2010. máj. 6.

Szívós téma ez a Jung

Mielőtt Jung és a kollektív tudatalatti római katolikus megkülönböztetését feltenném a blogba,
ezáltal visszatérve a "Családfa gyógyítása" lezárt témához,
elmondanám 
Mr. Gould történetét:

Főszereplők:
      Fülig Jimmy: fűtő és pincér egy személyben a Honolulu-Star nevezetű luxusgőzösön.
      Piszkos Fred: potyautas a fentnevezett gőzös poggyászraktárában, egy ládában.
      Mr. Gould: a téma.

     Miután Fülig Jimmy a meggyilkolt Mr. Gould tetemét bevarrta egy lepedőbe és a tengerbe dobta jó tengerész-szokás szerint, visszament a kabinba, leült az alsó ágy szélére, és készült lefeküdni. A hajó hirtelen megdőlt és a felső ágyból Mr. Gould lovagló ülésben esett Fülig Jimmy tarkójára, mármint Mr. Gould teteme esett.
      Jimmy elsápadva felpattant, rohant egyenesen a poggyászraktárba, és belerúgott a ládába.

      - Ki az? - kérdezte egy hűvös hang.
      - Fülig Jimmy, jöjjön ki.
      Nyílt a “művészbejáró” ajtaja, és megjelent Piszkos Fred, a kapitány.
     - Mit akarsz itt?
      - Segítsen rajtam… Ha maga nem segít, akkor magának is baja lehet!... - rebegte Jimmy.
      - Megható ez, hogy lépten-nyomon aggódsz értem. Hát miről van szó?
      - Mr. Gould, akit holtan a tengerbe dobtam, ismét itt van a hajón.
      - Hm... Szívós ember... Mit akarsz?
      - Menjen fel, és dobja Mr. Gouldot a vízbe.
      - Megteszem, fiam, de úgy látszik, hogy az ilyesmi nem árt neki... Edzett halott.
      - Mondja, hogy történhetett?... Meg kell őrülni... A... tenger fenekéről visszajött...
      - Szép teljesítmény.
      - Könyörgöm, magyarázza meg... Maga nagyon okos... Mit gondol? Lehetséges az, hogy egy megölt ember visszatérjen?!
      - Ha nem én öltem meg, akkor lehetséges, hogy tovább él mint közös őskép a kollektív tudatalattiban...
      Jimmy szeme vadul megvillant:
      - Ezt hogy érti?
      - Ez a 100 majom effektus: az egyik majom lemosta a krumpliról a sós homokot, majd egyik pillanatról a másikra már kb. 100 majom mosta a krumplit, akkor is, ha soha nem látta ezt a műveletet.
      Jimmy szédült... ez a párás, fojtogató levegő a trópusokon, csakis ez lehet az oka.
      - Mr. Gould majom volt?
      - Csak a teteme. Most minden hajón a néhai Mr. Gouldot temetgetik, mert egyik pillanatról a másikra, a te agyadból átment, mint kollektív őskép a tengerészek tudatalattijába.
       Fülig Jimmy sűrűn csuklott... ez túl sok volt ma estére... ez a Mr. Gould kisportolt halott... visszatérhet.
      Piszkos Fred döntött, hátratolta a sapkáját, roppant nadrágján rántott egyet és ment. Mély csend lett. Egyszer csak tompa loccsanás hallatszott... a halott többet nem tért vissza. Fülig Jimmy ráléphetett végre az uralkodói pályára, és pertut ivott a néppel.

1 megjegyzés:

Mirjam írta...

Most olvasom G. Amorth atya könyvében(a témához kapcsolódóan):

"Amilyen téves a sátán létezésének tagadása, ugyanilyen hibás az az általánosan elterjedt felfogás is, amely más, a Bibliában nem szereplő lelki erők és lények létezéséről beszél, a spiritiszták, a reinkarnáció és a „vándor lelkek” tanának hívei, valamint az okkult tudományok művelőinek koholmányai alapján.

Nincsenek jó szellemek az angyalokon kívül és nincsenek rossz szellemek az ördögökön kívül. Az elhunytak lelkei azonnal a paradicsomba, a pokolba vagy a tisztítótűzbe kerülnek, amint ezt két zsinat is (a lyoni és a firenzei) kijelentette. A spiritiszta szeánszokon jelentkező elhunyt lelkek nem mások, mint ördögök."