2011. febr. 18.

A cölibátus eltörlését követelik német teológusok

  •       Az idén január végén vezető politikusok felszólították a német püspököket, hogy a Vatikánban is szálljanak síkra az úgynevezett „viri probati” (kipróbált hitű házas férfiak) pappá szentelésének engedélyezéséért a Frankfurter Allgemeine Zeitung német napilap tudósítása szerint. Mint írják Németország számos területén a közeljövőben olyan mértékű paphiány alakulhat ki, hogy gyakorlatilag nem lesz mód vasárnapi misét tartani. A paphiány miatt ráadásul az a veszély is fennáll, hogy a már szolgáló papok a növekvő terhek miatt és a fokozott megfelelési kényszerben felmorzsolódnak. A levél aláírói ezért arra kérik a német püspököket, hogy engedélyezzék a házas férfiak pappá szentelését. Szükség esetén vegyék fontolóra Németország kivételes területi szabályozását.
  •       Erre a német teológusok is írtak egy február 4-én egy memorandumot, amelyben mélyreható reformokat, többek között a papi nőtlenség eltörlését követelik, több mint száz német, osztrák és svájci teológus írta alá, és a Süddeutsche Zeitung német lapban közzétették az aláírók nevével.
  •      A 143 aláíró síkraszáll azért, hogy a katolikus egyház - a protestánsoknál már bevett gyakorlatot átvéve - tegye lehetővé nők pappá szentelését. Egyúttal szorgalmazzák, hogy a hívők az eddiginél nagyobb beleszólást kapjanak az egyházi élet alakításába, többek között a püspökök megválasztásába.
  • A németországi, ausztriai és svájci egyetemeken katolikus teológiát oktató vallástudósokat az egy évvel ezelőtt kirobbant botránysorozat késztette erre a lépésre. Tavaly januárban derült fény az első - és utána még számos - olyan esetre, amelyben zömmel németországi egyházi intézmények alkalmazottai, vezetői rontottak meg, illetve bántalmaztak gondjaikra bízott kiskorúakat és serdülőket.
  •       XVI. Benedek másnap öt új püspököt szentelt Szent Péter sírjánál. Szentbeszéde a német teológusok (és teológusnők) követeléseire adott közvetett válaszként is felfogható – akinek füle van, hallja meg. Legalábbis nem lehet véletlen, hogy szövegét nemcsak olasz eredetiben, hanem rögtön németül is közzétették (de csak németül), noha az újonnan szenteltek között nem volt német.
  •       Beszédében a Szentatya a püspököket szólítja meg – s korántsem csak az újonnan szentelteket. Ne higgyék, hogy a paphiány kezelése menedzsment kérdése volna. Ne legyenek olyanok, mint a nádszál, ami úgy hajladozik, ahogy az uralkodó korszellem szele fújja. Mély gyökerekre van inkább szükségük, azaz az egyházi hagyományra kell építeniük, mert csakis ott lehetséges a növekedés, ahol megvannak a biztos és szilárd alapok.

      Teológiailag és elméletileg ez helyes, a cölibátust nem kell eltörölni, nőket pedig nem lehet pappá szentelni, de gyakorlatilag feltevődik a kérdés: szintén paphiányra hivatkozva, miért rejtegették évtizedekig a meleg és pedofil papokat vagy áthelyezgették őket? Irtózatos, ami folyt Írországban.
       Az internet korában óhatatlanul elárulja magáról egy pap, hogy mi lakozik benne, nincs olyan titok, ami ki ne derülne. A Hi5 közösségi oldalról azért iratkoztam le sürgősen, mert olyan flört folyt  néhány spanyol pap részéről, hogy az maga volt a pokol, sőt egyesek kabbalát tanítottak. A rossz kovász is keleszt. Jó lenne, ha a püspökök regisztrálnának a közösségi oldalakra, hogy meglássák, milyen veszélyeknek vannak kitéve főleg a fiatal papok. Az internetnek is van jogszabályozása, például a gyermekpornográfia büntetendő.

       Annak idején Lutherrel nem álltak szóba, Lefebvre érsek sok dologban okosan érvelt, az angolok leváltak VIII Henrik csapodársága miatt, ha  most a Vatikán nem áll szóba a követelőkkel, akkor a német ajkúak is leválnak? Mert az „exodus” elkezdődött, egyre többen térnek át az evangélikusokhoz, főleg fiatalok. Nézetem szerint most már nem elég válasznak egy célirányos prédikáció, a párbeszédre szükség van, párbeszéd nélkül nincs egység, nincs kiengesztelődés, nincs megbocsátás és nincs közösség.

      A gyökerek mélyek, csak a jéghegy csúcsa a paphiány.

      Imádkozzunk papjainkért, a hittudósokért. Jézus az egységet kérte az Atyától, az egység megőrzése feladat számunkra, akik szeretjük Egyházunkat és a Szentatyánkat.
  
      Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, így beteljesedett az Írás. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. (Jn17, 11-15)

6 megjegyzés:

Mirjam írta...

Komoly probléma a paphiány, de sokkal nagyobb baj, hogy olyan sok hitetlen teológus van Németországban!

Schneider püspök bemutatta a könyvében(Dominus est), hogy súlyos paphiány és üldözés közepette is ÉL az Egyház! Akik már évek óta elhagyták a hitet(említett teológusok és teológusnők) miért panaszkodnak a paphiány miatt? Az ő feladatuk volt eddig, hogy a kispapokat oktassák, ne próbáljanak kibújni a felelősség alól.

Isten útjai kifürkészhetetlenek. Talán szükség van a várható nehéz helyzetre ahhoz, hogy a Német Katolikus Egyház megtisztuljon. Hogy a hívek áldozatot hozzanak(pl. kilométereket utazzanak egy vasárnapi szentmiséért), hogy távoli országok papjai elkezdhessék a missziót Európában.

"Ahol pedig elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem" (Róm 5,20)

Apulchra írta...

Már régen elszakadtak az Egyház kifejezett tanításától. Nem a teológusoké a döntő szó az Egyházban, hála Istennek. A Szentatya tanítását a papi nőtlenségről hozza a Magyar Kurír:

http://www.magyarkurir.hu/hirek/xvi-benedek-tanitasa-papi-notlensegrol

Továbbra is gond az világegyház megtisztítása, mi ezt magyar területen nem érezzük, sőt azt mondhatjuk: nincs égető paphiány, sem ferde hajlamú papjaink nincsenek hála Istennek. Nem csak a papi hűség van válságban, hanem a házasság is, a család is, ez a hit válsága sajnos.

Valami nagyon elromlott... ez egy "liturgikus tánc" a templomban!!! csak erős idegzetűeknek:
http://gloria.tv/?media=93138

Jézus azt is mondta: "Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja országát." (Lk 12,32)

Névtelen írta...

Kedves "Apulchra"!

Kérem,ne legyen ennyire elfogult,méghogy magyarországon ne lennének pedofil papok? Meg kellene szólaltatni a sok szenvedőt:( Jó néhányuk ügyével, én magam is foglalkozom.Nem hinném,hogy szeretné végighallgatni fájdalmas tapasztalatukat:(

Apulchra írta...

Kedves @Névtelen!

Nem tudtam, és ezt ne is folytassuk, rendben? Ez nem az a blog, ahol az ilyesmit tárgyalni lehetne. Imádkozni fogok értük, ez az én egyetlen fegyverem.

Hedvig írta...

Föl kellene fedezni a németeknek, hogy náluk nem paphiány van, hanem hívőhiány.
Például Magyarország nyugati részein súlyos református lelkész hiány van, pedig ők nem csak házasodhatnak, hanem nők is lehetnek.

A pedofil papokra ugyanezt tudom mondani. Az angol állami és protestáns bentlakásos fiúinternátusokban is ugyanolyan súlyos probléma a pedofília és homoszexualitás, pedig ott szintén házas tanárok tanítanak.

Apulchra írta...

Milyen forrásokra támaszkodsz Hedvig, ha vannak forrásaid? mert addig csak a te véleményed, vagyis az angolok súlyos rágalmazása, a sajtó felkapta volna, mint a papok esetét.