2019. jún. 5.

Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás


Kész a világ, 
Feszült ünnepi várás
Tereng felette. Halotti csend. 
Csak néha néha 
Sóhajt az Isten Lelke. 

Kimérve minden pálya 
Megtöltve minden lélek-lámpa, 
Ahol csak úr a lét... 
De jaj, sötét van, 
Mélységes, iszonyú sötét! 

A zordon tömeg-árnyék 
Némán zokogva kering útjain, 
S csak egyet tud és egyet érez... 
Most váratlanul vágyón megvonaglik 
És felzúg Istenéhez: Betelt az idő! 
Sugarat, fényt, színt adj nekünk, 
Mert epedünk! 

Fényesség nélkül oly sivár az élet! 
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet 
Legyen világosság!... 

És ismétlik mindig erősebben 
A felviharzott étheren keresztül 
És felharsan az egek harsonája 
S a végtelennek zsolozsmája zendül 
Zsibongva, zsongva... 

És nagy szavát az Úr - kimondja!!!

1924

Nincsenek megjegyzések: