2010. febr. 5.

„Nem áldozat kell nekem, hanem szeretet.” (Óz 6,6)

(„Isten jelenlétében” - 11.
Lelkigyakorlat a Feltámadásról nev. Lőrinc testvérrel)

7. fejezet
Isten jelenlétének előnyei

      33. Az első előny, amely Isten jelenlétéből a lélekre származik az, hogy az élet minden helyzetében, de különösen szükség idején, hite elevenebb és cselekvőbb, mivel kísértéseinkben, és amikor a teremtményekkel elkerülhetetlenül érintkeznünk kell, könnyen hozzájutunk a kegyelmekhez. Hiszen az a lélek, amelyik hozzászokott a hit gyakorlásához Isten jelenléte által, egyszerűen felidézi - látja és érzi - a jelenlévő Istent, könnyen és hatásosan szólítja meg, és elnyeri, amire szüksége van. Ebben, mondhatni, megközelíti az üdvözültek állapotát; minél előbbre jut, annál élőbb lesz a hite, míg végül oly átható nem lesz, hogy szinte azt mondhatja: már nem hiszek, hanem látok és tapasztalok.
      34. Isten jelenlétének gyakorlása megerősít minket a reményben. Reményünk ismeretünk arányában növekszik; amennyire hitünk e szent gyakorlat által az istenség titkainak mélyére hatol, amennyire felfedezi Istenben azt a szépséget, mely nemcsak a földön látható testi szépséget, de az angyalok és a legtökéletesebb lelkek szépségét is végtelenül felülmúlja, úgy növekszik és erősödik a reményünk, és az elérni kívánt jónak a nagysága, amelyet valamiképpen már ízlel is, megszilárdítja és megerősíti.
      35. Az akaratot a teremtmények megvetésére ösztönzi, és a szent szeretet tüzére gyullasztja: mivel mindig Istennel van, aki emésztő tűz , és porrá égeti azt, ami neki ellenállhat. Az így lángra gyulladt lélek nem élhet többé másként, mint Istene jelenlétében, s ez a jelenlét szent buzgalmat hoz létre a szívében, szent sürgetést kelt benne és heves vágyat annak az Istennek látása után, akit minden teremtmény szeret, ismer, szolgál és imád.
      36. Isten jelenléte és e belső szemlélés által a lélek Istenhez szelídül úgy, hogy azután szinte egész életét a szeretet, imádás, bűnbánat, bizalom, hálaadás, felajánlás, kérés tetteiben és a legkiválóbb erények gyakorlásában tölti. Olykor a lélek egyetlen meg nem szűnő imádsággá válik, mivel folyamatosan az isteni jelenlétnek e gyakorlatában marad.
      37. Tudom, hogy kevesen akadnak, akik elérnék ezt a fokot: ezzel a kegyelemmel Isten csak néhány választott lelket tüntet ki, hiszen ez az egyszerű tekintet végül is az Ő bőkezűségéből fakadó ajándék. Azok vigasztalására, akik e szent gyakorlatra adják magukat, azt mondom azonban, hogy rendszerint azok a lelkek kapják meg ezt, akik törekszenek rá. Ha pedig nem adja meg, Isten jelenlétének gyakorlása által és a közönséges kegyelmek segítségével elsajátíthatjuk legalábbis az imádságnak egy olyan módját és állapotát, amely nagyon megközelíti ezt az egyszerű szemléletet.

      Én Uram, én Istenem, hogyan is mernék szent jelenlétedben időzni, ha nem te magad hívnál és biztatnál erre. „Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” (Mt 9,13). Mátét, a vámost is meghívtad, egyből új ember lett! „Mert a mi Istenünk emésztő tűz” (Zsid 12,29) Igen, a te jelenléted egy pillanat alatt átalakíthat, ha megnyílok kegyelmed előtt, és valóban szeretni foglak, de csak akkor őszinte ez a szeretet, ha a testvér iránti jóság és irgalom kíséri.
      Az igazi jézusi közösségnek megtartó ereje van, csak együtt tudunk az úton kitartani és célba érni: a Boldog Szentháromság közösségébe. „Kitartástokkal megmentitek lelketeket.” (Lk 21,19) Földi életedben Te is közösségben, az apostolokkal jártál-keltél és hirdetted az Örömhírt. Neked semmi sem lehetetlen, te a kövekből is tudsz fiakat támasztani követésedre. Avilai Szent Teréz és Kármel összes szentjei, könyörögjetek érettünk!

      Ezért tanácsolnám én a belső ima híveinek, hogy különösen kezdetben, igyekezzenek más magukfajta emberekkel barátságot kötni és érintkezni. Ez nagyon fontos dolog. Ha más hasznuk nem volna belőle, mindenesetre segítik egymást imáikkal. Azonban van ennél sokkal több előnye is a dolognak. Mert ha igazi az a barátság, amelyet ő Szent Felségével fenn akarnak tartani, akkor nem kell félniük attól, hogy tetszelgésbe esnek. (...) A szeretet is növekszik azáltal, hogy másokkal közöljük, de sok ezer más haszna is van a dolognak, s nem is merném állítani, ha nem tudnám tapasztalatból, mennyire fontos. (Avilai Szent Teréz, Önéletrajz, VII. Fejezet.)

Ima:
      Te, Krisztusom, nem a régi embert állítottad helyre, hanem abból újat teremtesz... Ez pedig, mivel már új teremtmény, lakomát ajánl fel neked, hogy kedvedet leld benne, és hogy ő veled együtt boldog lehessen. Azonnal követ téged, telve örömmel, lelkesedéssel, és ezt mondja: Többé már nem vagyok vámos... kivetkőztem Léviből, hogy téged öltselek magamra.
      Vele együtt én is ott akarom hagyni régi életemet, és csak téged akarlak követni, Uram, Jézus, aki meggyógyítod sebeimet. Ki szakíthatna el a benned levő Isten szeretetétől? ... Mintegy a hithez vagyok szorosan szögezve, a szeretet szent kötelékei ölelnek körül. Parancsaid, melyeket mindig testemhez szorítva tartok, marón égetnek... Az orvosság mar, de távol tartja a sebtől a fertőzést. Vágd ki tehát, Uram, Jézusom, bűneim rothadását, miközben a szeretet kötelékei által egyesítesz önmagaddal. Vágj ki mindent, ami fertőzött. Jöjj, vágd fel gyorsan rejtett, titkos és számos szenvedélyemet. Szúrd fel a sebet, nehogy a beteg nedv elterjedjen az egész testben...
      Találtam egy orvost, aki a mennyben lakik, de a földön osztogatja orvosságait. Egyedül ő gyógyíthatja meg sebeimet, mivel őbenne nincsenek, ő veheti el a szív fájdalmát, a lélek félelmét, mivel a legtitkosabb dolgokat csak ő ismeri.
Szent Ambrus, Comm. S. Luca V.27

________________________________
és nemzetközi kisugárzása a lelki életre.
_________________________________

Lőrinc testvér műveinek forrása
Conrad de Meester: Isten jelenlétében, Magyarszék, 2005

Nincsenek megjegyzések: