2010. márc. 17.

Szent Paszkál [1]

Bevezető
      Az Úr Jézus a legszentebb Oltáriszentségben nemcsak örökös Királyunk, hanem lelkünk mindennapi tápláléka és életünk vigasztalója.
      A szentek közül a legjobban talán Szent Paszkál, az egyszerű ferences testvér értette ezt meg s azért tiszteljük benne az eucharisztikus egyesületek pártfogóját.
      Az emberek közül ma mind többen és többen kezdik megérteni és értékelni a Legméltóságosabb Oltáriszentségben az Úr legdrágább ajándékát.
      Akik az Oltáriszentség előtt térdelve az erősség lelkéért, vigasztalásért és lelkükben tartós békéért esedeznek, azoknak Szent Paszkál élete és erényei legyenek útmutatók az égi haza felé vezető ösvényeken.

I. nap

„Aki meg akarja menteni a lelkét, annak keblében három szívnek kell dobognia, úgymint Istenért: fiúi szív, felebarátjáért: anyai szív, önmagáért: bírói szív.”
(Szent Paszkál mondása)

Elmélkedés
      Isten és lelkem között gyermeki viszonyt óhajtok létesíteni. Úgy akarom szeretni Istent, mint Atyámat: tisztelettel, hittel, bizalommal és engedelmességgel. Felebarátomat úgy szeretem, mint az édesanya gyermekét: önzetlenül, megértően, áldozatkészséggel, sok megbocsátással és gyöngédséggel.
      Önmagamat pedig akkor szeretem helyesen, ha szigorú, őszinte, igazságos szemmel vizsgálom hibáimat, és könyörtelenül kiirtok lelkemből minden ferdeséget.
      Milyen szív dobog az én keblemben?
      Bízom-e Istenben sziklaszilárd hittel? Engedelmeskedem-e parancsainak? Nem bírálgatom-e a hitágazatokat, az Egyházat? Nem vagyok-e felebarátomnak inkább gonosz mostohája, mint szerető édesanyja? Beismerem-e őszintén, leplezetlenül hibáimat? Megvan-e bennem a javuláshoz szükséges erős akarat?

Ima
      Szeretőszívű Paszkál testvér! Esdve kérlek, vésd szívembe szavaidat, hogy ezentúl gyermeki imádattal simuljak Istenhez, anyai szeretettel öleljem magamhoz embertársaimat, és bírói ridegséggel üldözzem hibáimat.
      Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

_________________________________________________
Baylon Szent Paszkál élete:

Nincsenek megjegyzések: