2011. szept. 24.

Lisieux-i Szent Teréz Papi Egyesülete

Letöltés  ITT
      (...) Teréz üzenete és közbenjárása nyitott a jövőre. A harmadik évezred hajnalán, az új evangelizáció órájában, papok és szerpapok „a modern idők legnagyobb Szentjére” (X. Szent Piusz) bízhatják magukat, „kis nővérükre”, hogy az Örömhír tanúi legyenek a jelen világban. Ez a célja a Lisieux-i Szent Terézről nevezett Papi Egyesületnek. Itt mutatjuk be lelki irányvonalait és szabályait.
Msgr. Pierre PICAN
Bayeux és Lisieux püspöke
1992. április 9-én
(...)

      Fogadalomtétele előestéjén Teréz ünnepélyesen kijelentette: „Azért jöttem (a Kármelbe), hogy megmentsem a lelkeket, s főképpen azért, hogy a papokért imádkozzam” (Ms A, 69v = Ön 177). 
      Halála előtt néhány nappal így vallott: „Igen mennyei boldogságom azzal töltöm, hogy jót teszek a földön” (CJ 17,7 = UB 58).
      „Segíteni fogom a papokat, a hithirdetőket, az egész Egyházat” (CJ 13,7= UB 52).
      Ígéretét megtartotta. Éppen ezért a két „lelki testvér” nyomán, akiket 1895-ben és 1896-ban kapott, nagyon sok pap bízta rá önmagát és akart nyomában haladni. Így született meg a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz Papi Egyesülete. 1929. március 29-én a lisieuxi Kármel kápolnájában hozták létre. Ettől kezdve a papok ezrei léptek be a „Papi Egyesületbe”.
(...)
      „Érzem, hogy elkezdődik küldetésem, hogy megszerettessem a jó Istent úgy, ahogy én szeretem, hogy az én kis utam a lelkeknek adjam. Ha a jó Isten meghallgatja kívánságom, mennyországom a földön fog eltelni a világ végéig. Igen, mennyei boldogságom az lesz, hogy jót teszek a földön. Ez nem lehetetlen, mert az Angyalok a boldog színlátás mellett is őrködnek felettünk...
      Nem tudok addig megpihenni, amíg megmentésre szoruló lelkek vannak... De amikor az angyal majd azt mondja: »Nincs több idő«, akkor majd megnyugszom... mert betelt a választottak száma, és mindnyájan beléptek már az örömbe és a nyugalomba. Szívem ujjong erre a gondolatra...” (CJ 1897. július 17. = UB 58).
(...)
      1990. október 15-én őeminenciája Paul Poupard bíboros a Püspöki Szinódus tagjai előtt felszólalásában azt emelte ki, hogy Szent Teréznek küldetése van a papokhoz és kispapokhoz: 
      „Ő a kis Mózesük, aki a hegyen imádkozik, míg ők a síkon küzdenek... 
      Ezért 1930 óta a világ minden részén sok pap csoportosul a Lisieux-i Papi Egyesületbe, hogy Terézre bízzák papságukat. Tőle tanulják meg a papok az ima fontosságát, főleg az elmélkedését... 
      Az egyetemes missziók védőszentje (1927) erőt ad nekik, hogy minden népnek hirdessék az Evangéliumot.
      A vele való kapcsolat missziós lendületüket táplálja...
      Szent Teréz ma is termékenyíti a papok szolgálatát, főleg a fiatalokét, akiket vonz üzenete. Fontos volna hát, hogy kiváló helyet biztosítsanak neki a lelki teológia tanulmányozásában”. 
(...)
      A Papi Egyesület nyitva áll a Szent Rend minden tagja számára, akár egyházmegyés, akár szerzetes. Jogi helyzetüket egyáltalán nem változtatja meg, ha ehhez a „hívek magántársulásához” tartoznak.
(...)
      Boldogan számíthatnak a kármelita szerzetesnők imáira és áldozataira, mert ők örökölték Szent Teréznek lelki testvéreihez szóló karizmáját. Cserében emlékezzenek meg nővéreikről a szentmiseáldozatban.
      Minden hónap első csütörtökén a Lisieux-i Kármelben a közösségi szentmisét az Egyesület élő és meghalt tagjaiért mutatják be.
(...)
      Mindenki teljes búcsút nyerhet az Egyesületbe való belépése napján, és minden évben a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz liturgikus ünnepén (S. Paenitentiaria 1968. január 22.).

A teljes dokumnetum letölthető 


      Megjegyzés: Az Érsek atyánk is Lisieux-i Szent Teréz lelki testvére, valamint boldog emlékű Márton Áron püspökünk is tagja volt ennek az egyesületnek:

       „Számomra az is sokatmondó volt, hogy Isten Szolgája, Márton Áron egyházmegyéje és székesegyháza védőszentje, Szent Mihály főünnepén halt meg, szeptember 29-én. Temetése pedig Szent Ferenc napjára, október 4-ére esett. Őt, aki csíkszeredai diákként lépett a Ferences Harmadik Rendbe, az Assisi Szegénykéje napján temették. De nemcsak ennek a rendnek vált tagjává, hanem 1973. október 8-án beiratkozott a Lisieux-i Papi Egyesületbe is. Ezért nem lepődtem meg, amikor egyik kispapunk boldogan mutatta, hogy a Püspök úr kiosztott ruhái közül neki egy reverenda jutott, melynek zsebében azt a Kis Szent Teréz másodlagos ereklyét találta, amelyet én hoztam neki Lisieux-ből.”

Nincsenek megjegyzések: