2020. márc. 29.

Ha megkaptad a téli influenza elleni védőoltást - 12 hétig maradj otthon

         Egy angol nyelvű cikkben olvastam, melynek a lényege ez lenne: 

  • (...) Azok a britek, akik megkapták az éves téli influenza elleni védoltást, a kormány szerint a „magas kockázatú” kategóriába esnek, és önmaguknak kell elkülönülniük 12 hétig.  
  • Jonathan Van-Tam, az angliai közegészségügyi vezérigazgató-helyettes mondta: "Nem akarok minden egyes kockázati csoportot részletezni, de azt mondjuk, hogy azoknak az embereknek, akik megkapták az influenza elleni védőoltást, kivéve a gyermekeket, beletartoznak ebbe a kockázati kategóriába, nagyon erősen azt tanácsoljuk nekik, társadalmilag különüljenek el." 


         Aki betöltötte a 65. évet vagy krónikus betegségben szenved, vagy épp gyereket várt... kérés nélkül megkapta az influenza elleni védőoltást - valóban a „magas kockázatú” kategóriába esik - ezért tanácsos házi karanténban maradniuk.

         Ami nem egészen világos a cikkben: azokra is érvényes lenne a „magas kockázatú” kategória, akik önszántukból beadatták, és 65 éven aluliak, nem betegek, terhesek, stb.?


A teljes cikk angolul itt olvasható: MIRROR UK.

2020. márc. 23.

Imák Szent Rafael arkangyalhoz


  • Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondo­zó orvosa, szállj le a mennyből meggyó­gyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz problémáit. Maradj velünk, ó Ar­kangyal, akit Isten gyógyszerének hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkületet.  Ámen.


Litánia Szent Rafael tiszteletére:
(magánhasználatra)

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten, minden lélek alko­tója *irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, akinek látására az an­gyalok áhítoznak!
Szentlélek Úristen, az áldott lelkek bol­dogsága!
Szentháromság egy Isten, a szent arkan­gyalok dicsősége!

Szent Rafael, az egészség angyala *könyörögj értünk!
Szent Rafael, a trón előtt álló hét lélek egyike,
Szent Rafael, Tóbiás hűséges kísérője,
Szent Rafael, aki az ördögöt menekülni kényszerítetted,
Szent Rafael, imádságaink felajánlója Isten trónja előtt,
Szent Rafael, vakság gyógyítója,
Szent Rafael, szenvedések enyhítője,
Szent Rafael, vigasztaló minden szükség idején,
Szent Rafael, aki örömmel megteszed azt, amit alázatosan kérnek tőled,
Szent Rafael arkangyal,

Jézus Krisztus, angyalok boldogsága, kegyelmezz nekünk!
Jézus Krisztus, mennyei lelkek dicsősége, hallgass meg minket!
Jézus Krisztus, égi seregek ragyogása, irgalmazz nekünk!

E: Imádkozzál érettünk Szent Rafael,
H: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk:
Úristen, aki kimondhatatlan jóságodból Szent Rafael arkangyalt híveid földi vándorlásának vezetőjévé rendelted, alázattal kérünk, ve­zéreljen minket a megváltás útján és se­gítségét szüntelenül érezzük minden testi-lelki bajban Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Online szentmisék és lelki áldozás

     
         A trienti zsinat (1545-63) szerint lelki áldozást azok végeznek, akik szeretetben tevékeny hittel vágyódnak az égi kenyérre, de fizikai körülmények megakadályozzák a tényleges áldozást (DS 881), mint jelenleg a koronavírus-járvány idején.

         A lelki áldozás lényegi sajátossága és kegyelmi hatásának forrása az a közösség, amit a szeretet képes hozni a szentségi Jézussal. A lelki áldozás személyes felkészültségnek megfelelően közli ugyanazokat a kegyelmeket mint a tényleges szentségi áldozás.

         Az online szentmiséken  elimádkozhatjuk az alábbi fohászt:

  • Édes Jézus! Tiszta szívemből hiszem, hogy valóságosan jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban imádlak és szeretlek. Égő vággyal vágyakozom utánad, de mivel most nem tudok áldozni, gyere legalább lelkileg szívembe. Egyesülök Veled, mintha valóságosan magamhoz vettelek volna. Egészen Neked ajánlom, szentelem magam. Ne engedd, hogy valaha is elszakadjak Tőled! Amen. 

         A napi szentmiseáldozat nem szűnik meg a járvány idején sem, használjuk fel ezt a kincset naponta magunk és mások számára; egy régebbi bejegyzésem ennek egyik módjáról szól, nagyon aktuális, idemásolom egy az egyben:


Legyen életünk áldozati ostya!


NAPI FELAJÁNLÁSOM:
MINDENT FELAJÁNLOK...

Mennyei Atyám, a kehely tányérjára helyezem magamat, mindazzal, ami vagyok, lelkemmel, testemmel, értelmemmel és akaratommal, mert felajánlok Neked mindent, ami vagyok, és amim van.
Erre a tányérra helyezem minden örömömet és bánatomat, a napi munkámat fáradságával együtt, keresztjeimet, a keserűségekkel együtt.
A paténára helyezem mindazokat is, akiket szeretek, akik jót tesznek velem, vagy jók voltak hozzám a múltban, és akik imáimba ajánlották magukat. Fogadd irgalmasan azokat is, akik megbántottak, vagy romlásomra törtek.
Mária Szeplőtelen Szíve által
Egyesítem mindezt Jézus felajánlásával a szeretet égő áldozataként a papi és a szerzetesi lelkek, valamint azon hivő lelkek üdvösségéért és megszentelődéséért, akik Egyházadat szolgálják, és hogy én is növekedhessek szentségben.
Egyesülve Krisztussal:
Istenem, engedd, hogy ezzel az engem jelképező vízcseppel Jézus Krisztussal egyesülve a kehelybe öntsem életem minden pillanatát, hogy minden szentté váljék, természetfelettivé legyen Krisztus Vérében, és Általa eljusson az imádandó Szentháromsághoz.
A kehelybe öntöm és felajánlom Neked azok életét és szenvedéseit is, akik nem ajánlják fel azokat, hogy életük és szenvedéseik egyesüljenek Krisztuséval, Aki úgy szenvedett, mint ők, és meghalt értük.
Minden Misében
Jézusom, egyesülök minden misével, amelyet ma az egész világon be fognak mutatni, egyesülve Szent Szíved szándékaival. Jézusom, kérlek, tarts meg számomra minden miséből egy cseppet drágalátos Véredből, bűneim kiengesztelésére.
Jézus isteni Szíve, adj a világnak sok szent papot, hogy folytassák Megváltásod munkáját és áldozatát.

Cum permissu Ordinarii.
Egyházmegyei jóváhagyással.

KIHASZNÁLÁSRA VÁRÓ KINCS...
Megváltónk, Jézus Krisztus kereszthalála - ez a nagy kincs! - A szentmiseáldozat a kulcs, amely megnyitja a kincstárat, melyből bőséges kegyelmeket meríthetünk. Vallásunk központja, szíve a szentmiseáldozat, szív, amelyből megállás nélkül árad a kegyelem a kereszténység ütőereibe, hogy éltethesse Krisztus Titokzatos Testét: Anyaszentegyházunkat. (Msgr. Mader)
HASZNÁLJUK FEL E KINCSET!
- Vegyünk részt gyakran, áhítattal szentmisén!
-A szentmisén való részvételünkkel tegyük életünkké a szentmise lényegét: vállaljunk sorsközösséget Jézus halálában és dicsőséges feltámadásában, az emberiség megváltására!
- Mondassunk szentmiséket.
- Mindennapi tevékenységünkben is egyesüljünk a világon mondott minden misével. Naponta több mint 400000 szentmisét mutatnak be. Aki egyesül ezekkel, részesedik bennük. Gyűjtsünk magunknak kincsekét az örökkévalóságra!

2020. márc. 22.

Reményik Sándor: Kegyelem

Először sírsz.
Azután átkozódsz.
Aztán imádkozol.
Aztán megfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd.
Akarsz, egetostromló akarattal –
S a lehetetlenség konok falán
Zúzod véresre koponyád.
Azután elalélsz.
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz.
Utoljára is tompa kábulattal,
Szótalanul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába:
A bűn, a betegség, a nyomorúság,
A mindennapi szörnyű szürkeség
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!
S akkor – magától – megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták.

Akkor megnyílik magától az ég,
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.

Triduum a koronavírus-járvány megszűnéséért

         A Romániai Püspöki Konferencia triduumot hirdetett meg Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére készülve, március 22-24. között, a járvány megszűnéséért. Ezekben a napokban imádkozzuk el a teljes rózsafüzért egyénileg, vagy bekapcsolódva az Erdélyi Mária Rádió közvetítésébe 15.00-17.00 óra között.

         Kovács Gergely érsek atyánk a 2020.március 13-án körlevelet adott ki a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében, a 25. pontban olvasható a felhívás a közös rózsafüzér-imádságra.
         Ugyanakkor engedélyezte egészen a visszavonásig az általános feloldozás alkalmazását a főegyházmegye területén.

Idézem a körlevél befejező sorait:


  • A rendelkezések betartása mellett a legfontosabb, amit tehetünk és tennünk kell: bízzunk Istenben és bízzuk magunkat az Ő gondviselésére! Felelős magatartásunk és hitünk erőpróbája ez a nehéz időszak, amikor a félelmet bizakodással kell legyőznünk. Önmaguk egészségére odafigyelve, másokkal együttérezve és törődve, Istenhez fordulva, imádságban éljük e megpróbáló időket és valljuk mi is bizalommal, ahogyan Dietrich Bonhoeffer, koncentrációs táborban vértanú halálra induló német lelkész vallotta: 
„Csodás hatalmad biztos rejtekében 

nyugodtan várjuk, mire ébredünk. 
 Velünk az Isten minden reggel, este 
s minden új napon bizonnyal velünk.” 

         A teljes körlevél a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség honlapján olvasható.

2020. márc. 19.

Mit tettek régebb a járványok megfékezésére?

         Olvasom a hírekben, hogy Bergamóban a krematóriumok nincsenek felkészülve a rengeteg halottra. Drámai a helyzet, senki nem volt erre a járványra felkészülve.
Forrás: https://www.romaniatv.net/situatie-dramatica-in-italia-crematoriile-functioneaza-24-de-ore-pe-zi-iar-bisericile-sunt-pline-de-cosciuge_513430.html

         Az első világháború idején, Marosvásárhelyen 1917 végén kitört a diftéria járvány, hulltak az emberek. Nagymamám mesélte, hogy 1918 tavaszán az édesanyja elkapta. Nagymamám akkor 14 éves volt, az apja valahol a fronton, és még volt három kisebb testvére: 3 és 12 év közötti. Mikor az édesanyja már nem volt magánál, szekérre tették a nagynénjével és elvitték a kórházba; az udvaron volt már csak hely, ott is halt meg. Nem volt idő se utolsó kenetre, se díszes koporsóra: sima deszkákból készített "faládák" álltak a hátramaradottak rendelkezésére koporsó gyanánt, túl sok volt a halott, és kevés a munkabíró férfi. A kórházban a szemük előtt oltott meszet öntöttek a koporsóba, ráfektették a zsákba zárt holttestet, betakarták oltott mésszel, és rászegezték a koporsó tetejét. Elhantolás után szintén oltott meszet öntöttetek a kriptára, egyfajta jelzés lehetett szerintem.

         Magukra maradtak, mert a szomszédaik, a rokonok féltek tőlük, nehogy elkapják a diftériát. Nagymám átvette az édesanyja szerepét. Gyerekek voltak, de külső segítség nélkül kimeszelték a házat, a kapu bejáratához és a lábtörlőre rendszeresen oltott meszet öntöttek. Mind a négyen túlélték a járványokat, (később kitört rövid időre a fekete sárgaság is), és az édesapjuk is élve tért haza a háborúból Isten segítségével. Akkoriban évente minimum kétszer kimeszelték a házat.

        Valóban erős fertőtlenítő az oltott mész, a régiek is tudtak valamit: nem csak rendszeresen imádkoztak, hanem használták a józan eszüket is, ez utóbbi is Isten ajándéka. Nem voltak hősök a szó szoros értelmében, mert ők is féltek a két világháború idején, sőt utána is! nem csak a fegyveres katonáktól és a bombáktól, hanem féltek a betegségektől, az éhezéstől, a tetvektől, a poloskától... A kenyérnek, a cukornak, a petróleumnak, mindenféle gyógyszernek, a szappannak horribilis ára volt. Dolgoztak, küzdöttek, gyászoltak, imádkoztak, és sokan túlélték.

         Most van mindenféle fertőtlenítő szer, vitaminok, fejlett orvosi ellátás, állami rendelkezések, ott a gugli stb., viszont ami új 2020-ban: sokaknak ismét eszükbe jut az elfelejtett Isten és az ima.

         Jelenleg más a harc mibenléte, de a félelem pont olyan valóságos lehet bárki számára.

         Annak, aki eddig is rendszeresen járt szentmisére, és szentségekhez járult, most nehéz elmaradni a szentmisékről; de ez nem jelenti azt, hogy elhagyta Istent.

         Minden kedves blogolvasóm Isten kegyelmébe ajánlom, és imádkozom a betegekért, gyászolókért, és a járvány megszűnéséért.