Kilencedek

  Az oldal tartalma:

- Kilenced a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére [1]
- Kilenced a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére [2]
- Kilenced Szűz Mária, a kegyelmek Közvetítője tiszteletére (Grignon Szent Lajos)
- Kilenced Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére
- A bizalom kilencede Kis Szent Terézhez
- Kilenced az Isteni Irgalmassághoz A kilenced nagypénteken kezdődik. Ez a nap - húsvét ünnepével együtt - Isten irgalmas szeretetének csúcspontja.
- Kilenced Keresztes Szent János tiszteletére (I., II.)
- Kilenced Avilai Szent Terézhez (I., II.)
- Rózsafüzér kilenced Pompeji Királynőjéhez (2 részből áll)
- Szentlélek-kilenced (9 biblikus elmélkedés)
- Szentlélek-kilenced Néri Szent Fülöppel
- Kilenced a csodatevő Prágai Kis Jézushoz
- Tizenötöd: Isten jelenlétében élni - lelkigyakorlat Lőrinc testvérrel
- Kilenced Bayloni Szent Paszkál, az Eucharisztia szentjének tiszteletére
- Kilenced a Pócsi Szűzanya tiszteletére
- Szent Rita kilenced - a szerző: Böjte Csaba testvér
- Szent Rita kilenced
- Szent Rita nagykilenced (15 csütörtöki ájtatosság)
- Kilenced Boldog Batthyány-Strattmann László tiszteletére
- Lourdes- kilenced
- Kilenced Szent Charbel Makhloufhoz
- Kilenced Szent József tiszteletére

* * *
Kilenced a Kármelhegyi Boldogasszony 
tiszteletére [1]


A kilenced itt olvasható.

* * *
Kilenced a Kármelhegyi Boldogasszony 
tiszteletére [2]Egy litánia, amit naponta elmélkedve elimádkozunk,
+ ima (videó)
(Ha az ünnepére készülünk - július 16.-ra, akkor július 7.-én kezdjük)

Megjegyzés: Akik szabályszerűen felvették a skapulárét, teljes búcsút nyerhetnek Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén - Július 16.


* * *
Szűz Mária, a kegyelmek Közvetítője tiszteletére


Itt olvasható:
Kilenced

* * *

Kilenced Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére 

(Ha az ünnepére készülünk - október 1.-re, akkor szeptember 22.-én kezdjük:)


A megfelelő nap linkjére kattintva olvasható a napi ima, elmélkedésre pedig egy-egy illusztrált idézet:


1. nap   A Szeretet útja
2. nap   Az Egyház szeretete
3. nap   A Szűzanya szeretete
4. nap   A felebarát szeretete
5. nap   Az Eucharisztia szeretete
6. nap   A Szentírás szeretete
7. nap   Imádkozás a papokért
8. nap   Az ima útja
9. nap   Az alázat útja 

      Istenünk, te megnyitottad országodat az alázatosak és a kicsinyek előtt. Tégy minket a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz útjának bátor követőivé, hogy közbenjárására megnyíljék számunkra örök dicsőséged. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Amen

Megjegyzés: Akik szabályszerűen felvették a skapulárét, teljes búcsút nyerhetnek Kis Szent Teréz ünnepén - Október 1.

* * *
A bizalom kilencede Kis Szent Terézhez 
(a szerzője: Marton Marcell atya)
 A kilenced letölthető itt, PDF formátúmban.

* * *
Kilenced az Isteni Irgalmassághoz
Ez a kilenced Nagypénteken kezdődik.
Ez a nap - húsvét ünnepével együtt - Isten irgalmas szeretetének csúcspontja.

* * *
Kilenced Keresztes Szent János tiszteletére I.
1. nap    2. nap    3. nap    4. nap    5. nap    6. nap    7. nap    8. nap    9. nap


* * *
 Kilenced Keresztes Szent János tiszteletére II.
"Az élő szeretetláng" c. műve alapján
1. nap    2. nap    3. nap    4. nap    5. nap    6. nap    7.nap    8. nap    9. nap

* * *
Kilenced Avilai Szent Terézhez I.
"A Kármel nagy szentje", a kilenced szerzője: Marton Marcell atya

1. nap    2. nap    3. nap    4. nap    5. nap    6. nap    7.nap    8. nap    9. nap


Kilenced Avilai Szent Terézhez II.
Szentünk egy-egy szentenciaszerű mondása, csak mint illusztráció
1. nap    2. nap    3. nap    4. nap    5. nap    6. nap    7.nap    8. nap    9. nap

* * *
Rózsafüzér kilenced Pompeji Királynőjéhez 


Két részből áll:
Kérő kilenced
Hálaadó kilenced kérésünk meghallgatása után.

* * *
Szentlélek-kilenced 
(9 biblikus elmélkedés)

1. nap    2. nap    3. nap    4. nap    5. nap    6. nap    7.nap    8. nap    9. nap


* * *
Szentlélek-kilenced Néri Szent Fülöppel

Itt olvasható.

* * *
Kilenced a csodatevő Prágai Kis Jézushoz 


 Ezt az imát karácsonyi kilencedként is imádkozhatjuk.

* * *
Isten jelenlétében élni
Lelkigyakorlat Lőrinc testvérrel
Nemzetközi kisugárzása itt olvasható.


1. nap    2. nap    3. nap    4. nap    5. nap    6. nap    7.nap    8. nap    9. nap
10. nap    11. nap    12. nap    13. nap    14. nap    15. nap

* * *
Kilenced Bayloni Szent Paszkál,
az Eucharisztia szentjének tiszteletére

1. nap    2. nap    3. nap    4. nap    5. nap    6. nap    7.nap    8. nap    9. nap

 * * *
Kilenced a Könnyező Pócsi Szűzanya tiszteletére

Írta: P. Regős Dénes OSBM, 1945.
1. nap    2. nap    3. nap    4. nap    5. nap    6. nap    7.nap    8. nap    9. nap

 * * *
Szent Rita kilenced

Írta: Böjte Csaba OFM, 2009
A kilenced itt olvasható.

 * * *
Kilenced Szent Rita tiszteletére
kilenced itt olvasható.

 * * *
 Szent Rita nagykilenced 
(15 csütörtöki ájtatosság)
1. csütörtök     2. csütörtök     3. csütörtök     4. csütörtök     5.csütörtök* * *
Kilenced Boldog Batthyány-Strattmann László
tiszteletére
 A kilenced itt olvasható.

 * * *
 Lourdes-i kilenced
A kilenced linkje itt található
* * * 
Kilenced Szent Charbel Makhloufhoz
A kilenced itt olvasható
* * * 
Kilenced Szent József tiszteletére

Nincsenek megjegyzések: