2009. okt. 2.

Szent őrangyalok

Ma írok neked egy levelet Őrangyalom.
Ha látod, hogy elfeledkezem a munkában, addig kérlek szépen, imádd a bennem lakó Szentháromságot!!!!Az angyalok, így az őrangyalok tiszteletének is szentírási alapja van. A 90. zsoltárban olvashatjuk: Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek minden utadon, / Tenyerükben hordoznak majd, hogy kőbe ne üssed lábadat (11–12).A vasárnap esti imádság, a kompletórium egyik zsoltára ez, önállóan is szokás esti imaként mondani. A Kiv 23,20-21 egyértelműen felszólítja a választott népet arra, hogy figyeljen az angyalok szavára. De ott van az utalás Máté evangéliumában is (18,10), vagy Pál zsidókhoz írt levelében (1,14); Az ApCsel Szent Péter szabadulásakor beszél róla (12,16).
Az egyházatyák is szólnak az őrangyalokról. A 2. században Hermász Pásztora tanítja, hogy minden embernek van őrangyala, aki tanácsot ad neki, hogy igazságosan járjon el, és a rosszat kerülje. A 3. században Origenész hosszan ír róluk. Poitiers-i Szent Hilarius Máté-kommentárjában írja, hogy az őrangyalok a hívő imáját Krisztus elé viszik; Nazianzoszi Szent Gergely verseiben vezetőként említi őket. Nüsszai Szent Gergely az Énekek énekéhez írott kommentárjában védőpajzshoz hasonlítja; Alexandriai Szent Kürillosz szerint az őrangyal a kultuszra és az imádásra tanít. Szent Ágoston sokszor utal rájuk: említi, hogy azért küldettek, hogy őrizzenek állandóan földi zarándokutunkon, felajánlják imáinkat Istennek, életünk végén pedig visszaadják neki a lelkünket. Szent Jeromos a lélek nagy méltóságának tartja, hogy mindenkinek születésétől fogva van őrangyala.
Az egyház a 12. században fogalmazza meg tanítását az őrangyalokkal kapcsolatban Honorius d’Autun révén: minden lélek abban a pillanatban, amikor a testbe kerül, egy angyalra bízatik, aki mindig a jóra indítja, és tetteiről beszámol Istennek. Szent Jeromos Jeremiás-kommentárjában megerősíti Szent Vazul véleményét, mely szerint az őrangyal úgy menekül a bűnöstől, mint a méhek a füsttől. Az egyház viszont a 13. századtól Nagy Szent Albert és Aquinói Szent Tamás, Damján Szent Péter alapján azt tanítja, hogy az őrangyal a bűnös lelket sem hagyja magára.
1411-ben a muzulmánok által leigázott Valenciában saját offíciumot írtak az őrangyalok tiszteletére; a példát máshol is követték. 1590-ben  V. Sixtus Portugália számára is jóváhagyott egyet, ahol már 1513 óta ünnepelték az őrangyalokat. Létezett egy ilyen offícium Rodezben, amelyet X. Leó hagyott jóvá 1518-ban. A 15. századtól a hétfő az őrangyalok napja volt. A 17. században lett az ünnep egyetemes. II. Ferdinánd kérésére V. Pál 1608-ban bevezette a szent őrangyalok ünnepét, kötelezővé tette a Német-Római  Birodalomban, fakultatívvá máshol. 1667-ben IX. Kelemen október 2-áról szeptember első vasárnapjára tette, és nyolcadot is rendelt hozzá. 1670-ben X. Kelemen visszahelyezte az ünnepet október 2-ára, míg XIII. Leó 1883-ban kötelezővé tette az egész egyház számára.

http://www.vasarnap.katolikhos.ro/archivum/2009/0939/10.html

Nincsenek megjegyzések: