2010. aug. 6.

A Salvator kápolna búcsúja

      A csíksomlyói kegyhely közelében magasodik fel a Kissomlyó-hegy. Szent hegynek tartja a néphagyomány, mivel évszázadok óta imádkozva járja körös-körül a zarándokok serege. Oldalában keresztek vannak felállítva, keresztúti állomások, és a hegytetőn három kápolna, amelyeknél ugyancsak ájtatoskodnak a búcsújáró keresztények. Története gazdag legendás múltjában, leírásokban, helyrajzi szerepében. Első szájhagyomány, hogy már a pogány székelyek korában kultikus hely, áldozatbemutató hely volt. Szent István király egyházalapító rendelete értelmében, 1002-ben kápolnát építettek erre a magaslatra. A pogány székelyek keresztény hitre való megtérése után az egyház szívesen épített keresztény szentélyt a pogány kultikus helyre, hogy a nép vallási áhítatának tegyen eleget.
      A hegy csúcsán a Salvator kápolna áll. Mellette a Szenvedő kápolna. A Salvator kápolna szentélye románkori építmény, lőrésszerű ablakokkal. Mindkettő az Árpád-korból való. Írásos feljegyzés csak a XVII. századból van, amikor 1661-ben a tatárok lerombolták és 1678-ban a ferencesek újjá építették.
      A Salvator kápolnához 1775-ben hozzá toldottak egy tágasabb méretű hajót. Művészeti értelemben megjegyzésre méltó, hogy a hajó mennyezetét természetes deszkára festett szentek képei fedik be. A kórus mellvédjén meg kazettás festmények díszlenek. A Salvator kápolna közelében remetelak áll. Ezt kb. a XIX. század végén építhették. Azelőtt is voltak remeték, de épületek nyoma nem maradt ránk. A mostani remete, Antal testvér, vigyáz a kápolna rendjére, épségére, tisztaságára. Sok és bőséges imájával megszenteli a helyet.
      A Salvator kápolna az Urunk Színeváltozása emlékére van szentelve. Búcsúnapja augusztus 6, vagyis ma van, ünnepi szentmisén voltunk, a forró és párás levegő ellenére sokan voltunk a hegyen:

Kissomlyó hegye:

Nagysomlyó hegye, párafátyollal:

A Salvator kápolnánál:
      Istenünk, te egyszülött Fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett Fiad szavára hallgatva, társörökösei lehessünk Krisztusnak. Aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Nincsenek megjegyzések: