2011. jún. 6.

Spiritizmus: „Jules, álljon meg!”

      Abban az időben történt, amikor sokan foglalkoztak spiritizmussal, és vettek részt ilyen összejöveteleken, hogy kapcsolatba lépjenek a halottak lelkével. A jobb társaságokban ez szinte hozzá tartozott az illendőséghez. A következő beszámoló megmutatja, hogy mit kell tartanunk az ilyenfajta játszadozásokról. Jules de Maubou gróf, akinek Villefranche-ban voltak birtokai, az év egy részét Párizsban töltötte. Világfi létére jó keresztény volt. Valahányszor Ars-ba jött, felkereste a plébánost, és gyónt nála. Ismét Ars-ba indult, és már előre örült neki, hogy lelki vezetőjét, tiszteletreméltó szent barátját viszontláthatja. Jókedvűen egyenesen a templomhoz megy. Micsoda szerencse! A jó plébános ott áll az ajtaja előtt. Úgy tűnik, mintha két gyóntatás között egy kis friss levegőt szeretne szívni. Láttára a gróf meggyorsítja lépteit, és mosolyogva nyújtja feléje a kezét. De mekkora a meglepetése, a plébános nem fogadja el, hanem egy kézmozdulattal szinte a földbe szögezi szomorú, ugyanakkor szigorú hangon mondván: „Jules, álljon meg! Ön tegnapelőtt az ördöggel társalkodott. Gyónja meg!” A gróf elképedve állt ott, némán, lába gyökeret vert, és elgondolkodott azon, mit is követhetett el. Már nem is emlékezett arra, hogy részt vett egy spiritiszta összejövetelen. Vianney szelíd szavakkal felszólította, hogy kövesse őt. A férfi engedelmesen letérdelt a gyóntatószékben, és csak hallgatta, amint a pap elmondta, mi történt két nappal azelőtt a grófnő szalonjában. Egyetlen apró körülményt sem hagyott ki. Végül elmagyarázta, hogy az ilyen dolgok az ördögtől valók, és megígértette, hogy a jövőben ezektől távol marad.
      Nemsokára Párizsba visszatérve egy másik társaság látta vendégül. Arra kérték ezúttal is, hogy vegyen részt az asztaltáncoltatásban. De Vianney-nek tett ígéretét nem szegte meg. A többiek elhatározták, hogy nélküle is megtartják ezt a számukra vonzó programot. Az aggodalmaskodó ifjú arisztokrata magára maradt. Az elkövetkező percekben lelke mélyén még határozottabban tiltakozott e játék ellen. A szeánszot elkezdők nem sok örömet találtak a várt szórakozásban, mert a médium határozottan így vallott:
      „Nem értem, itt egy felsőbb hatalom működik, aki meggátolja tevékenységünket.”

Forrás:

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Most is divat a jóga, a feng-shui vagy a különböző szeánszok. A tolvaj nem gyújt fényt, amikor rabolni megy, az ördög is különböző álságos kifogásokkal "ártalmatlannak" tünteti fel a módszereit.

A jóga "kell a test és lélek egyensúlyához"(butaság! testnek ott a torna, aerobik, léleknek meg az imádság), a feng-shui-tól "megoldódnak az anyagi gondok" (egy lámpa átrendezése senkit sem tesz gazdaggá vagy szegénnyé; nem az "életenergiák" fognak áramolni a lakásban tőle, hanem a démonoknak adnak vele meghívót), a szeánszokat meg úgy, mint Vianney Szent János idejében - játéknak tüntetik fel.

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket harcainkban; a sátán gonoszsága és incselkedése ellen légy oltalmunk. Parancsoljon neki Isten, esedezve kérünk; és te, égi seregek fejedelme, a sátánt és más gonosz szellemeket, kik a lelkek veszedelmére törnek a világon, Isten erejével taszítsd a kárhozatra. Amen."