2010. szept. 26.

Kis Szent Teréz [7]


Imádkozás a papokért
Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Teréz, aki Xavéri Szent Ferenccel együtt a missziók védőszentje vagy, tekints beléd vetett bizalmamra, fogadd kéréseimet és mutasd be őket a Szentháromságnak. Járj közben értem a Szűzanyánál, aki a megpróbáltatás idején, mint édesanya mosolygott rád. Hallgasd meg főleg azokat, akik többet fáradnak és szenvednek, mint én. Egyesíts engem testvéri egységben mindazokkal, akik hozzád imádkoznak. Taníts meg türelemre, kitartásra és szenvedéseim felajánlására.
      Teljesítsd be vágyaimat ( ... ), ha ez a Szentháromság akarata. Eszközöld ki számomra, hogy megerősödjem a mindennapi imádságban és segítséget kapjak halálom óráján is, hogy eljuthassak ebből a világból az Atya végtelen békéjébe és megismerhessem Isten gyermekeinek örökké tartó örömét. Amen.

      Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.

Kis Szent Teréz imája a papokért:

      Úr Jézus Krisztus, örök Főpap! Őrizd meg papjaidat Szent Szíved oltalmában, ahol senki sem tud nekik ártani. Őrizd meg tisztának felszentelt kezüket, melyek nap mint nap érintik szent Testedet. Őrizd meg tisztának ajkukat, melyen drága szent Véred piroslik. Őrizd meg tisztának szívüket, melyet dicsőséges papságod jelével pecsételtél meg. Ó Jézus! Segítsd őket növekedni a szeretetben és hűségben irántad, hogy ne a földiekhez ragaszkodjanak. Add meg nekik a kenyér és a bor átváltoztatásának ereje mellett ahhoz is az erőt, hogy a szíveket megváltoztassák. Áldd meg munkájukat bőséges gyümölccsel, és egykor add meg nekik az örök élet koronáját! Amen.

Kis Szent Teréz által festett miseruha:
      Az Édesanyjuk ruhájából készült. Az anyaga nehéz brokát, színe sötétzöld. Középen a Szent Arc, körbefonva szőlőindákkal és fehér virágokkal. Az alján a két összefonódott rózsa jelképezi a Szülőket – Louis és Zélie Martin, fölöttük a két liliom a két legidősebb nővért – Marie-t és Pauline-t jelképezi, akik Kis Teréz előtt már együtt vannak a Lisieux-i Kármelben. Közvetlenül a Szent Arc alatt levő liliom Céline-t jelkipezi, aki Édesapjuk halála után lépett be szintén a Lisieux-i Kármelbe. Közvetlenül a Szent Arc jobboldalán levő liliom Leonie nővérét jelképezi - aki vizitációs apáca lett, baloldalt pedig Kis Szent Teréz önmagát örökítette meg, mintegy elfátyolozva Veronika Kendője által, nem látszik teljesen.
      A négy virágbimbó jelképezi a négy elhunyt kistestvért: Helene, Melanie, Joseph és Jean. Mindegyik gyermeknek a Mária keresztnevet is adták, függtelenül attól, hogy lány volt-e vagy fiú.
Balról jobbra: Boldog Zélie és Louis Martin, a szülők; Leonie, Celine, Szent Teréz, Pauline, Marie.

A képek nagy méretben is megtekinthetők itt.

Nincsenek megjegyzések: