2010. jún. 11.

Végül is Szeplőtelen Szívem győz!

      E csodálatos ,,Nő” tizennyolc év körülinek látszott. Érdekes azonban, hogy az eddig ismeretes Szűz Mária-képek egyikéhez sem hasonlított, sőt még más szentre sem emlékeztetett.

      Később, amikor arra kérték Luciát, hogy írja le a Jelenés arcát, csak ezzel az egy szóval tudott felelni: fény. „Fény volt, fény, csupa fény! Era luz, luz, luz!”

      Lucia megkérdézte:
      -Mondd meg, ki vagy, és mit kívánsz tőlem?
     -A Rózsafüzér Királynője vagyok. Azért jöttem, hogy intsem az embereket, változtassák meg eddigi életüket, ne szomorítsák bűneikkel az Urat, akit annyira megbántottak; imádkozzák a rózsafüzért, térjenek meg, és tartsanak bűnbánatot.

      Mária a lelkükre kötötte, hogy a rózsafüzért buzgón mondják el mindennap, és így a világnak kieszközlik a békét.

      „Láttátok a poklot, ahova a szegény bűnösök lelkei zuhantak. Megmentésükre akarja megalapítani Isten a világban az én Szeplőtelen Szívem tiszteletét.”

      Kinyilvánítom kérésemet: Ajánlják fel az egész világot szeplőtelen Szívemnek, és minden hónap első szombatján járuljanak engesztelő szentáldozáshoz. Ha hallgat rám a világ, a csapás eltávozik, vagy legalábbis enyhül; egyébként... A jövendő láthatára most sötét... De a távolban már feltűnik a reménysugár: végül is szeplőtelen Szívem győz!...
      Ha a rózsafüzért imádkozzátok, minden tized végén mondjátok hozzá: „Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.”

      Élt egyszer Fatimában három kisgyerek... olyanok voltak ők is, mint a többi gyermek. Az egyetlen különbség csak az volt, hogy mindennap elmondták a rózsafüzért.


Szűzanyám Szeplőtelen Szent Szíve!

      Teljesen és örökre Neked ajánlom és szentelem magamat. Neked adom testemet, lelkemet; életemet, akaratomat, minden testi és lelki képességemet; életemet, hivatásomat, jövőmet és mindenemet, amim csak van. Rendelkezzél velem tetszésed szerint, hiszen a Tied vagyok és a Tied is akarok maradni mindörökre. Ámen.

Nincsenek megjegyzések: