2010. ápr. 17.

Szolidaritási kezdeményezés XVI. Benedek pápáért

Mondjatok áldást!

PlakátA máriapócsi és a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhely közös összefogásra hív minden jóakaratú embert és vallásos közösséget a Szentatyáért, Benedek pápáért.
Arra kérjük a kezdeményezésünkhöz csatlakozókat, hogy a 2010. május elsejével kezdődő negyven nap mindegyikén gyakorolják a keresztény áldozatvállalás valamelyikét: a böjtöt, az imádságot vagy az alamizsnát. Az ezzel járó önmegtagadásokat pedig ajánljuk fel együtt Szentatyánkért és támadóiért, teljesítve az apostol buzdítását: Ne viszonozzátok a szidalmat szidalommal, inkább mondjatok áldást (1Pét 3,9).
VI. Pál pápa negyven éve nyilvánította basilica minorrá a mátraverebély–szentkúti kegytemplomot. A kommunizmus idején a magyar búcsújárás számára a Szentszék megerősítő gesztusa volt ez a rendelkezés. Most, amikor Szentatyánkat sokan el akarják szigetelni, e negyvenéves évforduló kapcsán negyvennapos áldozatvállalásunkkal mi azért könyörgünk, hogy XVI. Benedek pápa szolgálata által Isten vándorló népe megtapasztalja az Úr erős kezét (vö. MTörv 26,9).
Kérjük, az itt található űrlap kitöltésével vagy a megadott címekre küldött levelében fejezze ki, hogy támogatja a Szentatya apostoli munkáját. A beérkező írott és elektronikus levelek összesítését szolidaritásunk jeleként eljuttatjuk Rómába.

Nemzeti Kegyhely 4326 Máriapócs, Kossuth tér 25. 42/385-142 pocskegyhely@gmail.com
Nemzeti Kegyhely, 3077 Mátraverebély, Szentkút 14. 32/471-559 szentkut@ferencesek.hu

                                Kapin István                                fr. Kálmán Peregrin ofm
                              a máriapócsi nemzeti                            a mátraverebély-szentkúti
                               kegyhely igazgatója                           nemzeti kegyhely igazgatója

Nincsenek megjegyzések: