2013. febr. 28.

Hála és öröm

      A tegnap, február 27-n volt a Szentatyánk utolsó általános kihallgatása, holnaptól visszavonul a „Mater Ecclesia” kolostor magányába imádkozni. Szívszorító, ugyanakkor felemelő volt látni és hallani a Szentatyát, hála és öröm töltötte el a szívem, hogy Isten kegyelméből katolikus lehetek, és Krisztus helytartója a szelíd és alázatos szívű Jézus képmása. 
  • „Szeretném, hogy üdvözletem és köszönetem mindenkihez eljusson: a pápa szíve átöleli az egész világot. (...) A pápa mindenki hozzátartozója és sokan érzik közel magukat Péter utódához.” 

Szeretetem nem szűnik meg, továbbra is a szívemben és imáimban foglak hordozni Benedek pápánk!
  • „Nem hagyom el a keresztet, hanem új módon maradok a keresztre feszített Úr mellett.” 
  • „Arra kérlek benneteket, hogy emlékezzetek meg rólam az Úr előtt, imádkozzatok a bíborosokért, akik fontos feladatra lettek meghívva, továbbá Péter apostol következő utódáért: az Úr kísérje el őt világosságával és Lelkének erejével. Kérjük Szűz Mária, Isten és az Egyház Anyja közbenjárását, hogy mindannyiunkat és az egész egyházi közösséget vezesse, Őrá bízzuk magunkat.”

XVI. Benedek pápa Lisieux-i Szent Teréz ereklyéi előtt.
Vatikán, 2007 november 14.

Nincsenek megjegyzések: