2010. jún. 24.

Íme, a Bárány!

Mindenható Atyaisten…   irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten…                -„-
Szentlélek úristen...               -„-

Íme, a Bárány, Ábel zsenge áldozata!               Uram, irgalmazz!
Íme, a Bárány, Izsákot helyettesítő Áldozat!
Íme, a Bárány, akinek vére oltalom a sötétség és halál óráján!
Íme, a Bárány, akinek nem törték csontját a Kivonulás éjszakáján!
Íme, a Bárány, a családok úti eledele a Szabadulás éjszakáján!
Íme, a Bárány, a reggel és este bemutatott egészen elégő áldozat!
Íme, a Bárány, az elsőszülöttek váltsága!
Íme, a Bárány, a megtisztult leprás jóvátételi áldozata!
Íme, a Bárány, a bűnért való engesztelő áldozat!
Íme, a Bárány, aki elnémul nyírói előtt!
Íme, a Bárány, aki körül a farkas és bárány együtt legelnek!
Íme, a Bárány, aki pásztorként vezeti nyáját!
Íme, a Bárány, aki pásztorként karjára vezeti a bárányokat!
Íme, a Bárány, aki az anyajuhoz gondosan tereli!
Íme, a Bárány, az Isten Báránya, a kedves Fiú, akit az Atya igazol!
Íme, a Bárány, az Isten Báránya, akire János rámutat!
Íme, a Bárány, a szelíd és alázatos szívű!
Íme, a Bárány, értünk haló engesztelő Áldozat!
Íme, a Bárány, akinek kiomló Vére oltalom és szabadulás!
Íme, a Bárány, akinek Teste valóban étel, akinek Vére valóban ital!
Íme, a Bárány, aki megöletett és mégis él!
Íme, a Bárány, aki méltó arra, hogy övé legyen az erő, a tisztelet, a hatalom és a méltóság!
Íme, a Bárány, akinek áldozati halála győzelem!
Íme, a Bárány, akinek vérében fehérre moshatják ruhájukat a vértanuk!
Íme, a Bárány, a királyok Királya és az uralkodók Ura!
Íme, a Bárány, akinek elérkezett mennyegzője a szűzi Egyházzal!
Íme, a Bárány, aki meghívja lakomájára a választottakat!
Íme, a Bárány, akinek meghívása boldogság!
Íme, a Bárány, a világ Világossága!
Íme, a Bárány, a mennyei Jeruzsálem, az új ég és föld Fényessége!
Íme, a Bárány a mi húsvéti bárányunk, Krisztus!
Íme, a Bárány, akinek Vére a mi szabadulásunk és oltalmunk!
Íme, a Bárány, a mi Pásztorunk!
Íme, a Bárány a Pásztor, aki pásztorbotot ad Péternek!
Íme, a Bárány, aki a Mindenható jobbján ül és átveszi az Élet Könyvét!
Íme, a Bárány, aki előtt leborul a négy élőlény és a huszonegy vén!
Íme, a Bárány, akinek áldás, dicsőség és hatalom örökkön örökké!
Íme, a Bárány, aki előtt meghajol minden térd az égben, a földön és az alvilágban!
Íme, a Bárány, aki feltöri az Élet Könyvének pecsétjét és ítéletet hirdet a világ felett!
Íme, a Bárány, aki előtt megnyilvánulnak a szívek titkos gondolatai!
Íme, a Bárány, akinek haragja elől nem rejtőzhetnek el a világ hatalmasai!
Íme, a Bárány, aki letöröl a szemekből minden könnyet!
Íme, a Bárány, aki a szomjazókat az Élő vizek forrásához tereli!
Íme, a Bárány, aki az éhezőknek asztalt terít!
Íme, a Bárány, akinek trónja előtt megszámlálhatatlan sereg áll, fehér ruhában, kezükben pálmaágakkal!
Íme, a Bárány, akinek zeng a dicsőítés!
Íme, a Bárány, akinek szolgálhatnak mindazok, akik fehérre mosták ruhájukat a Bárány vérében!
Íme, a Bárány, a Sion hegyén, és vele mindazok, akiknek homlokán ott az Isten neve!
Íme, a Bárány, akit követhetnek a szüzek, bárhová is megy!
Íme, a Bárány, akit hatalmas sereg dicsőít: Alleluja, megkezdte uralmát mindenható Istenünk, aki a Trónon ül, és a Bárány!
Íme, a Bárány, akinek menyasszonya már felkészült és kiált: Maranatha! Jöjj el, Uram Jézus!
Íme, a Bárány, az Egyház hitvese!

Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit!
Uram, irgalmazz!
Íme, az Isten Báránya, íme, aki magára veszi a világ bűneit!
Krisztus kegyelmezz!
Íme, az Isten Báránya, íme, aki magáének ismeri a bűnös világot és embert!
Uram, irgalmazz!


Örök Atya, jó Pásztor, tekints Fiadra, a mi Urunk, Jézus Krisztusra, aki értünk bűnösökért, engesztelő áldozatul, hálaáldozatul, szelíd és alázatos bárányként adja át magát a mi bűnös kezünkön át a Te atyai kezednek. Benne, Miatta, érette könyörülj rajtunk, és ismerd magadénak kezed alkotását!
Erre kérünk a Szentlélek által, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban!

( © Sztrilich Ágnes szociális testvér imája )Köszönöm Ágnes testvér!

Nincsenek megjegyzések: