2010. júl. 4.

Litánia az angyalokhoz


Hiszek benned, Uram, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében, szentnek vallak Téged, az egész Teremtés, minden ember nevében:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Szent Mihály arkangyal, akiben felragyogott a Mindenható Nevének szabadító ereje, kiáltsd velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Szent Mihály arkangyal, aki harcolsz a nemzetekért a gonoszság titka ellen, kiáltsd velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Szent Rafael arkangyal, akiben felragyog Isten Életének gyógyító ereje, kiáltsd velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Szent Rafael arkangyal, akit Isten útitársul és oltalmazóul ad az úton levőknek, kiáltsd velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Szent Gabriel arkangyal, akiben örömhírré lett Isten Igéje, kiáltsd velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Szent Gabriel arkangyal, aki a megtestesülés szolgálója, a Magasságbeli ereje és a Szentlélek kiárasztója vagy, kiáltsd velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Mindnyájan szent angyalok, akik által Isten maga szól és cselekszik, kiáltsátok velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Mindnyájan szent angyalok, akik szolgáljátok Isten szövetségét az emberrel, kiáltsátok velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Mindnyájan szent angyalok, akik az Úr trónusa előtt álltok, kiáltsátok velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Mindnyájan szent angyalok, akik könyörögtök a Seregek Urához Jeruzsálemért, az Egyházért, a közösségért, kiáltsátok velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Mindnyájan szent angyalok, akik összekötitek az eget és a földet Jákob álma szerint,
kiáltsátok velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Mindnyájan szent angyalok, akik megtisztítottátok a próféták száját és Isten igéjét adtátok nyelvükre, kiáltsátok velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Mindnyájan szent angyalok, akik glóriát énekeltetek a születés éjszakáján, kiáltsátok velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Mindnyájan szent angyalok, akik a pusztai kísértés után szolgáltatok Jézusnak, kiáltsátok velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Istennek angyala, aki megerősítetted Jézust a getszemáni órán, kiáltsd velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Istennek angyala, aki elhengerítetted a sírkövet és hírül adtad a Feltámadás örömhírét, kiáltsd velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Istennek angyalai, akik a mennybemenetel után hírül adtátok a Szentlélek kiáradását és Krisztus második eljövetelét, kiáltsátok velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Mindnyájan szent angyalok, akik örvendeztek a bűnösök megtérésén, kiáltsátok velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Mindnyájan kicsinyek szent őrzőangyalai, akik szolgáljátok üdvösségünket, kiáltsátok velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Istennek angyalai, akik dicsőítitek a Bárányt, kiáltsátok velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Istennek angyala, aki az élet könyvét tartod, kiáltsd velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Istennek angyala, aki meghirdeted az istentelenség bukását és a vadállat szolgáinak sorsát, kiáltsd velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Istennek angyala, aki megmagyarázod a történelmi eseményeket a prófétáknak, kiáltsd velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Istennek angyala, aki végső bűnbánatra szólítod Isten népét, kiáltsd velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Istennek angyalai, akik előkészítitek a Bárány mennyegzőjét, kiáltsátok velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Istennek angyalai, akik kiöntitek a harag poharait, kiáltsátok velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Istennek angyalai, akik letörlitek a könnyeket és meghirdetitek Isten Örömét, kiáltsátok velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Istennek angyala, aki rámutatsz a Mennyei Jeruzsálemre, az Istentől alászálló szent városra, kiáltsd velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.
Istennek angyala, ki elvezetsz az Élet Vizéhez, mely kristálytisztán fakad a Bárány trónusából, kiáltsd velünk:
Szent, szent, szent a seregek Ura, Istene.

Jézus Krisztus, Te vagy a Bárány, aki elveszed és magadra veszed a világ bűneit, irgalmasságodban küldd el angyalaidat a világ megmentésére!
Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus, Te vagy a Bárány, aki elveszed és magadra veszed a emberségünk sebzettségét, irgalmasságodban küldd el angyalaidat az emberi nem gyógyítására!
Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus, Te vagy a Bárány, aki elveszed és magadra veszed az Istentől elszakadt ember halálos szomorúságát, irgalmasságodban küldd el angyalaidat az Örömhírrel!
Uram irgalmazz!
Könyörögjünk:
Mindenható Örök Isten, magasztalunk, dicsőítünk Téged az angyalokkal, szentekkel, az egész Teremtéssel, a mi Urunk Jézus Krisztusban megnyilvánuló Szeretetedért, a Szentlélek által: Szent, szent, szent vagy Seregek Ura, Istene, dicsőséged betölti a Mennyet és a Földet!
( © Sztrilich Ágnes szociális testvér imája )

Köszönöm Ágnes testvér!

1 megjegyzés:

Csíkimama írta...

Köszönjük Anikó, hogy továbbadtad.