2010. nov. 12.

Verbum Domini

Megjelent XVI. Benedek pápa szinódus utáni apostoli buzdítása


„Verbum Domini” címmel a Szentatya apostoli buzdítást intézett a hívekhez, a 2008-ban, „Isten Szava az egyház életében és küldetésében” témában megtartott püspöki szinódus javaslatait összegezve. A csaknem 200 oldalas dokumentumot november 11-én mutatták be a vatikáni sajtóteremben.

„Ismét fel kell fedezni Isten szavának központi helyét mind a hívek személyes, mind az egyház közösségi életében. Sürgető szükség van arra, hogy mint a Feltámadt Krisztus meggyőződéses és hiteles tanúi, hirdessük Isten Szavának szépségét az emberiség üdvösségére” – ezek a főbb gondolatai XVI. Benedek apostoli buzdításának.
A pápa szenvedélyes hangú felhívásában arra buzdítja a főpásztorokat, az Istennek szentelt életet élőket, a világi híveket, hogy egyre inkább ismerjék meg a Szentírást. Soha ne feledjék, hogy minden hiteles és élő keresztény spiritualitás alapja Isten Szavának befogadása, hirdetése, ünneplése és az arról való elmélkedés.
Egy olyan világban, amely gyakran úgy érzi, hogy Isten fölösleges vagy idegen, nincs annál fontosabb, mint hogy ismét megnyissuk az emberek számára az Isten felé vezető utat – fogalmaz a Szentatya. Ahhoz az Istenhez kell őket elvezetnünk, aki beszél hozzánk, és szeretetét adja, hogy életünk legyen, és életünk bőségben legyen. Isten az emberek érdekében lép közbe a történelemben. Igéje nem áll ellentétben az emberrel, nem köti gúzsba jogos vágyait, sőt megvilágítja, megtisztítja és kiteljesíti azokat – hangsúlyozza XVI. Benedek.
Korunkban, főleg nyugaton, sajnos egyre inkább elterjedt az a nézet, hogy Isten idegen az ember életétől és problémáitól, sőt jelenlétével fenyegeti az ember önállóságát. Valójában csak Isten elégítheti ki azt a szomjúságot, amely minden ember szívében megtalálható. Lelkipásztori szempontból nagyon fontos, hogy bemutassuk: Isten Igéje képes párbeszédet folytatni az ember mindennapi problémáival. A bűn gyökerét jelenti, ha nem hallgatjuk Isten Szavát: erre rá kell ébreszteni a híveket – írja a pápa.
Emlékeztet arra a nagy lendületre, amelyet a II. Vatikáni Zsinat adott Isten Igéjének újra felfsmeréséhez az egyház életében. A kereszténység Isten Igéjének vallása, de nem egy leírt és néma szóé, hanem a Megtestesült és élő Igéé. Ennek ragyogása véglegesen megvilágítja az emberi lét rejtélyét. Jézus Krisztus Isten végleges Igéje, ezért nem várható semmiféle nyilvános kinyilatkoztatás az Úr dicsőséges eljövetele előtt. Segíteni kell a híveket, hogy jól megkülönböztessék Isten Igéjét a magánkinyilatkoztatásoktól, amelyek szerepe nem az, hogy kiegészítsék Krisztus végleges kinyilatkoztatását, hanem az, hogy segítsenek azt teljesebben megélni egy adott történelmi korban. A magánkinyilatkoztatás segítség, amelynek elfogadása nem kötelező – szereple Benedek pápa apostoli buzdításában.
A dokumentum többek között foglalkozik Isten Szavának hirdetésével a fiatalok, az elvándorlók, a szenvedők és a szegények körében. Felhívást intéz a Biblia és a kultúra közötti találkozás megújítására, a Biblia megismertetésére az iskolákban és az egyetemeken. Az inkulturáció nem felszínes folyamat vagy szinkretizmus, amely felhígítja az evangélium eredetiségét, hogy azt könnyebben befogadhatóvá tegye – int a Szentatya, utalva a relativizmus veszélyeire is. Az isteni Ige túllép az egyes kultúrák korlátain, és szeretetközösséget hoz létre a különböző népek között.
A szinódus utáni apostoli buzdítás tisztelettel tekint a muzulmánokra, és kifejezi reményét egy olyan párbeszédet illetően, amely közös értékekre épül, mint például az élet tisztelete, a férfiak és a nők elidegeníthetetlen jogai és egyenlő méltóságuk, a vallások hozzájárulása a közjóhoz, különbséget téve a társadalmi–politikai rend és a vallás között. A különböző vallásokkal és spirituális hagyományokkal folytatott párbeszéd csak akkor lehet gyümölcsöző, ha magába foglalja a vallásgyakorlatot mind magán, mind nyilvános szinten, valamint elismeri a lelkiismereti szabadságot.
Korunk legyen egyre inkább Isten Igéjének és az új evangelizációnak az ideje, mert a feltámadt Jézus ma is arra buzdít bennünket, hogy „menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet” (Mt 28,19) – olvasható XVI. Benedek pápa apostoli buzdításában.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

© Híreink „Magyar Kurír” forrásmegjelöléssel szabadon felhasználhatók.


Angolul és teljes terjedelmében a Verbum Domini a Vatikán honlapján olvasható.

Nincsenek megjegyzések: