2010. szept. 18.

A Szeretetláng hivatalos elismerése

      1997-ben Erzsébet asszony Szeretetláng Lelki Naplóját azzal adták a kezembe, hogy „ő is kármelita volt, mint te”. Egy szuszra kiolvastam, és a könyvet vissza kellett adni. Ma „véletlenül” beléptem a Corvina Könyváruházba, és megvettem a Lelki Napló legújabb, szerkesztett, szövegkritikai kiadását.

      A Lelki Napló sok helyen említést tesz „12 papról”, akikért Erzsébet asszonynak böjtöt és felajánlott áldozatokat kellett vállania, és kétféle vonatkozásban szerepel a „12 pap”.
      - Az Úr Jézus által néven nevezett fővárosi papok, akiknek Erzsébet lelkivezetését és az a Szeretetláng-ügyet fel kellett volna vállalniuk, de nem te(he)tték meg, mint például P. Marton Marcell atya is.
      - 12 olyan papot kellett keresnie, akik 12 héten keresztül 48 órás szigorú böjtöt vállalnak (kenyéren és vízen) csütörtökön és pénteken, s e napokon 4 - 4 órányi szentségimádást tartanak – elmélyülve az Úr Jézus kínszenvedésében és engesztelve Őt – s ezt felajánlják a Szűzanya Szeretetlángjának elterjedéséért. A 12 önkéntes pap felkérését Antalóczi Lajos egri káplán vállalta fel, aki maga is elvégezte a 12 hetes böjtöt, a tizenkét pap között volt két kármelita atya is: Zselepszki Gy. Fábián és Böcskei J. Bertold.
      1997-ben tavaszán Törökbálinton, Erzsébet asszony betegszobája helyén épült fel Magyarország első Szeretetláng kápolnája, és a misézési engedélyt dr. Takács Nándor OCD, Székesfehérvári megyéspüpök adta meg.

      A könyv előszavában Dr. Erdő Péter bíboros, fekete-fehéren írva, hivatalosan elismeri a Szeretetlángot, alleluja, íme:

      A Szeretetláng Mozgalom az utóbbi évtizedekben világszerte elterjedt; Braziliában, Mexikóban, de még Tajvanon is imaközösségek alakultak, és a hívők olyan magántársulásai, amelyeket a helyi püspök jóváhagyott. Így különös öröm számunkra, hogy ennek a lelkiségnek a születési helyén, hazánkban is elismerhetjük.
      Hosszú évekig tartott a Lelki Napló teológiai átvizsgálása. Kapcsolatban voltunk a Mozgalom külföldi vezetőivel és tagjaival is. Meghallgattuk olyan lelkipásztorok véleményét, akik tanúsíthatták, hogy milyen gyümölcsöket terem az életben ez a lelkiség. Úgy találtuk, hogy ez a mozgalom, amely a világon számos egyházmegyében püspöki elismeréssel működik, és keletkezésének helyén, itt, Magyarországon is elevenen él, hitelesen katolikus és Mária-tiszteletet hordoz.
      Így érkeztünk el – hitem szerint a Gondviselés akaratából – arra a pontra, hogy hazánkban is elismerhetjük ezt a mozgalmat.
     A Lelki Napló szavaival: „A Magyarok Nagyasszonya országa vagyunk”. Ezt ragyogtassuk szüntelenül a lelkek felé. Tartsuk ébren a Magyarok Nagyasszonya óhaját. Egész életünk „minden erejével és áldozataival” óhajtsuk szünetlenül Krisztus országának eljövetelét, hogy a Szűzanya Szeretetlángja másokban is felgyulladjon és terjedjen a „szeretet szikrái által”.
Ezt adja meg mindnyájunknak a Mindenható Isten. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, könyörögj érettünk, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre!
Dr. Erdő Péter
Bíboros, prímás,
Esztergom-budapesti érsek.

Forrás:
SZERETETLÁNG, Lelki Napló, 1961-1983
Kindelmann Károlyné, szül. Szántó Erzsébet kéziratos Lelki Naplójának szerkesztett, szövegkritikai kiadása. SZIT 2010, ISBN 978 277 1939.


      Ez a kiadás a Lelki Napló eredeti szövegéhez hűebb, a Roth Anna-féle kiadvány több helyen módosította. A könyv függelékében olvasható dr. Kovács Zoltán mariológusnak a Szeretetláng Lelki Napló jelen szövegkritikai kiadáshoz írt teológiai értékelése (constat de supernaturalitate), valamint Erzsébet asszony rövid életrajza, és a Szeretetláng Lelkiségi Mozgalom vázlatos története.
      Erzsébet asszonnyal lezárultak a Szeretetláng-üzenetek, de ennek is van hamisítványa, vannak szórólapok és internetes honlapok 1992-2007-es üzenetekkel, ezek hamisak, ne is olvassuk őket. A magyar hivatalos honlapja:

Más nyelvű Szeretetláng-honlapok:


2 megjegyzés:

anikó szabó írta...

www.flameoflove.us

anikó szabó írta...

nagyon Jo Szeretetláng holnap: www.flameoflove.us