2019. jún. 7.

A fatimai Szűzanya vándorszobra

           A Szűzanya fatimai jelenéseinek 100. évfordulója alkalmából 2017-ben Ferenc papa megáldott 6 vándorszobrot, minden földrész számára egyet. Ennek célja, hogy emlékeztessen a Szűzanya fatimai üzeneteire.
         2018 március 7-én a Nemzetközi Szent Család Szövetség (AHF) kérésére a Szentatya meghosszabbította a vándorszobrok misszióját, mivel egyre nagyobb szükség van arra, hogy az egész világon meghallják a Szűzanya felhívását. A fatimai Szűzanya kegyszobrának látogatása 2017 óta már rengeteg kegyelmet közvetített.
         2019 június 6-án megérkezett a mi plébániánkra is az egyik vándorszobor, a távoli Fülöp-szigetekről, a Két Szent Szív szerzeteseinek a kiséretében.
         Bevonuláskor elől vitték a feszületet, utána következett Jézus Szent Szívének és a Szűzanya Szeplőtelen Szívének a képe, majd a kármelita skapuláre, a rózsafüzér és a korona, majd legvégén a vándorszobor.         A templomban a Szűzanya kezébe tették a skapulárét és a rózsafüzért, majd megkoronázták.
      A plébánosunk elimádkozta a Szűzanya Szeplőtelen Szívének való odaszentelődését Szent II. János Pál imája nyomán.

      Egy szerzetespap röviden ismertette a fatimai Szűzanya kéréseit:
- Megtérés.
- Szentségekhez járulás, szentmise, szentségimádás, rendszeres szentgyónás.
- A rózsafüzér napi imádkozása.
- A kármelita skapuláré viselése.

         Majd kezünkbe vettük Jézus Szent Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének a képét, és elmondtuk a kép hátán található felajánló imát:

FELAJÁNLÁS A NÁZÁRETI SZENTCSALÁDNAK

         Üdvözlégy Jézus és Mária szeretett Szíve! Tisztelünk és szeretünk Benneteket. Mindörökre Nektek ajándékozzuk és szenteljük egész életünket. Vegyetek tulajdonotokba minket teljesen, tisztítsatok, világosítsatok és szenteljetek meg minket, hogy Téged Jézus Mária szívén keresztül, valamint Mária Téged pedig Jézus szívén keresztül szerethessünk. 
         Ó, Jézus Szentséges Szíve, aki Máriában élsz és Mária Szeplőtelen Szíve, aki Jézusban és Jézusért élsz! Ó, Jézus Szíve, akit bűneinkért átdöftek s a Golgotán nekünk adtad az Istenanyát! Ó, Mária fájdalomtól átszúrt Szíve, aki üdvösségünk végett részesedtél isteni fiad szenvedésében! Ó, szentséges egyesülése e két Szívnek! 
         Dicsősség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek! Dicsőség az isteni Szentléleknek, aki e két egymásba fonódott szívet egyesítette. Forraszd egybe szíveinket és minden ember szívét Jézus és Mária szent szívének egységébe. 
         Győzedelmeskedjél Mária szenvedéssel teli és Szeplőtelen Szíve! Jézus Szentséges Szíve uralkodjál szívünkben, otthonunkban, lakásunkba és családunkban, az Anyaszentegyházban és minden hívő életében és mindazok szívében, akik még nem ismernek Téged, valamint a világ minden nemzetén. Alakítsd ki minden ember szívében Szíveitek isteni igazságát, győzelmét és uralmát, hogy az egész földkerekségenvisszhangozzék: „Dicsőség mindörökké Jézus Szentséges és Mária Szeplőtelen Szívének!” 
         Ó, drága Szent József, rád bízom magamat, átadom magam neked, hogy mindenkor atyám, oltalmazóm és irányítóm légy az üdvösség útján. Esedezd ki számomra szívem nagyobb tisztaságát és a tökéletesebb szeretetet a Szentháromsággal élve. Segíts, hogy minden cselekedetem Isten nagyobb dicsőségére szolgáljon, Jézus isteni- és Mária szeplőtelen Szíve egységében. Ó, Szent József, könyörögj érettem, hogy én is részesedhessem az örök élet békéjében és örömében Istennél! Ámen

         Mindazoknak, aki jelen voltunk szabályszerűen feladták a kármelita skapulárét.

         Az esti szentmise kezdetéig a rózsafüzért imádkoztuk.
         A felajánló ima alatt - a két szent Szívnek való odaszentelődés, a Szentcsaládnak való odaszentelődés - megérintett Isten kegyelme, itthon még át kell elmélkedjem, csodálatos.Fotók az eseményről itt találhatók.

Megjegyzés:

         2017-ben Ferenc pápa Fatimába érkezése első napján, május 12-én, pénteken a Jelenések kápolnájában imádkozott este 6 órakor, és aranyrózsával ajándékozta meg a Szent Szüzet. Május 13-án, szombaton délelőtt 10 órakor, a fatimai jelenések kerek százéves évfordulóján Ferenc pápa a Szent Rózsafüzérről elnevezett Miasszonyunk-bazilika előtti téren szentmisét mutatott be, amely során szentté avatta Ferenc és Jácinta látnok gyermekeket. A portugál hatóságok jelentése szerint 500 ezer hívő vett részt a szertartáson. A szentmise végén a pápa külön köszöntötte a betegeket.
Ferenc és Jácinta kanonizációját 1961-ben indították el, majd 1989-ben elismerték hősies erényeiket. II. János Pál pápa avatta boldoggá őket 2000. május 13-án, harmadik fatimai útja során.
         Bővebben a Magyar Kuríron.


Nincsenek megjegyzések: