2011. febr. 16.

Keresztes Szent János a Biblia híve

      Annak, aki ismeri egy kissé Keresztes Szent János életét és írásait, közvetlenül és spontán úgy jelenik meg szentünk, mint akit Bibliával a kezében kell ábrázolni. Bátorkodnék azt mondani, hogy sokkal spontánabb és megalapozottabb ez, mintha kereszttel a kézben jelenítenénk meg őt.
      Mint hívőről, misztikusról és íróról elmondhatjuk róla, hogy éli a Szentírást. Belőle kapja a tapasztalatait, tanításait és nyelvezetét. Olvassa, elmélkedik róla, szemlélődik általa, elemzi; énekli és magyarázza is. Írásaiban közel 1500 biblikus idézet található, valamint azok visszhangjai.
      Lehetetlen teljes egészében osztályozni azt a változatosságot, amit e szent könyv betölt Keresztes Szent János életében és tapasztalatában. Mégis megpróbálunk felsorolni belőlük néhányat:
  • mint olvasmány. “Nagyon szerette olvasni a Szentírást, s szinte teljesen ismerte emlékezetből” - állapítja meg róla gyóntatója és barátja, Juan Evangélista. Amikor “bibliai részeket magyarázott, mindig felébresztette a csodálkozást” hallgatóiban.
  • mint imakönyv. Bibliájával a rendház, és a kert legelrejtettebb helyein rejtőzött el, s abból oldalakat olvasva és elmélkedve róluk hosszasan imádkozott.
  • mint útitárs. Gondoskodott róla, hogy soha ne hiányozzék utazásai során. Énekli a zsoltárokat és az Énekek Énekét, különös szeretettel szavalta János evangéliumának 17. fejezetét. Lisszaboni tartózkodása alatt bibliájával együtt lement a tengerpartra, míg a többi, rendi káptalanon résztvevő atya egy hamis stigmatizált személy sebeivel volt elfoglalva. Nem tud elszakadni úti Szentírásától.
  • mint nevelési kézikönyv. Magyarázza testvéreinek a zsoltárokat, a prófétákat, a szenthét elbeszéléseit, Szent Pált. Egy beas-i apáca arról tanúskodott, hogy a közösségüknek tartott előadások alatt “sűrűn olvasta az evangéliumokat, s magyarázta azok szószerinti és lelki értelmét”. Még az alcalái és a baezai egyetemek professzorai is megkérdezték egyes nehezebb részeket illetően, s teljesen fellelkesültek általa.
  • mint írásainak forrása. Ezt nyíltan meg is vallja nagyobb műveinek bevezetőjében. “Isten kegyelmével, a legfontosabb s legnehezebben érthető kérdéseknél mindenütt a Szentírást fogadom el vezérül. Ennek nyomán ugyanis sohasem csalódhatunk, mert a Szentlélek szava szól belőle” (Kármelhegy útja, Előszó). Néhány műve szinte nem más, mint a bibliai szövegeknek egy szabad magyarázata: Szellemi Páros Ének (Cántico Espiritual), Románcok (Romances),...
  • mint hűséges barát, aki elkíséri a templomba, a kertbe, a cellába, az utazásain. A Biblia nem más számára, mint a Szó és a Jelenlét, ami közelében lehet a halálig. Kicsivel azelőtt, hogy kilehelte volna a lelkét, a Prior atya elkezdte olvasni neki a halottakért végzendő litániákat és imádságokat. János testvér egy mozdulattal megkéri, hogy hagyja abba, s kéri elválaszthatatlan barátjának jelenlétét: “Olvassa el nekem atyám az Énekek Énekét, mert másra nincs szükségem!” Meghallgat belőle néhány versszakot, s így szól: “Ó, milyen értékes gyöngyök!”.
P. José Vincente Rodriguez OCD

A 2011-es Madridi Ifjúsági találkozó patrónusa Keresztes Szent János! tetszenek ezek a spanyol szervezők:) És ez a találkozó himusza:

Nincsenek megjegyzések: