2010. márc. 20.

Szent Paszkál [4]

IV. Nap
„Aki veled érdem szerint akar bánni, bátran kiszúrhatja a szemedet, kiszakíthatja füledet, levághatja tested minden részét, mert nincsen egy érzéked sem, amellyel ne vétkeztél volna és ne érdemelted volna ki vele az örök kárhozatot.”
(Szent Paszkál mondása)

Elmélkedés
      Kegyetlen szavak! Első pillanatban fellázad ellenük egész lényem! Ez túlzás! Ezt nem érdemlem meg!
      De lassanként megszólal a lelkiismeret és minden vádja úgy zúdul rám, mint a pörölycsapás.
      Kiszúrni a szemedet ? - mondja szigorúan. Mered-e mondani Isten színe előtt, hogy szemeddel sohasem vétkeztél? Gyermekkorodban, amikor már tudtad, mi a bűn?... Ifjúságodban? ... Érett korodban? ... Úgy-e pirulsz és szégyenkezve vallod be, hogy ha megvalósulnának a Szent szavai, már rég vak lennél.
      Kiszakítani füledet? Szörnyű mondás, de felelj, kérlek, hányszor hallgattál bűnös beszédet? Hányszor voltál süket, ha jót kellett volna tenned?
      És hányszor használtad nyelvedet felebarátaid rágalmazására, gyalázására, könnyelmű, bűnös szavak kiejtésére?

Ima
      Igazságos Paszkál testvér, ne vesd meg gyöngeségemet! Eszközöld ki számomra a kegyelmet, hogy ezentúl világosan lássam bűneimet és átérezzem, mennyire kiérdemeltem velük a kárhozatot. Térjen szívembe alázatosság és engesztelésül viseljek békén minden megbántást és szenvedést.
      Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség._________________________________________________
Baylon Szent Paszkál élete:

Nincsenek megjegyzések: