2010. márc. 22.

Szent Paszkál [6]

VI. nap
„Testvéreim, ne feledjétek el, hogy ezekben a nehéz időkben a mi ferences zárdáink a katolikus Egyház szent várai, ahol Krisztus katonái készülődnek, hogy harcba szállhassanak az eretnekek ellen.”
(Szent Paszkál szavai)

Elmélkedés
      Paszkál testvér szavai napjainkra is ráillenek. A ferences rend és mindazok, akiket a szeretet szálai fűznek hozzá, Krisztus szent seregének katonái az Egyház támaszai, mint egykor Szent Ferenc és Páduai Szent Antal, az eretnekek kalapácsa.
      A terciáriusok és Szent Paszkál tisztelői is katonái ennek a hadseregnek, akik készségesen fognak fegyvert és harcolnak az Egyház ellenségei ellen. Legfőbb vezérük Krisztus és a ferences szentek diadalmas serege, akikkel együtt derűs lelkülettel indulnak a biztos győzelemre.
      Ha pedig úgy érzik, hogy erejük lankad, visszavonulnak váraikba, a ferences zárdákba, megtöltekeznek az assziszibeli Szegényke édes szellemével, és újult erővel veszik fel a küzdelmet, hogy az embereket a hitben és a szeretetben egyesítsék.
Ima
      Bátorlelkű Paszkál testvér, szavaid erőt öntenek szívembe. Ha eddig nem lettem volna hűséges katonája a ferences váraknak, légy segítségemre, hogy ezután kíméletlenül fölvegyem a harcot az ellenséggel, és olyan áldozatkész lélekkel járjam az Egyház küzdőtereit, amilyennel te jártad az eretnekek kegyetlenkedéseitől veszélyeztetett francia vidéket.
      Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.


_________________________________________________
Baylon Szent Paszkál élete:

Nincsenek megjegyzések: