2009. nov. 18.

Szent Erzsébet


Árpádházi Szent Erzsébet életén elmélkedve eszembe jutott egy másik Erzsébet: Szentháromságról nevezett Boldog Erzsébet. Ő tizenhárom éves korában egy Memorare-t fogalmazott védőszentje tiszteletére. Ebben az imában csodálatosan kiérzik komoly törekvése a tökéletesség után, a mennybevágyódása, az oly szükséges önismeret, és jól ismerte védőszentjének erényeit, életét. Az imádság, amely az én szívemből is szól, mindkét Szent Erzsébet pártfogását kérve,  így hangzik:

"Emlékezzél, ó Szent Erzsébet, védőszentem és választott pártfogóm, hogy én a Te védenced vagyok. Jöjj segítségemre e sivár földön és támogasd kérésemet. Ajándékozd meg szívemet szíved legszebb erényeivel: a szelíd alázatossággal és magasztos szeretettel! Nyerd meg számomra a kegyelmet, hogy hibáimat erényekké alakíthassam, mint ahogy egykor a kötényed kenyereit rózsákká változtatta a legszentebb Akarat. Add meg nekem a reménység szárnyait, hogy a mennyországba repülhessek, és ha majd Isten magához szólít, jöjj te is a mennyország kapujához, hogy oda bevezess. Amen."

Amen. Amen.