2010. jún. 13.

Sapientia Carmeli


(Trentói Kármelita Ikonográfiai Iskola)

      Az ikon „szíve” Szűz Mária, aki a Kármelita rend legrégebbi himnusza szerint „Kármel éke, jótermő szőlőtő” (Flos Carmeli, Vitis florigera); Máriában teljesedik be a választott nép várakozása a Messiásra, és összefoglalja az egész üdvtörténetet. A „jótermő szőlőtő ágain” virágzanak a Kármel egyházdoktorai. Mária palástját 42 kis csillag díszíti, sugallva a generációk számát Ábrahámtól Krisztusig (Mt 1,1-17). A fej és a váll fölött levő a három nagy csillag arra emlékeztet minket, hogy Mária egy teljesen új korszakot nyitott meg számunkra azáltal, hogy Szűz volt a Jézus fogantatása előtt, szűz maradt áldott állapotban, és örökre szűz maradt Jézus szülése után is, mint Anya.

      A szőlőtő ugyanakkor Jézus Krisztust is jelképezi:
     „Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, azt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ha elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elég.” (Jn 15, 1-6),

      Ennek a szőlőtőnek, az „Élet Fájának” a gyökereinél ered az Éden négy folyója:
      „Egy Édenben eredő folyó öntözte a kertet, s ott négy ágra szakadt. Az egyiknek a neve Pison: ez átfolyik Havilla egész földjén, ahol arany található. Ennek az országnak aranya kiváló, van ott még bdellium és ónixkő is. A második folyó neve: Gichon, ez öntözi Kus egész földjét. A harmadik folyó neve: Tigris, ez Asszurtól keletre folyik. A negyedik folyó az Eufrátesz.” (Ter 2, 10-14).
      Ezek az Isten Igéje, amely terjed, és megöntözi a Föld minden határát, de ugyanakkor Jézus Krisztus életének titkait, az evangélistákat és az egyházdoktorokat is jelképezik a középkori Mesterek véleménye szerint.

      Az Anyja ölében ül, mint egy trónon, a Gyermek, Ő az Ige, az Örök Bölcsesség, a Jelenések Báránya, akinek hatalma van arra, hogy megfejtse és feltárja a történelem titkait (vö. ApCsel 5,9). A szőlőtőn 24 szőlőfürt van, ami Izrael 12 törzsét és a 12 apostolt jelképezi, akiknek nevei fel vannak írva az égi Jeruzsálem kapuira (ApCsel 21, 12-14). A Gyermek arany tunikát visel és fölötte bíbor palástot, szimbolizálva istenségét és királyságát - széles gesztussal ad áldást Avilai Szent Teréznek, aki felajánlja Neki a Szent Józsefről nevezett avilai kolostor modelljét, vagyis az egész Kármelita Rendet, akinek ő Anyja és a Mestere. A másik oldalon Keresztes Szent János jelképezi a Fiú engedelmességét az Atya iránt „mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 2,8).

      Jézus gesztusából új szőlővesszők bimbóznak az ég felé, amelyek között Lisieux-i Szent Teréz jelenik meg, a kezében egy nyitott könyv neveinek szimbólumaival: Gyermek Jézus és a Szent Arc. Kis Szent Teréz magyarázza és tanítja, hogy éljünk a Nagy Alapítók tanítása szerint: a megtestesülés teológiája és Krisztus szent embersége (Avila-i Szent Teréz) szerint, valamint egyesülés a megfeszített Krisztussal (Keresztes Szent János). Lisieux-i Szent Teréz egy háromágú csoporton nyugszik, amely ismételten arra figyelmeztet, hogy mindennek a forrása és a célja a Szentháromság.

      Avilai Szent Teréz alatt hét ág van: ez a szám utal az Isten szentségére, a teremtés hét napjára, a Lélek hét ajándékára, és a Megváltó hét szentségére (vö. Iz 11,1-2). Fölötte 12 bimbózó ág: ez a szám az Egyházat jelképezi apostoli teljességében és egységében.

      Keresztes Szent János alatt 8 ág van, jelképezve a hálát, az áldást, az Isten Országát és a Feltámadást. A fölötte levő kilenc ág képviseli az ég és az angyali karok számát.

      Végül II. János Pál pápa címere a Kármelita címerrel arra emlékeztet, hogy a pápát már fiatalkorában mély lelki barátság kötötte a Kármel Nagy Családjához.

Kármel éke, jótermő szőlőtő.
Mennynek fénye, szépséges szűzszülő,
Nincsen párja.
Szelíd anya, bár férfit nem ismert,
Tengercsillag, a Kármel reménye,
Kiváltsága.

***
Flos Carmeli, Vitis florigera,
Splendor coeli, Virgo puerpera Singularis.

Mater mitis, Sed viri nescia,
Carmelitis Da privilegia, Stella Maris.
(Stock Szent Simon, XIII.század)

Nincsenek megjegyzések: