2011. júl. 27.

Ó, áldott Szent József!


A kiscica
      A második világháború alatt lengyel nővérek egy árvaházat működtettek Varsóban. Nagy szegénység volt akkoriban, a nővérek pedig egyedül az Isteni Gondviselésből éltek. Egy nap elfogyott a tej, ami pedig elengedhetetlen a gyerekek egészséges fejlődéséhez. Mit lehet tenni ilyen kilátástalan helyzetben? Az elöljáró megkérte Ewa nővért, a konyhást, hogy a közösség szokásához híven intézzen kérelmet - rajz formájában - Szent Józsefhez, és helyezze az ikonja mögé. Ewa nővér tanácstalan: a fehér lapon hogyan ábrázolhatná a fehér tejet? Valahogy csak megoldotta a kérdést...
      Másnap egy városbeli férfi kopogtatott a kolostor ajtaján. Épp csak beugrott, hogy üdvözölje a nővéreket, és ajándékot is hozott nekik. A nővérek megörültek: biztosan megérkezett a tej! Nagy meglepetésükre és csalódásukra azonban a vendég nem mást, mint egy macskát hozott nekik, egy kis házicicát... Milyen furcsa ajándék!
      A vendég megkérdezte:
      - Van szükségük valamire?
      A nővérek egyszerre felelték:
      - Igen, tejre!
      - Tejre? - kiáltott fel a látogató. - Hiszen nekem rengeteg van! Máris hozom, amilyen gyorsan csak tudom!
      A tejszállítmány még aznap megérkezett. Az elöljárót azonban nem hagyta nyugodni ez a macska-dolog. Megkérte a konyhás nővért, hogy mutassa meg neki, milyen kérelmet tett Szent József ikonja mögé. Amint meglátta a rajzot, nevetésben tört ki. Ewa nővér ugyanis egy buzgón lefetyelő macskát rajzolt a papírra! Szent József nagy jóságában először a macskát szerezte meg, majd a tejet.

A varsói ács
      Lehetetlenség nem észrevenni Szent József munkálkodását! Lássuk varsói barátnőm, Marysia S. tanúságtételét, aki elkötelezett híve Medjugorjének.
      Négy évvel ezelőtt Emmanuel nővér megajándékozott egy Szent József ikonnal, és ezt mondta:
      - Nem szoktál imádkozni hozzá!? Pedig ő nem akármilyen szent ám! Barátkozz össze vele, és meglátod, hogy nagy segítségedre lesz!
     Bogdannal és két gyermekünkkel nagy szükségünk volt egy házra, mivel a Szűzanyáért végzett missziónk egyre több teret igényelt. Ahhoz azonban nem volt elég pénzünk, hogy házat vásároljunk. Emmanuel nővér tanácsára írtam egy levelet Szent Józsefnek, telve bizalommal és reménységgel, az ikon mögé tettem, és elkezdtem egy kilencedet. Hónapok teltek el... nem történt semmi.
     Lelkiatyám akkor ezt mondta: „Szent József egy egyszerű ács, nagyon praktikus gondolkodású ember. Jobban tennéd, ha lerajzolnád a házat, amire vágysz” Készítettem tehát egy pontos rajzot a házról, kívülnézetből, és ismét az ikon mögé tettem.
      Újra eltelt néhány hónap... semmi! Megmondtam hát lelkiatyámnak, hogy Szent József bizonyára nem szeret engem, mire ő így válaszolt: „Ha nem hallgat meg téged, az biztos azért van, mert ő családapa, ezt az ügyet pedig egy másik családapával akarja megbeszélni. Kérd meg a férjedet, hogy ő maga tárgyaljon Szent Józseffel! Két családapa csak megérti majd egymást!”
      Bogdan még aznap a tanácshoz híven cselekedett. Azon a héten meglett a ház! Világos, hogy Szent József szerette volna bátorítani egy kicsit Bogdant családfői szerepében. A ház éppen annyiba került, amennyi pénzünk volt, értéke azonban jóval nagyobb volt! Minden szükséges helyiség megvan benne, pincével, padlással, kívülről pedig hajszálpontosan úgy néz ki, ahogy lerajzoltam! Szent József, a jó ács, faépületet választott, mégpedig nem is akármilyen fából, hanem tölgyfából! Megvizsgáltuk az ablakokat és ajtókat, és megállapítottuk, hogy minden apró részlet tökéletes hozzáértéssel készült, és tökéletes állapotban van.
      Az előtérben Jézus Szent Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének képe fogadott minket. Mária Medjugorjében pontosan azt kéri, hogy ezeket a képeket helyezzük el otthonainkban. Volt ott egy régi Kis Szent Teréz kép is: emlékeztetőül franciaországi lelki kötelékeinkre.
      A korábbi tulajdonos, egy súlyos beteg hölgy, az évek során az egyik helyiséget imádságra használta. Mást se kellett tennünk, mint gyertyát gyújtanunk, hogy újra beüzemeljük a kis szobát. Az asszony órákat imádkozott itt a Czestochowai Szűzanya képe előtt, éjjel-nappal felajánlva szenvedéseit.
      Szent József arról is gondoskodott, hogy ne feledkezzünk meg Jegyese medjugorjei kéréséről a böjttel kapcsolatban: kenyérsütő kemencénk is van! A finom házi készítésű kenyér segít kitartani a heti kétszeri böjtben!
      Egy pap-ismerősünk hozott nekünk egy Szent József képet, amint a Szent Család fölött őrködik. Megtisztelő helyen, az előtérben helyeztük el, mivel azóta egész családunk az ő pártfogása alatt áll. A házunk Varsótól nem messze, a természet közelében van, a gyerekek iskolája pedig jobb itt, mint Varsóban.

Szent József tervei
      A kétezer évvel ezelőtti Galileában az ácsok egyben építészek is voltak. Ügyes tervrajzokat kellett készíteniük, hogy az épületek stabilan álljanak abban a korban, amikor a ma elterjedt technikák és fémszerkezetek még sehol sem voltak. Szent József minden bizonnyal gyakran vitatta meg Jézussal azt, hogyan lehet a legjobban felépíteni egy házat, hogyan lehetne a legjobban a kuncsaft kedvében járni. Egyébként pedig József volt az, aki először tett nehéz gerendákat fia vállára, az ácsoknak ugyanis gyakran kellett ilyeneket cipelniük. Így anélkül, hogy tudta volna, a kereszthordozásra készítette fel Jézust. A mennyei Atya még erre is figyelt, és egy bölcs ácsot adott Jézus mellé tanítómesterül a názáreti rejtettség hosszú éveire. Könnyen megfeledkezünk arról, hogy Józsefnek köszönhető az, hogy Jézus nem roppant össze a Kálváriához vezető úton.
      Nem igazán vesszük figyelembe azt, hogy Szent József terveket készítő ember, Dávid családfájában ez elég elterjedt jelenség lehet, mivel Jegyese, a Szűzanya, Medjugorjében gyakran beszél a világra vonatkozó terveiről, és azt kéri tőlünk, hogy segítsünk neki megvalósítani azokat. Jézusnak szintén megvan a maga terve az emberiség üdvözítésére vonatkozólag. Az egész Szent Család nagy szakértője a tervkészítésnek!

Nekünk milyen tervünk van a saját életünkre?
      Szent Józsefre van szükségünk ahhoz, hogy megtanuljunk lelkesedni az élet ajándéka iránt. Ő, az ügyes, pontos, talpraesett építész nagy segítségünkre lehet abban, hogy újratervezzük és Isten rólunk elgondolt álmához igazítsuk életünket. Ő ugyanis kiemelkedően Igaz, ami az akkori zsidó értelmezés szerint azt jelenti, hogy egész életét Istenhez igazítja. Nem úgy, ahogy igazságügyi minisztereink teszik! Életünk valóban rászorul arra, hogy újratervezzük és Istenhez igazítsuk azt!
      Az Atya az isteni terveknek ezt a nagymesterét választotta ki, hogy Fiának, Jézusnak növekedését kísérje egészen férfikoráig. Éppen így kíséri a mi növekedésünket is! Szent József számára nagy öröm az, ha folytathatja tevékenységét közöttünk!

Gonosz szellemek réme
      Labouré Szent Katalin Párizsban halt meg, a Rue du Bacban. A Szűzanya neki nyilatkoztatta ki a Csodás Érmet. Katalint úgy ismerték, mint a „csönd szentjét”. Nagyon kevés szavát jegyezték fel, azt azonban tudjuk, hogy nem sokkal a halála előtt testvérei gyermekei megkérdezték tőle:
      - Nénikénk, ha majd haldokolsz, kihez imádkozzunk? - A gonosz szellemek réméhez! - hangzott a válasz. (Ez egy Szent József litániájából vett elnevezés.) - Ha pedig a sátán tisztátalan gondolatokat sugall nektek, gyűlöletet, irigységet, hazugságot, így imádkozzatok: „Szent József, a gonosz szellemek réme, oltalmazz engem!” - és ezt mondjatok el egyszer minden ujjatokra. Szent József el fogja venni a rossz gondolatokat. Ennyi az egész! Ha visszajönnek, tegyetek ugyanúgy: „Szent József, gonosz szellemek réme, oltalmazz engem!” Addig ismételjétek ezt, amíg minden ujjatokra egyszer el nem mondtátok, és megnyeritek a csatát.
      Szent József hasonló az éjjeli szórakozóhelyek ajtajában álló kidobófiúhoz, aki minden egyes érkezőnek a szemébe néz, és megítéli, kit engedhet be kockázat nélkül. Az Atyaisten alkotta őt ilyennek! Ilyen emberre volt szüksége ahhoz, hogy senki se zavarhassa Fiát, no meg legkedvesebb lányát, titkos fegyverét...

Semmi gond
      Mivel Szent Bernadett csak a lourdes-i dialektust beszélte, egy bizonyos Julie Garrow járt hozzá franciát tanítani. Julie egyszer megkérdezte Bernadettet:
      - Szokott ön szétszórt lenni imáiban?
      - Igen - felelte Bernadett.
      - És ez zavarja önt?
      - Ugyan, dehogy! Átadom az ilyesmit Szent Józsefnek, a többi meg az ő dolga. Semmi gond.

Ima
Dicsőséges Szent József, Mária Jegyese,
Jézus Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve által kérünk,
Részesíts minket atyai oltalmadban!
Te, akinek hatalma minden szükségletünkre kiterjed,
És akinek a leglehetetlenebb dolgok is lehetségesek,
Nyisd ki atyai szemed és tekints gyermekeid érdekeire.
Ránk nehezedő gyötrelmünkben
Bizalommal fordulunk hozzád.
Méltóztass szerető oltalmadba venni,
Fontos és nehéz szükségletünket,
Ami annyira nyomaszt minket: ... (itt említsük szükségletünket......)
Add, hogy ezek boldog elnyerése Isten dicsőségére
És jámbor szolgáid javára váljon.
Ó, szeretetreméltó József, kit sohasem szólítunk hiába,
Te, kiben Isten oly nagyon megbízik, hogy azt mondhatjuk:
„A Mennyben József inkább parancsol, mint kér”,
Gyöngéd atya, imádkozz értünk Jézushoz és Máriához.
Légy szószólónk Isteni Fiadnál,
Akinek itt a földön figyelmes, szerető nevelője
És hűséges oltalmazója voltál.
Légy szószólónk Máriánál,
Kinek szerető és gyöngéden szeretett Jegyese voltál.
Növelje dicsőségedet, hogy meghallgatásra lel
Nehéz kérésünk, melyet most Rád bízunk.
Hisszük, igen, hisszük, hogy meghallgatod
Kívánságunkat, és megszabadítasz
Mindattól a nélkülözéstől és keserűségtől,
Amely lelkünket elárasztja.
Szilárdan bízunk abban is,
Hogy semmit sem vonsz meg a hozzád könyörgőktől.
Mi, akik alázattal borulunk lábaidhoz,
Drága Szent József, esedezve kérünk,
Könyörülj meg sóhajtásainkon és könnyeinken.
Borítsd ránk irgalmad köpenyét,
És áldj meg minket. Ámen.
(Szalézi Szent Ferenc)

Forrás:

2 megjegyzés:

Ágnes Rita írta...

az első történet annyira megtetszett, hogy elmeséltem a kicsiknek, ők is nagyon nevettek a végén:)

Unknown írta...

Nagyon tetszik es tovabb is adom