2010. jan. 23.

Bízzatok, mert legyőztem a világot (Jn 16,33)

("Isten jelenlétében" - 3.
Lelkigyakorlat a Feltámadásról nev. Lőrinc testvérrel)

Lelki szabályok
1. fejezet
[Alapelvek]

       1. Minden lehetséges annak, aki hisz, még inkább annak, aki remél, még inkább annak, aki szeret, és még annál is inkább annak, aki gyakorolja e három erényt, és ki is tart bennük. Minden megkeresztelt ember, aki úgy hisz, amint kell, megtette az első lépést a tökéletesség útján, és tökéletes lesz mindaddig, míg kitart a következő szabályok megtartásában.
      2. Mindig Istent és az ő dicsőségét nézzük mindabban, amit teszünk, mondunk, és amibe belefogunk. Azt a célt tűzzük magunk elé, hogy ebben az életben Isten legtökéletesebb imádói legyünk, amint reményeink szerint azok leszünk az egész örökkévalóságban. Szilárdan tökéljük el, hogy, Isten kegyelmével, legyőzünk minden nehézséget, amely a lelki életben elénk adódik.
      3. Amikor rálépünk a lelki élet útjára, alaposan meg kell fontolnunk, kik vagyunk, s akkor minden megvetésre méltónak, a keresztény névre méltatlannak fogjuk találni magunkat, mindenféle nyomorúság és számtalan baj alávetettjének, melyek változékonnyá teszik egészségünket, kedélyünket, külső és belső állapotunkat, tehát olyan embereknek, akiket Isten végtelen sok küszködéssel és munkával, mind külsőleg, mind bensőleg meg akar alázni.
      4. Kételkedés nélkül hinnünk kell abban, hogy javunkra válik, és Isten előtt kedves, ha neki szenteljük magunkat; hogy isteni Gondviselése részéről szokásos dolog mindenféle állapotokat bocsátani ránk, hogy különböző fájdalmakat, nyomorúságokat és kísértéseket szenvedjünk el Isten iránti szeretetből, annyi ideig, ameddig csak neki tetszik, mivel nem létezhet jámborság és tökéletesség anélkül, hogy a szív és a szellem alá ne vetné magát Isten akaratának.

      5. Minél inkább törekszik a lélek a nagyobb tökéletességre, annál jobban függ a kegyelemtől, és Isten segítségére annál nagyobb szüksége van minden pillanatban olyannyira, hogy nélküle semmire sem képes. A világ, a természet és az ördög [1] versengve háborgatják oly erőszakosan és folytonosan, hogy ezen állandó segítség és ezen alázatos és szükségszerű függés nélkül akarata ellenére magukkal ragadnák. Természetünk súlyosnak találja ezt a helyzetet, a kegyelem azonban kedvét lelve megállapodik benne.

      Krisztusom, országodra gondolok, amire nem vagyok méltó. Nincs más vágyam, mint akaratod. Tégy velem, amit akarsz, de egy napon mutasd meg nekem nyíltan arcodat, ó én egyetlen, szeretett Mindenem!... Krisztusom, még ha minden el is hagyna engem, s úgy tűnnék, hogy te sem válaszolsz többé, akkor legalább azt tudjam: megadod nekem azt a hitet, hogy kiáltsam: egyedül Te vagy a Mester, egyedül Te vagy az Úr, egyedül Te vagy a Magasságbeli, Jézus Krisztus, örökké győztes Isten, és én tebenned minden pillanatban biztos lehetek győzelmemben.

Ima:
      A végtelen örökkévalóság fényében szemlélem kínszenvedésedet, Krisztusom... Ó Megfeszített Jézus, add, hogy ami még életemből hátra van, azt hadd töltsem szentséges Véreddel és Fájdalmas Anyád és az én anyám keserű könnyeivel áztatott kereszted lábánál...
      Előtted, Uram, bűnös és por vagyok: irgalmadból élek, neked köszönhetek mindent, tetőled várok mindent; alárendelem magam neked, hagyom, hogy fájdalmaid és szenvedéseid teljesen átalakítsanak, teljes engedelmességben és akaratodhoz simulva hagyatkozom terád. Most tehát, s míg csak élek, mindenben engedelmesség és béke. Arra kérlek, hadd legyek tökéletesen elkészülve életre és halálra, mint Szent Péter és mint Szent Pál, bármi várjon is: bilincs, szenvedés, kiátkozás és vértanúság: vállalom szent Egyházadért és minden általad megváltott lélekért. Átérzem elkötelezettségem súlyát, gyöngeségem és ingatagságom miatt remegés fog el. De bízom benned, megfeszített Krisztus, bízom Anyádban és az örökkévalóság felé tekintek.
XXIII. János pápa (1881-1963), Il giornale dell' anima 1961, 360-361

__________________________________
[1]      A lélek három ellenségét Keresztes Szent János az Elővigyázatossági szabályokban külön-külön tárgyalja itt:

_________________________________

és nemzetközi kisugárzása a lelki életre.
_________________________________

Forrás, az ima kivételével:
Conrad de Meester: Isten jelenlétében, Magyarszék, 2005


Nincsenek megjegyzések: