2010. szept. 17.

Ima a csíksomlyói segítő Szűz Máriához

      Üdvözlégy csíksomlyói segítő Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő jó Anyja!
      Íme kegyszobrod elé térdelve, mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas jó anyám, tekints reám, fogadj engem jóságoddal és megértéseddel.
      Bizalommal jöttem ide, mint édes jó Anyámhoz, hatalmas pártfogómhoz, életem vezércsillagához. Végy oltalmadba és nyújtsd felém kezedet, mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon.
      Hallgasd meg kérésemet, segíts minden ügyemben, vigasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmazz a veszélyben, ments meg a bűnre vezető kísértéstől.
      Légy betegségemben ápolom és halálomban vigasztalóm.
      A Te kegyes oltalmadba ajánlom nemcsak magamat, hanem szüleimet, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és mindazokat, akikért imádkozni tartozom.
      Nyerd meg mindannyiuk számára a Mennyei atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek kegyelmét, hogy testben-lélekben megszentelődve e világon, holtunk után pedig Veled együtt örvendezzünk az Örök boldogságban. Amen.

Csíksomlyói segítő Szűz Mária könyörögj érettünk!


         Ferenc Pápa eljött Csíksomlyóra 2019. június elsején, és egy arany rózsát ajándkozott A Szűzanyának.  
         P. Vértesaljai László SJ (Vatikán) írt egy imát az Aranyrózsás Csíksomlyó-i Szűzanyához.


5 megjegyzés:

Unknown írta...

Könyörgök segits a kisunokámon aszmás lett !

Unknown írta...

Alázattal kérem segits a kisunokámon aszmás lett !

Unknown írta...

Csíksómlyoi Szüz Mária segíts minden ügyemben és vigyázz a családomra.

Névtelen írta...

Csiksomolyoi Souza Maria segits Meg anyukamat

Unknown írta...

Nagyfiam hivatását erősitsd meg !