2011. jan. 1.

Szűz Mária, Isten Anyja

Feltárul Krisztus kapuja,
minden kegyelmek ajtaja,
s ha átvonult a nagy Király,
mint volt, örökre zárva lesz.

Legfőbb Atyának szent Fia
a Szűz házából lép elénk:
Jegyes, Megváltó, Alkotó,
Egyháza győztes harcosa,

Anyjának dísze, öröme,
a hivő népnek egy remény,
hegyről leváló sziklakő,
az üdvösségnek kútfeje.

Örvendjen minden lélek itt:
eljött a mindenség Ura!
A népek Megváltója ő,
megmenti mind, kit alkotott.

Minden dicsőség Krisztusé,
ki Atyja keblén született,
akit Szentlélektől fogant,
és szült világra Mária. Amen.

Máriapócsi Szűzanya

Nincsenek megjegyzések: