2009. okt. 2.

Litánia a szent őrzőangyalokrólUram, irgalmazz nekünk
Krisztus, kegyelmezz nekünk
Uram, irgalmazz nekünk
Krisztus, hallgass minket
Krisztus, hallgass meg minket

Mennyei Atyaisten -                                        Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten
Szentlélek Úristen
Szentháromság egy Isten


Szűz Mária, az angyalok Királynője                 Könyörögj érettünk!
Szent őrzőangyalunk
Szent vezető angyalunk
Szent intő angyalunk
Szent tanácsadó angyalunk
Szent oltalmazó angyalunk
Szent gondviselő angyalunk
Szent szerető angyalunk
Szent vigasztaló angyalunk
Szent testvér angyalunk
Szent tanító angyalunk
Szent irányító angyalunk
Szent tanúskodó angyalunk
Szent segítő angyalunk
Szent virrasztó angyalunk
Szent gyámolító angyalunk
Szent közbenjáró angyalunk
Szent menedék angyalunk
Szent kormányzó angyalunk
Szent mellettünk álló angyalunk
Szent védő angyalunk
Szent nevelő angyalunk
Szent sugalló angyalunk
Szent megvilágosító angyalunk

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
kegyelmezz nekünk.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
hallgass meg minket.
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk.


P: Angyalainak parancsol felőled...
H: Hogy őrizzenek meg minden utadon!P: Könyörögjünk!

Üdvözlégy, Isten angyala, ragyogó szépségű lélek, üdvözlégy én oltalmazó, őrző angyalom! Hálát adok az Úrnak, hogy ennyire kitüntetett, kegyelmeivel megszentelt és annyi jóságával elhalmozott. S hálát adok neked azokért a jótéteményekért, amelyeket rám árasztasz és szerető jóakaratodért, mellyel virrasztasz fölöttem. Neked ajánlom ma és mindennap testemet, lelkemet, szívemet, értelmemet, emlékezetemet, akaratomat, vágyaimat, szándékaimat, hogy oltalmazz, szeress, védj, irányíts, hogy tisztíts meg és tökéletessé tégy, hogy így a te oltalmaddal állhatatos legyek a kegyelmi életben, míg veled együtt nem láthatom az Urat, s veled nem örülhetek az Ő színe látásának.

H: Ámen.

[Prohászka: Szentlélek Hárfája c. imakönyvből)

Nincsenek megjegyzések: