2009. szept. 8.

Kisboldogasszony (Marcell atya lelkisége szerint)

“Az én Kis-Királyom
és az én Kis-Királyném.
            Ők uralkodnak rajtam.
            Ők dirigálnak. Ők győznek.
            Ők parancsolnak. Ők szeretnek.
Kis-Királynőm! Kis-Királyom egész birodalmát adom Neked: a Szívemet. S vele minden lelket.”
(Napló 1954.szept.25)

“Ó kicsi Jézus, legédesebb Fiúcska! Bennem és helyettem a Kis Mária, a titkos értelmű Rózsa, a Legszebb köszönt és imád téged. Ne az én szívemet, megromlott és vigasztalan testemet fogadd el, hanem az Ő Szeplőtelen Szívét. Fogadd el az Ő nagyon szeretett lelkét. Ne tekints az én gonoszságomra, szemed a kicsi, a legédesebb Máriát lássa, a legodaadóbb Máriát! Ó kicsi Jézus, legédesebb Fiúcska!”
 (Napló 1959 június)

            Marcell atya azt kérte első szentmiséjében, hogy olyan legyen a lelke mint egy 2 éves gyermeké:
            “30 éve pap vagyok . Sis benedictus! Ideál: o beata Trinitas! (Ó boldog Szentháromság!) Olyan legyen lelkem, mint egy 2 éves ártatlan gyermeké, mint a Kis Szűzanyáé. Szívet cseréltem a múltkor Vele egy Szentmisém lépcsőimáján.”
(Napló, 1960 jún13. - 1930, jún. 15.)

“A Szépszeretet Anyjáé lettem ö r ö k r e !”

“Leszálltál, jöttél s a számomra jöttél.
Ó, Égből hullott Rózsa - Üdvözlégy!
            Üdvözlégy! Üdvözlégy! Üdvözlégy!
Enyém lettél örökre,
            mindörökre, mindörökre, mindörökre!
Felejtek mindent s mindenkit.
Odaadok mindent s mindenkit.
Szeretek mindent s mindenkit.
            Csak szeretek,
                        így élek:
            Csak Neked élek!
Nem kell senki, semmi: Te kellesz
Szeretet szép pici Rózsája,
Harmatcsepp,
Gyémánt,
Szentlélek Mátkája!
Igazságnak tündöklő Tüköre:
Benned nézem magam mindörökre.
Ájtatosságnak jeles Edénye,
Elefántcsonttorony,
E-világnak Egyetlen Szépsége:
Megbujok Benned, elveszek Benned.
Tied vagyok egészen, egészen, egészen,
s Te az enyém vagy, - mindörökre egészen!
Mit adjak Neked, Anyám, -quid retribuam pro omnibus, -mindazért, amit nekem adtál? Magamat? Szerelmemet?! Ó Szépszeretet Anyja! Én Anyám! Már nem magamat és szerelmemet adom, hanem a Szépszeretetet magát, Jézust! A bennem élő Jézust! Vele, Általa, Benne Szeretlek. Úgy, egészen úgy, ahogyan Ő akarja: Maradjatok énbennem és én tibennetek (Jn 15,4) Ahogyan haláltusája előtt könyörgött Atyjának: .... hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk, én őbennük, Te énbennem (Jn 17,23).  - És úgy Édesanyám, ahogy azt anyai Szíved szüntelenül dobogja: legyek Jézus, a Te Jézusod!
(Szépszeretet c. önéletrajz)


Nincsenek megjegyzések: