2019. jan. 28.

15 csütörtöki ájtatosság Szent Rita tiszteletére [6]

         Halála előtt Szent Rita 15 éven át viselte homlokán Krisztus töviskoronájának egyik sebét. Erre emlékezve, megdicsőülésének ünnepe (május 22) előtt 15 csütörtökön át elmélkedünk életének egy-egy kiemelkedő eseményéről. Először magunk elé állítjuk erényeit, majd példáját követve igyekszünk azokat a magunk mindennapi életében megvalósítani. Az elmélkedést ájtatosságok és imák fejezik be.

6. Csütörtök
A család a hit bölcsője 

Gondolatok az elmélkedéshez

         „A családról elmondható, hogy a gazdagabb emberség iskolája. Küldetésének teljességét azonban csak akkor érheti el, ha a házastársakban megvan a szívek és lelkek közössége és az egyetértés.” (Az Egyház a mai világban, 52)
         Az a család, melyben Szent Rita született, igazi mélyen hívő keresztény család volt, ahol nagy szeretettel várták a gyermekeket és a Jó Isten különös ajándékának tartották. Az ilyen családban az édesapa nemcsak a szükséges anyagi javak előteremtéséről gondoskodik, hanem jó példával, tettekkel szavakkal is segíti gyermekei hitbeli, jellembeli és erkölcsi fejlődését. Az édesanya nemcsak a gyermek testi egészségére, táplálkozására, helyes viselkedésének kialakítására ügyel, hanem mindent megtesz, hogy gyermeke felismerje Isten hívását, értelme nyiladozásával nemcsak a látható világ értékeit, szépségét és veszedelmeit mutatja meg neki, hanem lassan megismerteti az Úr Jézus szeretetével, a Boldogságos Szűz és őrangyala iránta való jóságával. Milyen nagyszerű is az, amikor az egész család ünnepe a gyermek első szentáldozása, és ilyenkor az egész család együttesen járul az Úr asztalához. A szentek életrajzai szinte egyöntetűen igazolják, hogy a keresztény légkör a legjobb alap, ilyen körben nő fel az isten és felebaráti szeretet hőseinek serege.
         Sokat beszélünk ma a család válságáról, az új családmodellekről. Csak akkor lesz a család a társadalom és az Egyház erős alapsejtje, ha benne Isten törvényeit tiszteletben tartják, a családtagok mindig egymás testi-lelki javát keresik, és így valósítják meg – családi feladataik hűséges teljesítésével – Isten akaratát.

Könyörgés 
         Úr Jézus krisztus, te földi életeddel a családi életet is megszentelted. Add, hogy a keresztény családokban a názáreti otthon szelleme éljen, és a családtagok necsak egymás testi javaiért fáradozzanak, hanem egy akarattal törekedjenek Isten nagyobb szeretetére. Aki élsz és uralkodol, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás:

Nincsenek megjegyzések: