2011. júl. 7.

Kármelhegyi Boldogasszony

Ma kezdődik a kilenced
a Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére (július 16):

      Boldog II. János Pál Pápa mondta:

      „A Skapuláré lényegében »ruha«. Aki megkapja az többé vagy kevésbé szorosan, az egész Egyház javára a Miasszonyunk szolgálatára szentelt Kármelita Rendhez kapcsolódik. Aki tehát felveszi a Skapulárét, ezzel belép Kármel földjére, hogy »egyen annak terméséből és gyümölcseiből« (Jer 2,7), és megtapasztalja Mária szelíd, anyai jelenlétét, elkötelezve magát napról-napra, hogy bensőleg Jézus Krisztust ölti magára, és - az Egyház, valamint az egész emberiség javára - élőként mutatja be Őt önmagában.”

      A skapuláré Mária vállruhája... Máriát öltjük magunkra...

      Különösen is két Személyre irányítjuk figyelmünket. Mindkettőjüket úgy mutatja be a Szentírás, mint akik teljesen „Istenbe”, az Ő fényébe, szépségébe öltöztek.
      Tekintetünket irányítsuk Jézusra, „Aki felment a Hegyre imádkozni, s miközben az Atyával beszélgetett, arcának színe elváltozott, ruházata fehér lett és fényben sugárzó...” (vö.: Mt 17,2; Mk 9,3; Lk 9,29)
      Majd figyeljünk Máriára: „Aki nagy jel az égen, egy Asszony, akinek öltözete a Nap, lába alatt a hold, s a fején 12 csillagból korona...” (vö.: Jel 12,1)

Csend...

Jézus, te vagy a fény az éjszakánkban ...
Jézus, Világ világossága, te vagy a mi isteni Napunk ...
Jézus, ránk ragyog szentséged, átjár fényed, betölt szelíd jelenléted ...
Jézus, a tieid vagyunk, itt vagyunk, várunk ...
Téged ölteni magunkra, milyen szép ... csupa titokzatos fény ...
Benned elmerülni, milyen szép ... vakítóan erős ez a fény ...
Beléd öltözni, megrendítően szép ... mélységeinkbe hatol, átalakít ez a fény ...
Te magad vagy ez a csodálatos fény ... boldogító, szabaddá tevő Fény ...

Csend...
*Hálát adunk érte!
Jézus, hálát adunk az Asszonyért, a Te tiszta fényedbe öltözött Asszonyért!*
Jézus, hálát adunk a a rád mutató, hozzád vezető kezéért!*
Jézus, hálát adunk a gondoskodó kézért, amely lényedbe öltöztet minket!*
Jézus, hálát adunk az értünk szenvedélyesen küzdő Szívért!*
Jézus, hálát adunk égi Édesanyánkért, Nővérünkért, a hű Társért!*
Jézus, hálát adunk az általa nyújtott oltalomért!*
Jézus, hálát adunk a megerősített szövetségért, a vállruháért!*
Jézus, hálát adunk a Kármelért, az ő nagy Családjáért!*
Jézus, hálát adunk rendi Szüleinkért, tanításaikért!*
Jézus, hálát adunk a küldetésünkért, hogy bennünket is felhasználsz mások javára cselekedni, jót tenni!*
Jézus, hálát adunk, hogy a szeretet alkotásai örökké megmaradnak!*
Jézus, hálát adunk a nekünk juttatott kegyelmekért!*

Csend...
*Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, a Szentlélek kegyelméből Krisztust ölthessék magukra!*
Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, keresztségi fogadalmukhoz híven Krisztusban élhessenek!*
Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, megerősödjenek a hitben, reményben és szeretetben!*
Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, imáik, áldozataik és jótetteik révén a Kármel élő tagjai lehessenek!*
Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, osztozzanak Jézusnak Édesanyja iránti szeretetében!*
Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, részesülhessenek a Szent Szűz erényeiben!*
Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, Mária közbenjárására a szemlélődés világosságát megtapasztalhassák!*
Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, megtapasztalják a testvérekhez tartozás örömét, és a mások iránti szolgálat vágyát!*
Hogy mindazok, akik a szent vállruhát viselik, Isten szavát meghallják, és azt meg is valósítsák életükben!*

Könyörögjünk!

      Jó Atyánk! Áraszd szereteted Lelkét szívünkbe, hogy vezetésével megújuljanak Kármelita közösségeink! Újítsd meg imaéletünk, szenteld meg szolgálatainkat, hogy szereteted hiteles tanúi lehessünk a világban, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

2 megjegyzés:

Mirjam írta...

"vakítóan erős ez a fény" - a hófehér Ostya.
Nagyon szép litánia.

Unknown írta...

Köszönöm ezt a litániát, nagyon kegyelemteljes kilenced volt.

Ez a "fénybe öltözés" kicsit idegen volt tőlem, de épp azokban a napokban került a kezembe néhány huszadik századi szent képe (Boldog Chiara Bandanoé és Gianna Molláé), ahol kezdtem megérteni, mit jelenthet ez. Ha régebben is ilyen jó minőségű, színes fényképeket lehetett volna készíteni a szentekről, akkor meggyőződésem, hogy mindegyikükön ott látszana ez a "természetfeletti" fény, belső sugárzás, amelyet a régi művészek nem is mertek a saját kezükkel, valósághűen ábrázolni, hanem csak alázatosan glóriával, vagy aranyháttérrel jeleztek.