2010. febr. 3.

„Mert méltán megillet a szeretet.” (Én 1,4)

(„Isten jelenlétében” - 10.
Lelkigyakorlat a Feltámadásról nev. Lőrinc testvérrel)

6. fejezet
Eszközök Isten jelenlétének elsajátítására

       27. Az első eszköz a nagyon tiszta élet.
      28. A második a nagy hűség e jelenlétnek a gyakorlásában és Isten belső szemlélésében, aminek mindig szelíden, alázattal és szeretettel kell történnie, anélkül, hogy bármiféle gondot vagy aggodalmat közel engednénk magunkhoz.
      29. Különösen kell vigyáznotok arra, hogy ez a belső tekintet legalább egy pillanattal előzze meg külső cselekedeteiteket, hogy időnként legyen azok kísérője, és ezzel fejezzétek be mindig őket. Miután időbe és sok igyekezetbe kerül ennek a gyakorlatnak az elsajátítása, nem szabad elcsüggedni, amikor nem boldogulunk vele, hiszen a szokás csak fáradsággal jön meg; de amikor már megvan, élvezettel teszünk mindent.
      Nem úgy van-e rendjén, hogy a szív, ahol az élet kezdődik, és amely uralja a test többi tagját, legyen az első is, az utolsó is, amikor Istent szeretjük és imádjuk, akár kezdjük, akár végezzük lelki vagy testi cselekedeteinket és általában az élet minden gyakorlatát? Innen kell ügyelnünk arra is, hogy meglegyen az a kis belső tekintet, melyet, hogy könnyebb legyen - mint mondtam -, erőlködés és tudomány nélkül kell megvalósítani.
      30. Nem volna oktalanság, ha azok, akik ezt a gyakorlatot kezdik, bensőleg megfogalmaznának néhány ilyesfajta mondatot: «Istenem, egészen a tiéd vagyok!»; „Uram, alakíts szíved szerint!” vagy más szavakat, amelyekre éppen ösztönöz a szeretet. De óvakodniuk kell attól, hogy az eszük elkalandozzék, s visszatérjen a teremtményhez; tartsák szilárdan Isten közelében, hogy az akarat ösztökéje és kényszerítő ereje alatt kénytelen legyen Istennél maradni.
      31. Kezdetben fáradságos egy kissé Isten jelenlétének gyakorlata, de ha hűségesen kitartunk benne, csodálatos hatást eredményez a lélekben, az Úr kegyelmeit nagy bőségben vonzza le rá, és észrevétlenül elvezeti arra az egyszerű szemléletre, a mindenütt jelenlévő Istennek arra a szerető látására, mely az imádságnak legszentebb, legbiztosabb, legkönnyebb és leghatásosabb módja.
      32. Kérlek benneteket, fontoljátok meg, hogy erre az állapotra nem juthatunk el másként, mint az érzékek megfékezésének árán, mivel lehetetlen, hogy teljesen élvezhesse az isteni jelenlétet az a lélek, amely még valamelyes örömöt talál a teremtményekben, hiszen ahhoz, hogy Istennel legyünk, maradéktalanul el kell hagyni a teremtményeket.

      Taníts és vezess engem, Uram, hogy minden érdek nélkül szüntelenül szeresselek, és elfogadjam a Te szereteted, kereslek kudarcaim ellenére, ó add meg nekem a tiszta lelkiismeret szabadságát, a hűség és a szeretet Lelkét! Szűz Mária, Isten Anyja, könyörögj Jézusnál érettem!

      „Áldott légy Uram, mindörökre! Mily világosan bebizonyítottad, hogy jobban szeretsz engem, mint ahogy én önmagamat szerettem!”
(Avilai Szent Teréz, Önéletrajz, XXXII. Fejezet.)

      „Csak a szeretet számít.” „A szeretet tüze szentebbé tesz, mint a purgatórium tüze.”

      „Szeretnék szolgálni neked, de nem találom az utat. Szeretnék jót tenni, de nem találom az utat... Még nem ismerlek téged, Jézusom, mert még nem kereslek téged. Kereslek téged, de nem talállak; jöjj hozzám Jézusom. Sohasem foglak tudni szeretni, ha nem segítesz, Jézusom... Jézus, légy számomra Jézus. Amen.”
(Néri Szt. Fülöp imája)


Életem Ura és Uralkodója,
ne engedd hozzám a jóra való restség,
könnyelműség, pénzvágy
és megszólás szellemét!

Ajándékozd inkább szolgádnak
A józanság, alázatosság,
Állhatatosság és szeretet lelkét!

Igen, Uram és Királyom,
Add, hogy megismerjem bűneimet
És meg ne ítéljem felebarátomat,
Mert te áldott vagy mindörökké!

(Szír Szent Efrém imája)


________________________________
és nemzetközi kisugárzása a lelki életre.
_________________________________

Lőrinc testvér műveinek forrása:
Conrad de Meester: Isten jelenlétében, Magyarszék, 2005

Nincsenek megjegyzések: