2010. ápr. 11.

Piarista atyák

      Ma a szentmisén három új papi arcot is láttunk. Kiderült, hogy a főcelebráns a Piarista Rend volt Első helyettese – magyar, jelen volt a Generális atya - spanyol, az új, vagyis a jelenlegi Helyettese – egy fiatal lengyel atya. A két piarista atya, dr. Kállai Emil és Sárközi Sándor atyák is jelen voltak, de ők már rég Csíkszeredában nevelik és tanítják igaz hitre a fiataljainkat.

      Jézusról tudjuk, hogy tömegeket vonzott, hogy bár csak a ruháját megérinthessék. Az apostolokat is tömeg vette körül, „még a betegeket is kivitték az utcára, hordágyra fektették őket, hogy ha Péter arra megy, legalább az árnyéka érje egyiket-másikat” (ApCsel 5,15). Sok szent ugyanezt a vonzó erőt sugározta csak egyszerű jelenlétével. Mennyire érvényes, hogy akiben igaz szeretet él, az vonz! Ma is ez történt.


      A szemétből élő gyerekek nem szoktak az oltárhoz vonulni. Kiküldik őket, mert bűzösek nagyon. A szentmise idején be-be néznek, mikor lesz vége, hogy rögtön koldulni tudjanak a kijáratnál. Ma szentáldozáskor ez a három gyerek szinte transzban vonult ki az oltárhoz – a plébánosunk szörnyű nagy örömére, de szerencsére túlélte ezt a megrázkodtatást, sőt megáldotta őket. Ma ezek a gyerekek nem koldultak olyan tolakodóan, mint máskor.      Az is érdekes volt számomra, hogy a vendég atyák kissé meghajolva és szinte „kukucskálva” áldoztattak, bizonyára inkább kézbe szoktak áldoztatni, mi pedig csak ajakra.

      A prédikáció magával ragadó volt, a szentmise végén az áldást a Generális atya adta olaszul. Bensőséges, csodálatos szentmise volt ezen a szent vasárnapon, köszönet és hála érte Istennek és a piarista atyáknak.

Nincsenek megjegyzések: