2019. jan. 29.

Szent Rita rózsája

Roccaporena-i kert
Ima türelemért a betegségben
         Szent Rita, a türelem példaképe! A szenvedő Jézus iránti szereteted által, amelynek következtében oly nagy türelemmel viselted el fájdalmaidat, könyörögd ki nekem a kegyelmet, hogy Isten ajándékaként fogadjam és mindvégig szakadatlan türelemmel viseljem szenvedéseimet. Szeretném fájdalmait a legnagyobb türelemmel viselni; szeretnélek Téged, Türelem Tükre, hűségesen követni. Ámen.

* * * 
         Szent Rita már nagybeteg volt, amikor meglátogatta unokahúga. Megkérdezte Ritától, hogy mivel szerezhetne neki örömet, szentünk azt kérte, hogy szüleinek Roccaporena-i kertjéből vigyen neki rózsát! Ez lehetetlen kérés volt januárban. Az unokahúg úgy gondolta, hogy a beteg félrebeszél. Ennek ellenére felment Ritáék hegyoldali kertjébe, és csodálkozva fedezte fel, hogy a hóban rózsabokor virít, rajta egy szál vörös rózsával. Azonnal visszagyalogolt a casciai kolostorba és átadta Ritának, aki hálát adott Isten szeretetének e jeléért!

Roccaporena-i kert napjainkban
Szent Rita ünnepén (május 22.), a katolikus hívek piros rózsával mennek templomba, melyet a szentmise végén a pap megáld. Van aki több rózsát is megáldat és elviszi a betegekhez a kórházba, vagy az otthonukba. A rózsa beteg és a hozzátartozók alázatos imáját jelképezi Szent Rita közbenjárását kérve. Megtörtént, hogy a megáldott rózsa átadásakor csodálatosan elkezdődött a beteg gyógyulása.

A rózsák megáldása:
         Istenünk, te mindig az ősi, mégis mindig új szépség vagy. Bölcsességed kormányozza, jóságod ékessé teszi a világot. Téged dicsérnek az egyetlen intésednek is mindig engedelmeskedő angyali karok. Rólad zengenek az összes csillagok, amikor állandó mozgásuk közben is mindig megtartják parancsodat. Neked zengenek az ég madarai, téged dicsérnek a virágok. Minden megváltott ember egy szóval szentnek magasztal, és szívvel, ajakkal, élettel, boldog
örömmel téged ünnepel. De mi is, a te szent néped, akik örömmel gyűltünk össze templomodban, megünnepelni Szent Fiad misztériumát. Most ebbe a nagy kórusba kívánunk bekapcsolódni hangunkkal és a Szent Rita tiszteletére hozott rózsákkal. Neked ajánljuk ezt az áldásra váró rózsákat, hogy szépségükkel és illatukkal összhangban, a mi életünket is az Úr Jézus iránti szenvedélyes szeretet táplálja, olyan élet, amely nem roppan össze a szenvedés súlya alatt, és amely mindenhol terjeszti Krisztus ismeretének jó illatát. Áldd meg + ezeket a rózsákat, Szent Rita szeretetének jeleit, hogy akik hozták és akik kapják, mindazok élete olyan legyen, mint az a rózsa, amely kihajtott szentünk halálát megelőző télen, és hirdessék mindenhol a soha meg nem csalatkozó reménységet, és a halált legyőző életet. Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

A beteg imája, amikor Szent Rita rózsáját megkapja
         Kedves Szent Rita, a szenvedők nagy vigasztalója! Amikor kezembe veszem a Te tiszteletedre szentelt rózsát, hálás szívvel magasztalom az Istent, és kérem, dicsőítse meg szent életedet hatalmának újabb csodás jelével. Erősen hiszem, hogy az Úr érdemeidért meghallgatja kérésemet. - Szabadíts meg engem jelenlegi szenvedéseimtől, és segíts, hogy Isten szent akaratát mindenkor alázatosan teljesítsem! Ámen.
Forrás:


Nincsenek megjegyzések: