13] - Természetfölötti ima
- Suszterszék [14] - A böjtről

Nincsenek megjegyzések: