2010. máj. 21.

Csíksomlyói pünkösdi búcsú, 2010 – Szónok: Böjte Csaba ferences atya

Fotó: Csúcs Péter
  A csíksomlyói pünkösdi búcsúra május 21–24-e között kerül sor. Mottója: „Most segíts meg, Mária!” Május 21-én, pénteken a 19 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a 443. csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot. A szentmisét követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődik.

Május 22-én, szombaton reggel 7-kor és 8-kor, valamint este 19 órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban. Az ünnepi szentmise 12:30 órakor kezdődik a két Somlyó-hegy közötti nyeregben a Hármashalom oltárnál. Az idei búcsú szónoka fr. Böjte Csaba dévai ferences szerzetes.
A szentmisét – amelyen részt vesz Francisco-Javier Lozano bukaresti apostoli nuncius és a világ ferenceseinek legfőbb elöljárója, Fr. José Rodríguez Carballo minister generalis is – a Duna Televízió élőben közvetíti. Szombat éjszaka a kegytemplomban virrasztás lesz. A csíksomlyói Szent Péter templomban 18 órakor kerül sor a csángómisére.

Május 23-án, vasárnap pünkösd ünnepe van. A szentmisék a kegytemplomban reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt 10:30-kor és este 19 órakor lesznek.
Május 24-én, hétfőn, pünkösd másodnapján a szentmisék a kegytemplomban szintén ünnepi sorrendben lesznek: 8-kor, 10:30-kor és 19 órakor.

Akárcsak eddig minden esztendőben, az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra is mindenkit egyforma szeretettel hívunk és várunk: a kedves híveket, a papokat, a szerzeteseket és a lovagrendek képviselőit, a politikusokat és a különböző közéleti szereplőket, de senkit nem társadalmi rangja és beosztása szerint, hanem mint Istent kereső zarándokot, mint a Szűzanya gyermekét.

Ahogyan azt minden alkalommal megfogalmazzuk, most is hangsúlyozzuk: a csíksomlyói pünkösdi búcsú zarándoklat, és szeretnénk, ha megmaradna – történelmi múltjához hűen – vallási cselekménynek. Legfontosabb tehát az, hogy a pünkösdi szent napokon a Csíksomlyóra zarándokolók az Isten imádását, a boldogságos Szűz Mária tiszteletét tartsák szem előtt, és legyenek tudatában annak, hogy a bűnbánati gyakorlatok, a gyónás, az áldozás és a szentmisén való részvétel mellett a zarándoklatnak a kellemetlenségek és egymás elviselése, az áldozatvállalás is részei.

Évről évre megtapasztalhatjuk azonban, hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsúsok közül sokan nem a fentiekben felvázolt lelki-vallásos tartalmat és lelkületet keresik, hanem annak alkalmaként használják fel ezt az évszázados hagyományokkal rendelkező vallási eseményt, hogy politikai hovatartozásukat, a keresztény értékrendtől merőben eltérő csoportidentitásukat mutogassák. Ennek a több éve megfigyelhető jelenségnek a megemlítésével nem szeretnénk senkit bántani, de mint a kegyhely őrei úgy gondoljuk, hogy ezek a megnyilvánulások nem találkoznak a búcsús zarándoklat alapvető értelmével, szerepével. Éppen ezért hangsúlyozzuk: a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat igazi értéke a bűnbánatban, az Istennel való közös találkozásban, a Mária-tiszteletben rejlik.

Törekedjünk tehát a búcsújárás szerepének megőrzésére úgy egyénileg, mint közösségi szinten, hogy keresztényekként megfelelő magatartásunkkal méltó örökösei, folytatói lehessünk és maradhassunk őseink hitének, a csíksomlyói búcsújárás hagyományainak. Meggyőződésünk, hogy a közös imádkozásban és a közös Szűzanya-tiszteletben megnyilvánuló tiszta hit az Istenre való rátalálás mellett minden magyar egymásra találásának a kegyelmévé is válik.

fr. Péter Arthur
magnificat.ro

* * *


A szónoklatra való felkérésről Böjte Csaba így nyilatkozott: „Nagyon megtisztelve érzem magam. Ugyanakkor érzem annak a súlyát és felelősségét, hogy az ember saját nemzetéhez szólhat. A reményről, az optimizmusról, a bizalomról fogok be- szélni, és szeretném a Boldogságos Szűzanya és Jézus Krisztus mellett Domokos Kázmért, Kájoni Jánost és Márton Áront állítani példaképként magunk elé”.
______________________
Forrás : erdely.ma

_____________________
Egyéb hasznos tudnivalók:

Az idei pünkösdi búcsú megszervezése és sikeres lebonyolítása érdekében Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a Csíksomlyói Ferences Rendházzal közösen, valamint az érintett hatóságok és intézmények bevonásával kidolgozta a búcsú idejére érvényes, a közlekedéssel és kereskedelemmel kapcsolatos intézkedéseket tartalmazó polgármesteri rendeletet.

A polgármesteri rendelet legfontosabb elemei:

1. A gépjárműforgalom szabályozásáról

2010. május 21-én, pénteken reggel 6.00 órától tilos a megállás és a várakozás (parkolás) a Szék útján, a Kájoni János és a Nagymező utcában.
2010. május 21-én, pénteken 18.00 óra és május 22-én, szombaton 6.00 óra között részleges útlezárásra kell számítani a Szék útján, a Kájoni János és a Nagymező utcában.

Ezekbe az utcákba csak
- a polgármesteri hivatal által kibocsátott engedéllyel rendelkező kereskedők, illetve
- az Apor Péter, Csobotfalva, Ferencesek, Kájoni János, Malom, Lovarda, Nyírfa, Bánya, Somlyó pataka, Köves, Barátság, Somlyó, Szentkirály, Sarkadi Elek, Szék, Szék II., Székely Mózes, Fodorkert, Kas, Tas, Huba, Töhötöm utcákban állandó lakhellyel rendelkező lakosok hajthatnak be.

2010. május 22-én, szombaton 6.00 és 24.00 óra között tilos az autós közlekedés a Nagyrét utcában (a Lukoil benzinkúttól a Márton Áron utcáig), a Taploca utcában, a Márton Áron utcában (a Román Fejlesztési Banktól – BRD – a Szék útjáig), a Szék útján, a Kájoni János utcában (a 2-es és 22-es házszámok között), a Pálfalva felé vezető úton (a Nagymező utcáig), valamint a Nagymező utcán.

A polgármesteri hivatal felkéri a csíkszeredai lakosokat és a pünkösdi búcsú idejére a megyeszékhelyre érkezőket, hogy a forgalmi torlódások elkerülése érdekében, tartsák tiszteletben a forgalomkorlátozásra vonatkozó rendelkezéseket és tartózkodjanak a gépkocsi-használatától.

A polgármesteri rendelet teljes szövege tanulmányozható a Városháza honlapján, a www.szereda.ro  Hírek, információk menüpont alatt.

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala
2010. május 18.

Nincsenek megjegyzések: