2019. jan. 28.

15 csütörtöki ájtatosság Szent Rita tiszteletére [7]

         Halála előtt Szent Rita 15 éven át viselte homlokán Krisztus töviskoronájának egyik sebét. Erre emlékezve, megdicsőülésének ünnepe (május 22) előtt 15 csütörtökön át elmélkedünk életének egy-egy kiemelkedő eseményéről. Először magunk elé állítjuk erényeit, majd példáját követve igyekszünk azokat a magunk mindennapi életében megvalósítani. Az elmélkedést ájtatosságok és imák fejezik be. 

7. csütörtök 
A házasság Jézus és Egyháza kapcsolatának állandó képe 

Gondolatok az elmélkedéshez 

         Jézus a házasságot egyetlen férfi és egyetlen nő Istentől származó, tartós és az életben felbonthatatlan egységének nyilvánítja, s benne visszaadja a nő egyenjogúságát. Az apostoli levelek, főként Szent Pál, abban látják a házasság üdvtörténeti jelentőségét, hogy hasonlít Krisztus és az Egyház kapcsolatára. Jézus és az Egyház kegyelemmel teljes, örök és elválaszthatatlan kölcsönös szeretetének képmása. A házasság szentség, tehát benne jelen van a hatékony kegyelem. Két személy szeretetteljes életközössége feltételezi az Istenhez, mint alaphoz és célhoz való viszonyt.
         A keresztény házasság által a család kis-egyházzá válik: a kegyelem állandó hordozójává és eszközlőjévé. Az Egyház mindenkor kötelességének érezte, hogy Jézus szellemében védje a házasság tartósságát, és a házasfeleket egymás iránti hűségre bíztassa. Az Egyház úgy ítéli, hogy a személyes szeretet, amely a házasságban megjelenik, a mostani üdvrendben ténylegesen Isten kegyelmét hordozza, ezt a szeretetet mindig meggyógyítja, egyre magasabbra emeli, és fogékonnyá teszi Isten egyre nagyobb és teljesebb befogadása iránt.
         Nagyon szépen igazodik mindez Szent Rita házasságában. Mivel szülei elég idősek voltak, ezért kislányuk jövőjét csak a férjhez adással látták biztosítottnak. Rita engedelmeskedett. Férje erőszakos, durva, kötekedő ember volt. Nemcsak kíméletlen szavaival, elégedetlenségének kinyilvánításaival, hanem sokszor tettlegesen is bántalmazta szelíd és jó feleségét. A jóság és szelídség lassan diadalmaskodott. Évek folyamán a csupa-jóság asszony mellett a férj megváltozott. Belátta magatartásának visszásságát, bűnbánatot tartott, és tizennyolc évig tartó házasságuk második felében, a házasság szentségi kegyelmével támogatva, példás családi életet élhettek.

Könyörgés 
         Urunk Jézus Krisztus, te a férfi és a nő életre szóló kapcsolatát szentségi rangra emelted, és azt akartad, hogy állandóan példázza egyházad iránti fogyhatatlan szeretetedet. Áldd meg a keresztény családokat, hogy dicsőséged szentélyei legyenek. Add meg ezt nekünk Szent Rita közbenjárására. Ámen.

Forrás:

Nincsenek megjegyzések: