2013. ápr. 13.

Imalánc Ferenc pápáért: a 24 dicsőség kilencede Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére

Egy hónapja választották meg Ferenc pápát.
      Április 13-tól 21-ig világméretű imalánc kezdődik Ferenc pápáért: A 24 dicsőség kilencede a szentatya kedvenc női szentjéhez. 
      2013. március 13-át sosem fogjuk elfelejteni. Azon a napon választották meg Szent Péter utódául Jorge Mario Bergoglio bíborost, aki a Ferenc nevet vette fel. Ő pedig egy hónapja mindenkitől azt kéri: „Imádkozzatok értem.” 
      Ezért most egy világméretű imalánc kezdődik a szentatya támogatására: április 13-tól 21-ig minden nap elimádkozzuk a 24 dicsőség kilencedét Lisieux-i Szent Teréz tiszteletére Ferenc pápáért.
      Akik jól ismerik a szentatyát, tudják, hogy Szent Teréz a „kedvenc” női szentje. Ezért is ajándékozta meg fehér rózsával Argentína elnökét, Cristina Fernándezt.
      A Buenos Aires-i kármeliták tanúsága szerint a szentatya már régóta imádkozza a 24 dicsőség kilencedét Szent Teréz tiszteletére. Amikor pedig megválasztása után üdvözölte a Plaza de Mayo téren összegyűlt argentin híveket, e sarutlan kármelita közbenjárását kérte a jelenlévőkért.
      Április 22-én lesz negyvenedik évfordulója annak, hogy a szentatya örök fogadalmat tett a jezsuita rendben. Aki tehát szeretné, csatlakozhat a szentatyához, hogy vele együtt és őérte elimádkozza ezt a kilencedet.
      A 24 dicsőség kilencede egy Putigan nevű jezsuita atyától származik. A hónap 9. és 17. napja között szokták mondani a Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz tiszteletére. 

Bevezető ima: 
Atya, Fiú és Szentlélek, legszentebb Szentháromság! Hálát adok mindazokért az ajándékokért, amelyekkel a Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Terézt földi életének huszonnégy éve alatt elhalmoztad. Szent szolgálóleányod érdemeiért add meg nekem azt a kegyelmet, hogy (itt megfogalmazzuk, amit szívünk mélyéből szeretnénk), ha ez megfelel szent akaratodnak, és valóban javamra s üdvömre szolgál.

Elimádkozzuk 24-szer a dicsőséget: 
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 

Minden dicsőség után hozzátesszük: 
Lisieux-i Szent Teréz, könyörögj érettünk! 

Vagy litániaszerűen közbeiktathatjuk az alábbi megszólításokat: 
1. Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz. Könyörögj érettünk. (Dicsőség) 
2. Jézus kicsiny virága... 
3. Mária kedvelt leánya… 
4 Jézus hűséges jegyese… 
5. Számtalan hívő anyja… 
6. Szentség példaképe… 
7. Erényekben gazdag… 
8. Csodákkal megáldott… 
9. Okos szűz… 
10. Nővérünk a hitben… 
11. Te, aki angyali módon szerettél… 
12. Százszorszép az alázatban… 
13. Szenvedélyes misszionárius… 
14. A Kármel lilioma… 
15. Az egyház tündöklő virága… 
16. Szeretettől lángoló rózsa… 
17. A szeretet vértanúja… 
18. Ég és föld lenyűgöző alakja… 
19. A béke eszköze… 
20. A missziók védőszentje… 
21. Rózsaeső hullatója… 
22. A lelki gyermekség tanítómestere… 
23. Papok pártfogója… 
24. Te, aki úgy élsz a mennyben, hogy segítesz a földön… 

Zárófohász: 
Gyermek Jézusról és Szent Arcról nevezett Szent Teréz, kérünk, hallgasd meg alázatos könyörgéseinket. Ámen. 

(Tőzsér Endre SP fordítása)

Nincsenek megjegyzések: