2011. aug. 4.

Vianney Szent János

Mennyei kapcsolattartás az őrangyalon át
      Egy igen jámbor, Ball kanonok szerint nagyon megbízható hölgy így számol be: „Nagy bizalommal voltam az Ars-i plébános iránt, akinek sok természetfeletti megvilágosítást köszönhetek. Egy napon, amikor feltártam előtte minden nyomorúságomat, felsóhajtottam: „Bárcsak minden nehézségemben azonnal tanácsért fordulhatnék Önhöz! Nincs ilyen szerencsém, túlságosan nagyok a távolságok.” „Nos - válaszolta a szent -, ha beszélni szeretne velem, egész egyszerűen küldje el hozzám az őrangyalát!”. Megfogadtam ezt a jó tanácsot, és először akkor alkalmaztam, amikor egy különös nehézség komolyan próbára tett. Azután többször is elküldtem az őrangyalomat a szenthez egy-egy feladattal. Amikor végre szerencsém volt vele személyesen is találkozni, mosolyogva megjegyezte: „Tudja-e, hogy karácsonykor mennyire igénybe vett engem? Rengeteg dolgom volt, hogy beszéljek az őrangyalával. Tudja-e, hányszor küldte hozzám?” „Igazán nem tudom, nem számoltam...” - mondtam. „Tízszer volt itt.” Amikor utána gondoltam, megállapítottam, hogy az atyának jó az emlékezete. Nyilvánvaló, hogy egészen meghitt kapcsolatot tartott fenn a túlvilággal.

Forrás:
(ez a kis füzet letölthető itt, a Gloria tv-ről)

Rövid életrajza itt olvasható:

      Vianney Szent János teste romlatlan állapotban ott van Ars-ban. Olyan, mintha aludna... S hogy miért őrizte meg őt így Isten? Talán azért, hogy tanúságot tegyen arról, hogy ránk, akik Hozzá tartozunk, a feltámadásban romlatlanság vár ránk, az örök élet! és ne játszodjuk azt el.


      Mindenható és irgalmas Istenünk, ki Szent János áldozópapodat csodálatos lelkipásztori buzgósággal áldottad meg, kérünk, segíts, hogy közbenjárására és példája szerint szeretetünkkel megnyerjük testvéreinket Krisztusnak, és velük együtt mi is eljuthassunk az örök dicsőségre! Amen.

Nincsenek megjegyzések: