2019. jan. 28.

15 csütörtöki ájtatosság Szent Rita tiszteletére [5]

         Halála előtt Szent Rita 15 éven át viselte homlokán Krisztus töviskoronájának egyik sebét. Erre emlékezve, megdicsőülésének ünnepe (május 22) előtt 15 csütörtökön át elmélkedünk életének egy-egy kiemelkedő eseményéről. Először magunk elé állítjuk erényeit, majd példáját követve igyekszünk azokat a magunk mindennapi életében megvalósítani. Az elmélkedést ájtatosságok és imák fejezik be.

5. Csütörtök
Szent Rita és a felebaráti szeretet 

Gondolatok az elmélkedéshez

         „Ha szeretjük egymást, Isten bennünk él, és szeretete tökéletes lesz bennünk.” (1 János 4,14) Isten szeretetétől elválaszthatatlan magatartás a felebaráti szeretet, ami az Isten iránti szeretetet konkréttá teszi – nem a saját haszna vagy élvezete, vagy bármilyen viszonzottság miatt szereti a másikat, hanem csak a másik kedvéért és jólétéért. Ezért elfogadja a másik embert a maga sajátos jó és hátrányos tulajdonságaival együtt. A felebaráti szeretet a lélekkel rendelkező személy igazi önmegvalósítása, és ez nem egyeztethető össze a hűvös tartózkodással, gyér és felületes érdeklődéssel, hanem egész személyiségünk figyelmét és odaadását követeli. Tehát a felebaráti szeretet nem választható külön az Istenszeretettől, annak lényeges része. „Aki azt állítja: szeretem Istent, de felebarátját gyűlöli, az hazug. Aki ugyanis nem szereti a testvérét, akit lát, Istent, akit nem lát, hogyan szeretheti?” – kérdezi joggal Szent János (1Jn4,19).
          A felebaráti szeretetnek nem lehet egyetlen valaki a tárgya, egyetemesnek kell lennie, azaz minden ember felé kell irányulnia, amint Isten sem akar senkit kizárni szeretetéből. A felebaráti szeretet egyúttal istenszeretetünknek a próbája is. Életünk nehézségeit gyakorlatilag az emberi magatartások, vágyak, igények, vonzások és ellenszenvek okozzák. Ezekben a visszásságokban és megpróbáltatásokban, nem ritkán testi szenvedések árán vizsgázik istenszeretetünk.
         Ez így volt valamennyi szent életében. A legelvonultabb életet élő remeték, a magukat csak szemlélődésre adó szerzetesek (karthauziak, trappisták, kármeliták) azért vállalják a magányt, hogy általa az embereket Istenhez vezessék. Szent Rita életét is át- meg átfonta a felebaráti szeretet gyakorlása. Nehéz természetű férje szeretete után különösen élete befejező szakaszában a szenvedő Krisztus nevében gondosan ápolta a betegeket, igyekezett minden emberi fájdalom fölé hajolni.

Könyörgés
         Urunk Jézus Krisztus, te örök jutalmat ígérsz azoknak, akik nevedben az emberekkel jót tesznek. Őrizd és növeszd bennünk a felebaráti szeretet lelkületét, hogy mi is mennyei Atyád áldottai között dicsőíthessünk Téged az örökkévalóságban. Aki élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké, Ámen.
Forrás:


Nincsenek megjegyzések: