2010. aug. 20.

Litánia Szent István Király tiszteletére

 
Szent István Király szobra, Csíksomlyó-i kegytemplom

Uram, irgalmazz nekünk
Krisztus, kegyelmezz nekünk
Uram, irgalmazz nekünk
Krisztus. hallgass minket
Krisztus, hallgass meg minket

Mennyei Atyaisten          -      Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten            -
Szentlélek Úristen           -
Szentháromság egy Isten -

Szűz Mária, Isten szent Anyja                                       -     Könyörögj érettünk!
Szent István király, Isten hű szolgája
Szent István király, ki a Boldogasszonyt buzgón tisztelted
Szent István király, kit apostolának meghívott az Isten
Szent István király, kit az Anyaszentegyház oltalmazójának rendelt az Isten
Szent István király, kit népünk királyává választott az Isten
Szent István király, Isten akarata szerint való király
Szent István király, ki a kereszténységre vezetted néped
Szent István király, ki az igaz hitnek hirdetője voltál
Szent István király, ki megtérítetted pogány népedet
Szent István király, ki az ellened támadókat meggyőzted
Szent István király, ki a betegek gyógyítója voltál
Szent István király, az alázatosság csodája
Szent István király, a béketűrés nemes példája
Szent István király, a keresztény szeretet élő formája
Szent István király, az igazságos fejedelem mintaképe

Mi bűnösök                                             -      Kérünk téged, hallgass meg minket!
Hogy a római katolikus hitet kiterjesszed
Hogy nekünk békességet és egyetértést nyerj
Hogy hazánktól az ellenséget távol tartsd
Hogy az istenkeresők szívét az igaz hitre elvezéreld
Hogy a papság és a hívek között az egyetértést megerősítsd
Hogy megújítsd bennünk a régi buzgóságot
Hogy országodat békében megtartsd, megáldjad és oltalmazzad
Hogy Istennél mindnyájunkért esedezzél

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
kegyelmezz nekünk.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
hallgass meg minket.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk.

P: Imádkozzál érettünk, Szent István király!
H: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

P: Könyörögjünk!
      Jóságos Istenünk, szolgádnak, Dávid királynak érdemeiért irgalmas voltál a választott néphez. Kérünk, tekints szegény hazánkra, és szolgádnak, István királynak érdemeiért fordítsd el rólunk bűneinkkel megérdemelt büntetésünket és engedd éreznünk szokott irgalmasságodat. Krisztus, a mi Urunk által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
H: Amen.
(Sélyei Nagy Ignác, Székesfehérvár első püspöke írta, 1785.)

 
Csíksomlyói kegytemplom oltára, a kép baloldalán: Szent István Király, jobboldalán Szent László Király szobra

Forrás:
Litániák a szentekről, Kerekes Kegytárgy, 2000.

Nincsenek megjegyzések: