2010. márc. 23.

Szent Paszkál [7]

VII. nap
„A buzgó lélek legfőbb segítsége az elmélkedés. De elmélkedni csak összeszedett lélekkel és nagy csendben lehet, amikor elhagyjuk a külvilágot és Istent hallgatva üdvös elhatározásokra jutunk.”
(Szent Paszkál szavai)

Elmélkedés
      Csendben és nyugalomban érik a lelki gyümölcs. Csak akkor tudunk fölemelkedni Istenhez az elmélkedés létráján, ha a világ képét, lármáját, gondját elvetjük magunktól, mint ahogy azt Szent Paszkál is tette.
      Az elmélkedés Isten órája, amikor az Úr szerető, atyai szívvel fogad bennünket és meghallgatja mondanivalónkat. Látogatás a jóságos Mesternél, Aki lehajol hozzánk, magához emeli szívünket-lelkünket és megtölti örökkévalóságának fényével és mindenhatóságának legyőzhetetlen erejével.
      És én...? Elmélkedem-e néha ? Igyekszem-e kiszabadulni a földies légkörből és Istenhez meghitten simulni? Csak így erősítik meg lelkemet ezek a látogatások.

Ima
      Jó Paszkál testvér, melegszívű szent, az ima és elmélkedés hőse, esdve kérlek, eszközöld ki számomra a lélek összeszedettségét. Segíts meg, hogy a magány és a csend óráiban kikapcsolhassam gondolataimat a földi érdekekből és üdvös tanításokat meríthessek Isten bizalmas társaságában.
      Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.


_________________________________________________
Baylon Szent Paszkál élete:

Nincsenek megjegyzések: